Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Μακρύ Γιαλού

Ενσωμ.100,00%
(6 / 6)
Εγγεγρ.2.627
Ψήφισαν1.597
Έγκυρα1.560
Α/Λ2,32%
Αποχή39,21%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 35,38%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 29,29%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 15,83%
ΜέΡΑ25 5,96%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 4,10%
Κ.Κ.Ε. 2,44%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2,44%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1,67%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,64%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,58%
Ε.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ 0,38%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 0,38%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,38%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,26%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΚΙΝ.ΑΛ.Κ.Κ.Ε.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΟΚΔΕΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.ΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΚΕ (μ-λ)Μ-Λ ΚΚΕΕ.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25δημιουργία, ξανα!ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
340501ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ100,00%
2/2
802
-
56,48%
453
96,91%
439
3,09%
14
28,25%
124
35,54%
156
1,82%
8
16,63%
73
2,05%
9
0,68%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,23%
1
0,46%
2
0,00%
0
5,69%
25
0,00%
0
0,00%
0
0,23%
1
0,91%
4
5,24%
23
0,68%
3
0,00%
0
1,59%
7
340503ΟΡΕΙΝΟΥ100,00%
1/1
386
-
63,21%
244
99,18%
242
0,82%
2
31,40%
76
35,54%
86
2,07%
5
15,70%
38
3,31%
8
1,24%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,41%
1
0,00%
0
2,89%
7
0,00%
0
0,41%
1
1,65%
4
0,00%
0
3,31%
8
0,41%
1
0,00%
0
1,65%
4
340506ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ100,00%
2/2
969
-
62,75%
608
97,86%
595
2,14%
13
29,41%
175
35,46%
211
2,02%
12
16,13%
96
2,86%
17
0,34%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,17%
1
0,17%
1
0,00%
0
3,19%
19
0,00%
0
0,17%
1
0,17%
1
0,34%
2
7,06%
42
0,84%
5
0,00%
0
1,68%
10
340507ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΩΝ100,00%
1/1
470
-
62,13%
292
97,26%
284
2,74%
8
28,87%
82
34,86%
99
4,58%
13
14,08%
40
1,41%
4
0,35%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,70%
2
0,70%
2
0,00%
0
4,58%
13
0,70%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
7,04%
20
0,35%
1
0,00%
0
1,76%
5