Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Ιεράπετρας

Ενσωμ.100,00%
(49 / 49)
Εγγεγρ.20.350
Ψήφισαν12.145
Έγκυρα11.873
Α/Λ2,24%
Αποχή40,32%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 34,08%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 33,44%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 15,66%
ΜέΡΑ25 3,59%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 3,09%
Κ.Κ.Ε. 2,99%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1,40%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1,40%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,95%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 0,87%
Ε.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ 0,86%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,55%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,50%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,30%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΚΙΝ.ΑΛ.Κ.Κ.Ε.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΟΚΔΕΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.ΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΚΕ (μ-λ)Μ-Λ ΚΚΕΕ.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25δημιουργία, ξανα!ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
340201ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ100,00%
26/26
12.636
-
59,43%
7.510
97,47%
7.320
2,53%
190
34,23%
2.506
35,36%
2.588
1,37%
100
13,29%
973
2,94%
215
0,92%
67
0,00%
0
0,18%
13
0,26%
19
0,75%
55
0,00%
0
2,87%
210
0,07%
5
0,04%
3
0,86%
63
0,60%
44
4,00%
293
0,68%
50
0,00%
0
1,58%
116
340202ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ100,00%
2/2
907
-
67,03%
608
96,71%
588
3,29%
20
22,28%
131
35,03%
206
1,53%
9
21,43%
126
2,04%
12
0,51%
3
0,00%
0
0,17%
1
0,85%
5
1,87%
11
0,00%
0
4,93%
29
0,00%
0
0,17%
1
1,19%
7
0,85%
5
5,10%
30
0,68%
4
0,00%
0
1,36%
8
340203ΑΝΑΤΟΛΗΣ100,00%
2/2
871
-
52,01%
453
98,01%
444
1,99%
9
39,64%
176
24,10%
107
0,90%
4
20,27%
90
2,03%
9
0,68%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,68%
3
2,70%
12
0,00%
0
2,70%
12
0,00%
0
0,00%
0
0,45%
2
0,23%
1
4,05%
18
0,68%
3
0,00%
0
0,90%
4
340204ΓΔΟΧΙΩΝ100,00%
1/1
110
-
52,73%
58
100,00%
58
0,00%
0
32,76%
19
43,10%
25
0,00%
0
18,97%
11
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,72%
1
0,00%
0
0,00%
0
1,72%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,72%
1
340205ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ100,00%
2/2
668
-
61,38%
410
98,29%
403
1,71%
7
38,46%
155
27,54%
111
0,50%
2
14,64%
59
11,41%
46
0,50%
2
0,00%
0
0,25%
1
0,25%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,50%
2
0,25%
1
0,25%
1
0,74%
3
0,50%
2
3,23%
13
0,00%
0
0,00%
0
0,99%
4
340206ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ100,00%
2/2
711
-
55,41%
394
97,46%
384
2,54%
10
28,65%
110
23,96%
92
0,26%
1
33,33%
128
0,78%
3
1,30%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,26%
1
0,00%
0
8,07%
31
0,00%
0
0,00%
0
0,52%
2
0,00%
0
1,82%
7
0,26%
1
0,00%
0
0,78%
3
340207ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ100,00%
3/3
1.264
-
63,21%
799
99,00%
791
1,00%
8
33,12%
262
34,77%
275
1,90%
15
14,41%
114
4,68%
37
0,88%
7
0,00%
0
0,51%
4
0,38%
3
1,52%
12
0,00%
0
2,40%
19
0,51%
4
0,25%
2
0,88%
7
0,25%
2
2,53%
20
0,25%
2
0,00%
0
0,76%
6
340208ΜΑΚΡΥΛΙΑΣ100,00%
1/1
215
-
72,56%
156
100,00%
156
0,00%
0
28,21%
44
36,54%
57
4,49%
7
17,31%
27
3,21%
5
0,64%
1
0,00%
0
0,64%
1
0,64%
1
0,00%
0
0,00%
0
2,56%
4
0,00%
0
0,00%
0
2,56%
4
1,28%
2
1,92%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
340209ΜΑΛΩΝ100,00%
1/1
470
-
48,09%
226
99,12%
224
0,88%
2
25,00%
56
32,14%
72
2,23%
5
22,77%
51
0,89%
2
0,89%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,89%
2
0,45%
1
0,00%
0
6,25%
14
0,00%
0
0,00%
0
1,34%
3
0,45%
1
1,79%
4
1,34%
3
0,00%
0
3,57%
8
340210ΜΕΣΕΛΕΡΩΝ100,00%
1/1
180
-
60,56%
109
99,08%
108
0,92%
1
34,26%
37
22,22%
24
0,00%
0
25,93%
28
5,56%
6
0,93%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,78%
3
0,00%
0
4,63%
5
0,00%
0
0,93%
1
0,00%
0
0,00%
0
1,85%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,93%
1
340211ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ100,00%
1/1
101
-
41,58%
42
100,00%
42
0,00%
0
21,43%
9
33,33%
14
0,00%
0
33,33%
14
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
9,52%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,38%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
340212ΜΟΥΡΝΙΩΝ100,00%
1/1
119
-
52,10%
62
95,16%
59
4,84%
3
35,59%
21
30,51%
18
1,69%
1
23,73%
14
0,00%
0
1,69%
1
0,00%
0
0,00%
0
1,69%
1
0,00%
0
0,00%
0
1,69%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,39%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
340213ΜΥΘΩΝ100,00%
1/1
419
-
67,54%
283
98,94%
280
1,06%
3
26,79%
75
52,14%
146
2,86%
8
10,71%
30
1,43%
4
2,50%
7
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,36%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,36%
1
0,00%
0
1,07%
3
0,36%
1
0,00%
0
1,43%
4
340214ΜΥΡΤΟΥ100,00%
1/1
474
-
58,65%
278
98,20%
273
1,80%
5
35,16%
96
33,70%
92
0,73%
2
13,55%
37
2,93%
8
0,00%
0
0,00%
0
0,37%
1
0,00%
0
2,20%
6
0,00%
0
3,30%
9
0,00%
0
0,00%
0
1,47%
4
0,37%
1
3,30%
9
0,00%
0
0,00%
0
2,93%
8
340215ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ100,00%
2/2
710
-
67,75%
481
98,13%
472
1,87%
9
42,16%
199
26,27%
124
2,12%
10
18,01%
85
1,27%
6
0,64%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,21%
1
0,42%
2
0,00%
0
4,03%
19
0,00%
0
0,00%
0
0,42%
2
0,21%
1
3,39%
16
0,21%
1
0,00%
0
0,64%
3
340216ΡΙΖΑΣ100,00%
1/1
138
-
71,74%
99
94,95%
94
5,05%
5
32,98%
31
26,60%
25
0,00%
0
34,04%
32
0,00%
0
2,13%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,06%
1
0,00%
0
0,00%
0
1,06%
1
0,00%
0
2,13%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
340217ΧΡΙΣΤΟΥ100,00%
1/1
357
-
49,58%
177
100,00%
177
0,00%
0
24,29%
43
39,55%
70
1,13%
2
22,60%
40
1,13%
2
5,08%
9
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,82%
5
0,56%
1
0,00%
0
1,13%
2
0,00%
0
1,69%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0