Εκλ. Περιφ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Πίνακας Δήμοτικών Ενοτήτων

ΣΥΡΙΖΑ ΕΠ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ενσωμ.100,00%
(227 / 227)
Εγγεγρ.110.567
Ψήφισαν54.918
Έγκυρα53.749
Α/Λ2,13%
Αποχή50,33%
ΣΥΡΙΖΑ 2 40,59%
ΝΔ 22,19%
ΧΑ 1 7,55%
ΚΚΕ 7,06%
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ 5,65%
ΛΑ.Ε. 5,05%
ΑΝΕΛ 3,19%
ΠΟΤΑΜΙ 2,99%
ΕΝ. ΚΕΝΤΡ. 2,75%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - ΕΕΚ 0,85%
ΕΠΑΜ 0,83%
δημιουργία, ξανά! 0,39%
ΑΑΔημ. Ενότ.ΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΤΟ ΠΟΤΑΜΙΚ.Κ.Ε.ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣΕ.ΠΑ.Μ.ΛΑ.Ε.δημιουργία, ξανα!ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.ΑΠΑ.ΣΟ.Κ.
1Αγίου Γεωργίου100,00%
15/15
5.002
-
48,22%
2.412
97,22%
2.345
2,78%
67
38,76%
909
24,39%
572
8,27%
194
3,16%
74
6,52%
153
2,94%
69
0,55%
13
3,28%
77
0,60%
14
2,52%
59
0,81%
19
7,85%
184
2Αχιλλείων100,00%
21/21
11.009
-
49,92%
5.496
97,78%
5.374
2,22%
122
41,03%
2.205
21,83%
1.173
8,62%
463
2,38%
128
6,22%
334
3,50%
188
1,25%
67
5,14%
276
0,41%
22
3,18%
171
0,84%
45
4,32%
232
3Ερεικούσσης100,00%
1/1
669
-
17,19%
115
98,26%
113
1,74%
2
38,94%
44
29,20%
33
9,73%
11
3,54%
4
6,19%
7
1,77%
2
0,00%
0
1,77%
2
0,00%
0
2,65%
3
0,00%
0
6,19%
7
4Εσπερίων100,00%
17/17
7.770
-
48,02%
3.731
98,02%
3.657
1,98%
74
39,40%
1.441
23,82%
871
7,38%
270
2,60%
95
7,88%
288
3,96%
145
0,57%
21
4,70%
172
0,33%
12
2,02%
74
0,60%
22
5,77%
211
5Θιναλίου100,00%
13/13
5.643
-
49,32%
2.783
98,38%
2.738
1,62%
45
41,45%
1.135
20,23%
554
5,30%
145
2,34%
64
8,62%
236
2,85%
78
0,47%
13
6,14%
168
0,37%
10
2,45%
67
1,21%
33
7,93%
217
6Κασσωπαίων100,00%
6/6
2.413
-
53,46%
1.290
97,44%
1.257
2,56%
33
35,24%
443
28,24%
355
10,50%
132
3,66%
46
4,93%
62
3,02%
38
0,72%
9
4,61%
58
0,48%
6
2,23%
28
0,95%
12
5,01%
63
7Κερκυραίων100,00%
58/58
34.044
-
50,05%
17.039
97,71%
16.648
2,29%
391
40,39%
6.724
23,22%
3.865
7,42%
1.235
3,90%
649
5,61%
934
3,47%
578
1,03%
172
5,08%
845
0,46%
77
3,18%
529
0,86%
143
4,47%
744
8Κορισσίων100,00%
15/15
6.257
-
47,74%
2.987
97,66%
2.917
2,34%
70
41,96%
1.224
20,43%
596
7,30%
213
1,68%
49
9,36%
273
2,37%
69
0,72%
21
5,04%
147
0,17%
5
1,95%
57
0,69%
20
7,47%
218
9Λευκιμμαίων100,00%
15/15
7.294
-
49,60%
3.618
98,29%
3.556
1,71%
62
41,73%
1.484
16,31%
580
7,09%
252
2,08%
74
11,56%
411
2,11%
75
0,79%
28
6,83%
243
0,14%
5
1,69%
60
1,18%
42
7,56%
269
10Μαθρακίου100,00%
1/1
565
-
21,24%
120
99,17%
119
0,83%
1
32,77%
39
36,97%
44
1,68%
2
0,00%
0
6,72%
8
0,84%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,84%
1
0,84%
1
19,33%
23
11Μελιτειέων100,00%
14/14
6.642
-
51,90%
3.447
97,59%
3.364
2,41%
83
41,02%
1.380
19,32%
650
8,41%
283
1,90%
64
11,33%
381
2,73%
92
0,48%
16
4,90%
165
0,15%
5
2,17%
73
0,59%
20
5,95%
200
12Οθωνών100,00%
1/1
606
-
26,07%
158
98,73%
156
1,27%
2
31,41%
49
41,67%
65
5,13%
8
1,28%
2
1,92%
3
2,56%
4
0,00%
0
1,92%
3
0,00%
0
3,21%
5
0,00%
0
10,90%
17
13Παλαιοκαστριτών100,00%
11/11
4.462
-
50,27%
2.243
97,77%
2.193
2,23%
50
41,27%
905
22,75%
499
8,57%
188
3,24%
71
5,38%
118
3,01%
66
0,32%
7
3,97%
87
0,50%
11
2,92%
64
1,46%
32
6,02%
132
14Παξών100,00%
6/6
2.586
-
51,04%
1.320
98,03%
1.294
1,97%
26
39,34%
509
20,71%
268
6,26%
81
1,78%
23
8,96%
116
2,70%
35
0,62%
8
5,87%
76
0,54%
7
5,26%
68
1,00%
13
6,26%
81
15Παρελίων100,00%
15/15
7.618
-
49,24%
3.751
98,51%
3.695
1,49%
56
45,20%
1.670
19,32%
714
8,90%
329
2,84%
105
5,68%
210
2,87%
106
1,08%
40
4,28%
158
0,30%
11
2,71%
100
0,70%
26
4,95%
183
16Φαιάκων100,00%
12/12
5.982
-
52,61%
3.147
98,03%
3.085
1,97%
62
39,58%
1.221
23,47%
724
6,42%
198
3,37%
104
6,16%
190
3,47%
107
0,65%
20
6,22%
192
0,49%
15
2,63%
81
0,52%
16
5,71%
176
999ΕΤΕΡΟΔ / ΕΙΔΙΚΑ100,00%
6/6
2.005
-
62,89%
1.261
98,18%
1.238
1,82%
23
34,98%
433
29,48%
365
4,44%
55
4,60%
57
5,57%
69
4,77%
59
0,73%
9
3,88%
48
0,57%
7
3,23%
40
1,21%
15
6,46%
80