Δημοτική Ενότητα Σητείας
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Σητείας

Ενσωμ.100,00%
(33 / 33)
Εγγεγρ.13.346
Ψήφισαν8.377
Έγκυρα8.209
Α/Λ2,01%
Αποχή37,23%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 38,59%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 35,00%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 11,85%
ΜέΡΑ25 2,70%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2,57%
Κ.Κ.Ε. 2,51%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2,00%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1,27%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1,11%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,67%
Ε.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ 0,65%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,39%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 0,32%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,16%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΚΙΝ.ΑΛ.Κ.Κ.Ε.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΟΚΔΕΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.ΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΚΕ (μ-λ)Μ-Λ ΚΚΕΕ.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25δημιουργία, ξανα!ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
340801ΣΗΤΕΙΑΣ100,00%
14/14
7.632
-
62,96%
4.805
98,02%
4.710
1,98%
95
39,45%
1.858
34,01%
1.602
1,32%
62
10,87%
512
2,82%
133
1,13%
53
0,00%
0
0,00%
0
0,19%
9
0,34%
16
0,00%
0
2,74%
129
0,11%
5
0,06%
3
0,72%
34
0,49%
23
2,63%
124
0,83%
39
0,00%
0
2,29%
108
340802ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ100,00%
1/1
189
-
62,96%
119
98,32%
117
1,68%
2
40,17%
47
27,35%
32
0,00%
0
23,08%
27
0,85%
1
0,85%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,85%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,85%
1
0,85%
1
3,42%
4
0,00%
0
0,00%
0
1,71%
2
340803ΑΧΛΑΔΙΩΝ100,00%
1/1
328
-
66,77%
219
99,09%
217
0,91%
2
39,63%
86
40,09%
87
2,30%
5
9,22%
20
1,38%
3
0,46%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,46%
1
0,00%
0
0,00%
0
1,84%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,46%
1
3,23%
7
0,46%
1
0,00%
0
0,46%
1
340804ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ100,00%
1/1
337
-
63,80%
215
97,21%
209
2,79%
6
39,23%
82
35,89%
75
0,00%
0
11,96%
25
2,87%
6
0,48%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,35%
7
0,48%
1
1,44%
3
0,96%
2
0,00%
0
1,44%
3
0,48%
1
0,00%
0
1,44%
3
340805ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΟΥ100,00%
1/1
166
-
65,66%
109
97,25%
106
2,75%
3
47,17%
50
26,42%
28
0,94%
1
18,87%
20
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
4,72%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,94%
1
0,94%
1
0,00%
0
0,00%
0
340806ΚΡΥΩΝ100,00%
1/1
225
-
64,89%
146
97,95%
143
2,05%
3
29,37%
42
53,15%
76
0,70%
1
4,90%
7
2,80%
4
2,10%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,80%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,50%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,70%
1
340807ΛΑΣΤΡΟΥ100,00%
1/1
146
-
45,89%
67
94,03%
63
5,97%
4
44,44%
28
20,63%
13
0,00%
0
28,57%
18
1,59%
1
1,59%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,59%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,59%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
340808ΜΑΡΩΝΙΑΣ100,00%
1/1
248
-
61,69%
153
98,69%
151
1,31%
2
35,76%
54
37,75%
57
1,32%
2
9,93%
15
1,99%
3
1,32%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,66%
1
0,66%
1
0,00%
0
3,97%
6
0,00%
0
0,00%
0
1,99%
3
0,00%
0
3,97%
6
0,00%
0
0,00%
0
0,66%
1
340809ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ100,00%
1/1
293
-
61,43%
180
97,22%
175
2,78%
5
45,14%
79
24,57%
43
1,14%
2
13,71%
24
6,86%
12
1,71%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,57%
1
0,00%
0
0,00%
0
1,14%
2
0,00%
0
0,00%
0
1,14%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,57%
1
0,00%
0
3,43%
6
340810ΜΥΡΣΙΝΗΣ100,00%
1/1
190
-
66,32%
126
97,62%
123
2,38%
3
39,02%
48
31,71%
39
0,81%
1
19,51%
24
0,81%
1
1,63%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,25%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,44%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,81%
1
340811ΠΙΣΤΟΚΕΦΑΛΟΥ100,00%
2/2
824
-
63,59%
524
98,47%
516
1,53%
8
41,28%
213
33,91%
175
1,74%
9
7,75%
40
2,71%
14
1,55%
8
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,39%
2
0,00%
0
3,29%
17
0,19%
1
0,00%
0
0,58%
3
0,00%
0
3,68%
19
0,19%
1
0,00%
0
2,71%
14
340812ΠΡΑΙΣΣΟΥ100,00%
1/1
92
-
56,52%
52
100,00%
52
0,00%
0
28,85%
15
36,54%
19
0,00%
0
28,85%
15
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
5,77%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
340813ΡΟΥΣΣΑΣ ΕΚΛΗΣΙΑΣ100,00%
1/1
237
-
64,56%
153
100,00%
153
0,00%
0
31,37%
48
34,64%
53
0,00%
0
22,22%
34
2,61%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,65%
1
0,00%
0
0,65%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
5,88%
9
0,65%
1
0,00%
0
1,31%
2
340814ΣΚΟΠΗΣ100,00%
2/2
970
-
61,24%
594
96,97%
576
3,03%
18
32,29%
186
48,61%
280
1,74%
10
10,59%
61
0,87%
5
1,04%
6
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,17%
1
0,00%
0
1,39%
8
0,00%
0
0,17%
1
0,17%
1
0,17%
1
1,56%
9
0,17%
1
0,00%
0
1,04%
6
340815ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ100,00%
1/1
260
-
48,46%
126
98,41%
124
1,59%
2
29,03%
36
39,52%
49
0,00%
0
16,13%
20
2,42%
3
2,42%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,61%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,42%
3
2,42%
3
2,42%
3
0,00%
0
1,61%
2
340816ΣΦΑΚΑΣ100,00%
1/1
429
-
63,87%
274
98,18%
269
1,82%
5
39,78%
107
28,62%
77
1,86%
5
9,67%
26
4,83%
13
1,12%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,37%
1
0,00%
0
2,23%
6
0,74%
2
0,37%
1
2,23%
6
0,37%
1
4,09%
11
0,00%
0
0,00%
0
3,72%
10
340817ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ100,00%
1/1
384
-
70,83%
272
99,26%
270
0,74%
2
35,93%
97
27,41%
74
2,22%
6
24,07%
65
0,37%
1
0,74%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,37%
1
0,00%
0
0,00%
0
2,22%
6
0,00%
0
0,37%
1
0,00%
0
0,74%
2
3,70%
10
0,00%
0
0,00%
0
1,85%
5
340818ΧΑΜΕΖΙΟΥ100,00%
1/1
396
-
61,36%
243
96,71%
235
3,29%
8
39,15%
92
40,00%
94
0,00%
0
8,51%
20
0,85%
2
0,85%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,70%
4
0,00%
0
2,13%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,43%
1
0,00%
0
2,98%
7
2,55%
6
0,00%
0
0,85%
2