Εκλ. Περιφ. ΑΧΑΪΑΣ
Πίνακας Δήμων

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΕΠ: ΑΧΑΪΑΣ

Ενσωμ.100,00%
(643 / 643)
Εγγεγρ.280.647
Ψήφισαν173.784
Έγκυρα170.302
Α/Λ2,00%
Αποχή38,08%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 3 40,27%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 32,43%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 1 8,91%
Κ.Κ.Ε. 1 5,45%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 3,24%
ΜέΡΑ25 3,14%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2,12%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1,60%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1,17%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,42%
Ε.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ 0,39%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,37%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,26%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 0,08%
ΑΑΔήμοιΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΚΙΝ.ΑΛ.Κ.Κ.Ε.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΟΚΔΕΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.ΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΚΕ (μ-λ)Μ-Λ ΚΚΕΕ.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25δημιουργία, ξανα!ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
0Αιγιαλείας100,00%
136/136
51.619
-
58,53%
30.213
98,08%
29.633
1,92%
580
34,57%
10.245
38,45%
11.393
2,27%
672
9,44%
2.797
4,26%
1.261
1,25%
369
0,00%
0
0,03%
8
0,46%
137
0,07%
20
0,03%
8
3,25%
963
0,10%
30
0,04%
13
0,33%
99
0,26%
76
3,01%
893
0,43%
127
0,00%
0
1,76%
522
0Δυτικής Αχαϊας100,00%
69/69
29.786
-
63,27%
18.845
98,36%
18.535
1,64%
310
40,62%
7.529
35,41%
6.563
2,54%
470
11,14%
2.064
2,62%
485
0,78%
145
0,00%
0
0,01%
2
0,15%
27
0,05%
9
0,03%
6
2,90%
538
0,01%
1
0,03%
5
0,31%
58
0,15%
28
2,04%
378
0,21%
38
0,00%
0
1,02%
189
0Ερυμάνθου100,00%
43/43
14.535
-
65,67%
9.545
98,98%
9.448
1,02%
97
41,88%
3.957
26,91%
2.542
1,71%
162
19,67%
1.858
2,62%
248
0,57%
54
0,00%
0
0,00%
0
0,16%
15
0,08%
8
0,02%
2
3,15%
298
0,03%
3
0,00%
0
0,17%
16
0,17%
16
1,85%
175
0,18%
17
0,00%
0
0,81%
77
0Καλαβρύτων100,00%
78/78
17.440
-
51,38%
8.961
98,47%
8.824
1,53%
137
32,69%
2.885
41,63%
3.673
1,94%
171
11,15%
984
4,11%
363
0,82%
72
0,00%
0
0,00%
0
0,22%
19
0,00%
0
0,06%
5
3,54%
312
0,06%
5
0,03%
3
0,36%
32
0,12%
11
1,87%
165
0,26%
23
0,00%
0
1,14%
101
0Πατρέων100,00%
310/310
164.999
-
63,49%
104.765
97,79%
102.446
2,21%
2.319
42,41%
43.445
29,82%
30.548
2,04%
2.091
7,16%
7.338
6,69%
6.849
1,31%
1.338
0,00%
0
0,01%
15
0,42%
433
0,10%
103
0,05%
48
3,29%
3.370
0,06%
66
0,03%
30
0,45%
460
0,30%
312
3,60%
3.687
0,49%
497
0,00%
0
1,77%
1.816