Εκλ. Περιφ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Πίνακας Δήμοτικών Ενοτήτων

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΕΠ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ενσωμ.100,00%
(216 / 216)
Εγγεγρ.73.183
Ψήφισαν47.414
Έγκυρα46.558
Α/Λ1,81%
Αποχή35,21%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 1 36,99%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 36,55%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 9,82%
ΜέΡΑ25 3,45%
Κ.Κ.Ε. 3,33%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2,30%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2,25%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1,72%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,82%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,72%
Ε.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ 0,64%
ΑΝΕΞ / ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΟΙ 0,47%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 0,38%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,23%
ΑΑΔημ. Ενότ.ΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΚΙΝ.ΑΛ.Κ.Κ.Ε.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΟΚΔΕΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.ΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΚΕ (μ-λ)Μ-Λ ΚΚΕΕ.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25δημιουργία, ξανα!ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
1Ανωγείων100,00%
5/5
2.513
-
72,07%
1.811
98,40%
1.782
1,60%
29
42,14%
751
36,81%
656
0,00%
0
10,61%
189
7,58%
135
0,39%
7
0,00%
0
0,00%
0
0,06%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,11%
2
0,00%
0
0,28%
5
0,28%
5
0,00%
0
1,18%
21
0,17%
3
0,00%
0
0,39%
7
2Αρκαδίου100,00%
18/18
5.334
-
69,10%
3.686
97,83%
3.606
2,17%
80
39,21%
1.414
32,03%
1.155
1,72%
62
11,26%
406
2,80%
101
0,78%
28
0,00%
0
0,00%
0
0,22%
8
0,75%
27
0,00%
0
2,69%
97
0,06%
2
0,11%
4
0,55%
20
0,08%
3
3,77%
136
0,83%
30
0,00%
0
2,44%
88
3Γεροποτάμου100,00%
24/24
7.466
-
68,10%
5.084
98,35%
5.000
1,65%
84
38,50%
1.925
37,22%
1.861
1,40%
70
11,24%
562
1,46%
73
0,70%
35
0,00%
0
0,04%
2
0,12%
6
0,22%
11
0,00%
0
1,72%
86
0,04%
2
0,08%
4
0,90%
45
0,08%
4
3,90%
195
1,02%
51
0,00%
0
1,02%
51
4Κουλούκωνα100,00%
20/20
5.467
-
60,53%
3.309
98,67%
3.265
1,33%
44
43,52%
1.421
38,87%
1.269
1,10%
36
10,32%
337
0,46%
15
0,34%
11
0,00%
0
0,03%
1
0,09%
3
0,37%
12
0,00%
0
1,04%
34
0,06%
2
0,00%
0
0,40%
13
0,06%
2
2,39%
78
0,21%
7
0,00%
0
0,46%
15
5Κουρητών100,00%
12/12
2.779
-
60,96%
1.694
98,58%
1.670
1,42%
24
31,08%
519
45,99%
768
1,62%
27
11,38%
190
2,46%
41
0,90%
15
0,00%
0
0,00%
0
0,24%
4
0,24%
4
0,00%
0
0,96%
16
0,12%
2
0,00%
0
0,72%
12
0,00%
0
2,34%
39
0,30%
5
0,00%
0
1,26%
21
6Λάμπης100,00%
20/20
6.036
-
62,33%
3.762
98,59%
3.709
1,41%
53
35,35%
1.311
35,24%
1.307
1,48%
55
11,40%
423
4,29%
159
1,08%
40
0,00%
0
0,03%
1
0,27%
10
0,13%
5
0,00%
0
3,34%
124
0,08%
3
0,30%
11
0,62%
23
0,11%
4
3,53%
131
0,57%
21
0,00%
0
1,73%
64
7Λαππαίων100,00%
11/11
3.189
-
57,95%
1.848
98,70%
1.824
1,30%
24
32,29%
589
41,34%
754
2,25%
41
6,14%
112
4,50%
82
0,60%
11
0,00%
0
0,00%
0
0,22%
4
1,86%
34
0,00%
0
3,62%
66
0,27%
5
0,00%
0
0,27%
5
0,05%
1
2,80%
51
0,49%
9
0,00%
0
2,96%
54
8Νικηφόρου Φωκά100,00%
18/18
5.804
-
65,99%
3.830
98,04%
3.755
1,96%
75
37,66%
1.414
34,51%
1.296
1,84%
69
8,97%
337
4,02%
151
0,80%
30
0,00%
0
0,00%
0
0,13%
5
0,40%
15
0,00%
0
3,38%
127
0,21%
8
0,03%
1
0,59%
22
0,32%
12
3,33%
125
0,91%
34
0,00%
0
2,45%
92
9Ρεθύμνης100,00%
53/53
24.543
-
64,14%
15.742
97,81%
15.398
2,19%
344
36,45%
5.612
35,42%
5.454
2,20%
338
8,70%
1.340
3,56%
548
1,01%
155
0,00%
0
0,04%
6
0,24%
37
0,31%
48
0,00%
0
2,47%
381
0,10%
16
0,03%
4
0,86%
133
0,20%
31
4,17%
642
0,95%
146
0,00%
0
2,77%
426
10Συβρίτου100,00%
14/14
3.597
-
64,80%
2.331
98,93%
2.306
1,07%
25
33,35%
769
38,03%
877
1,60%
37
11,97%
276
3,56%
82
0,65%
15
0,00%
0
0,00%
0
0,13%
3
0,13%
3
0,00%
0
2,25%
52
0,09%
2
0,00%
0
0,17%
4
0,22%
5
2,39%
55
0,69%
16
0,00%
0
3,47%
80
11Φοίνικα100,00%
12/12
3.716
-
67,20%
2.497
98,28%
2.454
1,72%
43
34,35%
843
36,72%
901
1,96%
48
8,23%
202
3,79%
93
0,61%
15
0,00%
0
0,00%
0
0,73%
18
0,81%
20
0,00%
0
2,57%
63
0,08%
2
0,00%
0
0,49%
12
0,04%
1
3,71%
91
0,20%
5
0,00%
0
5,26%
129
12Ζωνιανών100,00%
3/3
1.109
-
67,09%
744
98,39%
732
1,61%
12
48,50%
355
39,89%
292
0,68%
5
7,92%
58
0,55%
4
0,68%
5
0,00%
0
0,14%
1
0,14%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,55%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,14%
1
0,41%
3
0,14%
1
0,00%
0
0,14%
1
999ΕΤΕΡΟΔ / ΕΙΔΙΚΑ100,00%
6/6
1.630
-
66,01%
1.076
98,23%
1.057
1,77%
19
28,38%
300
40,49%
428
1,04%
11
13,15%
139
6,43%
68
1,23%
13
0,00%
0
0,00%
0
0,47%
5
0,00%
0
0,00%
0
1,80%
19
0,09%
1
0,09%
1
0,47%
5
0,09%
1
3,60%
38
0,76%
8
0,00%
0
1,89%
20