Εκλ. Περιφ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Πίνακας Δήμοτικών Ενοτήτων

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠ: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ενσωμ.100,00%
(222 / 222)
Εγγεγρ.95.643
Ψήφισαν58.609
Έγκυρα57.614
Α/Λ1,70%
Αποχή38,72%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 43,43%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 1 24,99%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 1 14,82%
Κ.Κ.Ε. 3,56%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 3,25%
ΜέΡΑ25 3,13%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2,69%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1,16%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,69%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 0,55%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,55%
Ε.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ 0,41%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,29%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,29%
ΑΑΔημ. Ενότ.ΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΚΙΝ.ΑΛ.Κ.Κ.Ε.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΟΚΔΕΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.ΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΚΕ (μ-λ)Μ-Λ ΚΚΕΕ.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25δημιουργία, ξανα!ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
1Αλέας100,00%
7/7
1.475
-
32,27%
476
98,32%
468
1,68%
8
19,02%
89
48,50%
227
3,63%
17
20,09%
94
1,28%
6
1,28%
6
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,21%
15
0,00%
0
0,00%
0
0,21%
1
0,00%
0
1,71%
8
0,00%
0
0,00%
0
1,07%
5
2Άργους100,00%
50/50
24.255
-
60,61%
14.701
98,02%
14.410
1,98%
291
25,92%
3.735
44,26%
6.378
2,58%
372
13,07%
1.883
2,93%
422
0,87%
126
0,00%
0
0,03%
4
0,26%
37
0,42%
60
0,00%
0
3,87%
557
0,10%
14
0,16%
23
0,38%
55
0,15%
22
3,15%
454
0,60%
86
0,00%
0
1,26%
182
3Ασίνης100,00%
11/11
4.754
-
65,40%
3.109
98,55%
3.064
1,45%
45
24,22%
742
45,27%
1.387
2,42%
74
17,66%
541
1,47%
45
0,49%
15
0,00%
0
0,00%
0
0,52%
16
0,26%
8
0,00%
0
3,00%
92
0,00%
0
0,00%
0
0,16%
5
0,23%
7
2,68%
82
0,75%
23
0,00%
0
0,88%
27
4Ασκληπιείου100,00%
11/11
4.868
-
62,45%
3.040
98,55%
2.996
1,45%
44
17,99%
539
42,29%
1.267
2,00%
60
27,24%
816
1,90%
57
0,37%
11
0,00%
0
0,00%
0
0,40%
12
0,47%
14
0,00%
0
3,00%
90
0,03%
1
0,03%
1
0,30%
9
0,07%
2
2,64%
79
0,43%
13
0,00%
0
0,83%
25
5Αχλαδοκάμπου100,00%
2/2
1.108
-
33,57%
372
97,85%
364
2,15%
8
18,96%
69
56,04%
204
3,57%
13
12,09%
44
3,02%
11
1,10%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,55%
2
0,00%
0
0,00%
0
2,47%
9
0,27%
1
0,00%
0
0,27%
1
0,00%
0
1,37%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,27%
1
6Επιδαύρου100,00%
9/9
3.983
-
60,33%
2.403
98,67%
2.371
1,33%
32
22,86%
542
54,03%
1.281
2,15%
51
9,95%
236
2,70%
64
0,55%
13
0,00%
0
0,00%
0
0,25%
6
0,67%
16
0,00%
0
2,74%
65
0,04%
1
0,00%
0
0,13%
3
0,25%
6
2,11%
50
0,55%
13
0,00%
0
1,01%
24
7Ερμιόνης100,00%
9/9
3.873
-
63,80%
2.471
98,34%
2.430
1,66%
41
29,42%
715
45,47%
1.105
3,33%
81
7,57%
184
3,74%
91
0,74%
18
0,00%
0
0,04%
1
0,25%
6
0,04%
1
0,00%
0
2,80%
68
0,04%
1
0,04%
1
0,82%
20
0,16%
4
3,21%
78
0,49%
12
0,00%
0
1,81%
44
8Κουτσοποδίου100,00%
9/9
3.526
-
64,18%
2.263
98,63%
2.232
1,37%
31
18,95%
423
50,76%
1.133
2,96%
66
15,41%
344
1,43%
32
0,40%
9
0,00%
0
0,00%
0
0,36%
8
0,54%
12
0,00%
0
3,54%
79
0,00%
0
0,00%
0
0,36%
8
0,36%
8
3,18%
71
0,72%
16
0,00%
0
1,03%
23
9Κρανιδίου100,00%
20/20
8.852
-
58,61%
5.188
98,25%
5.097
1,75%
91
25,54%
1.302
42,85%
2.184
4,36%
222
9,61%
490
3,45%
176
0,80%
41
0,00%
0
0,02%
1
0,16%
8
0,57%
29
0,00%
0
4,14%
211
0,08%
4
0,02%
1
0,55%
28
0,29%
15
5,12%
261
0,51%
26
0,00%
0
1,92%
98
10Λέρνας100,00%
8/8
2.687
-
67,06%
1.802
98,78%
1.780
1,22%
22
21,35%
380
46,91%
835
2,81%
50
18,82%
335
3,03%
54
0,67%
12
0,00%
0
0,00%
0
0,22%
4
0,06%
1
0,00%
0
2,30%
41
0,06%
1
0,00%
0
0,22%
4
0,39%
7
1,80%
32
0,45%
8
0,00%
0
0,90%
16
11Λυρκείας100,00%
13/13
3.769
-
51,47%
1.940
98,76%
1.916
1,24%
24
24,58%
471
48,64%
932
2,45%
47
14,14%
271
2,82%
54
0,52%
10
0,00%
0
0,05%
1
0,00%
0
0,57%
11
0,00%
0
2,71%
52
0,05%
1
0,00%
0
0,57%
11
0,31%
6
1,72%
33
0,16%
3
0,00%
0
0,68%
13
12Μιδέας100,00%
17/17
6.467
-
66,26%
4.285
98,41%
4.217
1,59%
68
24,54%
1.035
32,68%
1.378
2,80%
118
25,18%
1.062
5,43%
229
0,50%
21
0,00%
0
0,02%
1
0,17%
7
1,73%
73
0,00%
0
2,66%
112
0,14%
6
0,07%
3
0,38%
16
0,50%
21
2,04%
86
0,38%
16
0,00%
0
0,78%
33
13Μυκηναίων100,00%
10/10
4.367
-
61,71%
2.695
98,74%
2.661
1,26%
34
24,39%
649
41,68%
1.109
1,99%
53
17,14%
456
5,49%
146
0,60%
16
0,00%
0
0,08%
2
0,30%
8
0,34%
9
0,00%
0
2,41%
64
0,56%
15
0,08%
2
0,41%
11
0,23%
6
2,89%
77
0,56%
15
0,00%
0
0,86%
23
14Ναυπλιέων100,00%
30/30
15.079
-
64,10%
9.665
98,25%
9.496
1,75%
169
26,44%
2.511
42,43%
4.029
2,49%
236
12,34%
1.172
4,67%
443
0,84%
80
0,00%
0
0,02%
2
0,45%
43
0,54%
51
0,00%
0
3,12%
296
0,09%
9
0,06%
6
0,49%
47
0,48%
46
3,72%
353
0,78%
74
0,00%
0
1,03%
98
15Νέας Κίου100,00%
5/5
2.536
-
63,33%
1.606
98,07%
1.575
1,93%
31
30,86%
486
35,49%
559
2,92%
46
13,21%
208
7,68%
121
0,19%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,13%
2
0,32%
5
0,00%
0
3,87%
61
0,06%
1
0,06%
1
0,13%
2
0,25%
4
3,17%
50
0,32%
5
0,00%
0
1,33%
21
16Νέας Τίρυνθας100,00%
7/7
3.325
-
63,19%
2.101
98,19%
2.063
1,81%
38
24,77%
511
41,11%
848
1,60%
33
18,57%
383
3,64%
75
0,44%
9
0,00%
0
0,00%
0
0,15%
3
1,16%
24
0,00%
0
2,52%
52
0,00%
0
0,05%
1
0,68%
14
0,53%
11
3,39%
70
0,15%
3
0,00%
0
1,26%
26
999ΕΤΕΡΟΔ / ΕΙΔΙΚΑ100,00%
4/4
719
-
68,43%
492
96,34%
474
3,66%
18
42,41%
201
35,44%
168
2,53%
12
4,64%
22
5,27%
25
0,63%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,84%
4
0,21%
1
0,00%
0
1,48%
7
0,84%
4
0,21%
1
0,84%
4
0,21%
1
2,74%
13
0,21%
1
0,00%
0
1,48%
7