Δημοτική Ενότητα Λεύκης
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Λεύκης

Ενσωμ.100,00%
(7 / 7)
Εγγεγρ.2.109
Ψήφισαν1.264
Έγκυρα1.232
Α/Λ2,53%
Αποχή40,07%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 36,12%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 31,25%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 21,59%
ΜέΡΑ25 2,52%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2,27%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1,38%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1,22%
Κ.Κ.Ε. 0,97%
Ε.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ 0,73%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,73%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,49%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,32%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,32%
Ο.Κ.Δ.Ε. 0,08%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΚΙΝ.ΑΛ.Κ.Κ.Ε.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΟΚΔΕΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.ΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΚΕ (μ-λ)Μ-Λ ΚΚΕΕ.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25δημιουργία, ξανα!ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
340401ΖΗΡΟΣ100,00%
2/2
662
-
57,40%
380
98,68%
375
1,32%
5
26,13%
98
39,47%
148
2,13%
8
24,27%
91
0,53%
2
1,33%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,27%
1
0,00%
0
0,00%
0
2,13%
8
0,00%
0
0,00%
0
1,07%
4
0,00%
0
1,60%
6
0,00%
0
0,00%
0
1,07%
4
340402ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ100,00%
1/1
167
-
62,28%
104
98,08%
102
1,92%
2
22,55%
23
46,08%
47
0,98%
1
26,47%
27
1,96%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,98%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,98%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
340403ΑΠΙΔΙΩΝ100,00%
1/1
331
-
63,75%
211
96,68%
204
3,32%
7
33,82%
69
26,96%
55
0,98%
2
29,41%
60
0,00%
0
0,49%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,49%
1
0,00%
0
0,00%
0
2,45%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,49%
1
1,96%
4
0,98%
2
0,00%
0
0,00%
0
1,96%
4
340404ΑΡΜΕΝΩΝ100,00%
1/1
371
-
60,65%
225
96,44%
217
3,56%
8
39,63%
86
31,34%
68
1,84%
4
14,75%
32
0,92%
2
0,46%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,84%
4
0,00%
0
0,00%
0
1,38%
3
0,46%
1
5,53%
12
0,92%
2
0,00%
0
0,92%
2
340405ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ100,00%
1/1
267
-
55,43%
148
96,62%
143
3,38%
5
30,07%
43
38,46%
55
0,00%
0
16,78%
24
2,10%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,70%
1
0,70%
1
0,00%
0
0,00%
0
4,20%
6
0,00%
0
0,00%
0
0,70%
1
0,70%
1
4,90%
7
0,00%
0
0,00%
0
0,70%
1
340406ΧΑΝΔΡΑΣ100,00%
1/1
311
-
63,02%
196
97,45%
191
2,55%
5
34,55%
66
37,70%
72
1,05%
2
16,75%
32
1,57%
3
1,05%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,09%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,09%
4
1,05%
2
0,00%
0
2,09%
4