Δημοτική Ενότητα Νεάπολης
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Νεάπολης

Ενσωμ.100,00%
(16 / 16)
Εγγεγρ.4.841
Ψήφισαν2.908
Έγκυρα2.833
Α/Λ2,58%
Αποχή39,93%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 37,13%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 32,93%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 15,60%
ΜέΡΑ25 2,47%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2,22%
Κ.Κ.Ε. 2,15%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2,15%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1,45%
Ε.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ 0,99%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,81%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,71%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,56%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 0,49%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,14%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΚΙΝ.ΑΛ.Κ.Κ.Ε.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΟΚΔΕΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.ΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΚΕ (μ-λ)Μ-Λ ΚΚΕΕ.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25δημιουργία, ξανα!ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
340601ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ100,00%
7/7
2.822
-
59,64%
1.683
96,61%
1.626
3,39%
57
33,46%
544
36,78%
598
2,28%
37
13,16%
214
3,01%
49
0,98%
16
0,00%
0
0,06%
1
0,25%
4
0,18%
3
0,00%
0
2,83%
46
0,12%
2
0,00%
0
1,11%
18
0,74%
12
2,21%
36
1,05%
17
0,00%
0
1,78%
29
340602ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ100,00%
1/1
100
-
61,00%
61
100,00%
61
0,00%
0
44,26%
27
36,07%
22
6,56%
4
9,84%
6
0,00%
0
1,64%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,64%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
340603ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ100,00%
1/1
314
-
63,38%
199
96,48%
192
3,52%
7
29,17%
56
29,17%
56
2,08%
4
26,04%
50
0,52%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,04%
2
0,00%
0
1,04%
2
0,00%
0
0,00%
0
2,08%
4
1,04%
2
6,25%
12
0,00%
0
0,00%
0
1,56%
3
340605ΒΡΥΣΩΝ100,00%
1/1
323
-
59,44%
192
98,96%
190
1,04%
2
26,84%
51
52,11%
99
1,05%
2
9,47%
18
0,53%
1
0,53%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,16%
6
0,00%
0
1,58%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,53%
1
3,16%
6
0,00%
0
0,00%
0
1,05%
2
340606ΚΑΡΥΔΙΟΥ100,00%
1/1
139
-
58,27%
81
100,00%
81
0,00%
0
64,20%
52
12,35%
10
1,23%
1
17,28%
14
1,23%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,47%
2
1,23%
1
0,00%
0
0,00%
0
340607ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ100,00%
1/1
205
-
55,12%
113
100,00%
113
0,00%
0
18,58%
21
52,21%
59
0,00%
0
26,55%
30
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,88%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,88%
1
0,88%
1
0,00%
0
0,00%
0
340608ΛΑΤΣΙΔΑΣ100,00%
1/1
328
-
62,20%
204
97,06%
198
2,94%
6
29,80%
59
46,46%
92
1,52%
3
11,62%
23
1,01%
2
1,01%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,52%
3
0,00%
0
3,54%
7
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,53%
5
0,51%
1
0,00%
0
0,51%
1
340610ΝΙΚΗΘΙΑΝΟΥ100,00%
1/1
98
-
61,22%
60
98,33%
59
1,67%
1
18,64%
11
33,90%
20
3,39%
2
28,81%
17
0,00%
0
1,69%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,69%
1
0,00%
0
0,00%
0
1,69%
1
0,00%
0
3,39%
2
0,00%
0
0,00%
0
6,78%
4
340611ΦΟΥΡΝΗΣ100,00%
1/1
302
-
63,91%
193
100,00%
193
0,00%
0
31,09%
60
27,98%
54
2,07%
4
29,53%
57
2,59%
5
1,04%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,04%
2
0,00%
0
0,00%
0
1,55%
3
0,00%
0
2,59%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,52%
1
340612ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΥ100,00%
1/1
210
-
58,10%
122
98,36%
120
1,64%
2
43,33%
52
35,00%
42
3,33%
4
10,83%
13
1,67%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,83%
1
0,83%
1
1,67%
2
0,83%
1
0,83%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,83%
1