Δημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Αγίου Νικολάου

Ενσωμ.100,00%
(38 / 38)
Εγγεγρ.16.496
Ψήφισαν10.619
Έγκυρα10.325
Α/Λ2,77%
Αποχή35,63%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 34,74%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 32,77%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 15,77%
Κ.Κ.Ε. 3,19%
ΜέΡΑ25 2,78%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2,57%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1,69%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 1,35%
Ε.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ 1,29%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 0,89%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,89%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,76%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,68%
ΚΚΕ (μ-λ) 0,28%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΚΙΝ.ΑΛ.Κ.Κ.Ε.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΟΚΔΕΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.ΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΚΕ (μ-λ)Μ-Λ ΚΚΕΕ.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25δημιουργία, ξανα!ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
340101ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ100,00%
17/17
8.992
-
63,47%
5.707
97,25%
5.550
2,75%
157
34,65%
1.923
35,08%
1.947
1,68%
93
12,56%
697
3,24%
180
1,10%
61
0,00%
0
0,02%
1
0,34%
19
1,51%
84
0,00%
0
2,67%
148
0,23%
13
0,02%
1
1,37%
76
0,90%
50
2,94%
163
0,95%
53
0,00%
0
0,74%
41
340102ΒΡΟΥΧΑ100,00%
1/1
237
-
64,14%
152
95,39%
145
4,61%
7
42,07%
61
40,69%
59
0,00%
0
11,03%
16
2,76%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,69%
1
1,38%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,69%
1
0,69%
1
0,00%
0
0,00%
0
340103ΕΛΟΥΝΤΑΣ100,00%
3/3
1.446
-
66,60%
963
97,40%
938
2,60%
25
24,63%
231
37,53%
352
0,96%
9
24,95%
234
1,60%
15
0,85%
8
0,00%
0
0,00%
0
0,11%
1
0,21%
2
0,00%
0
1,49%
14
0,75%
7
0,00%
0
2,88%
27
0,43%
4
2,99%
28
0,21%
2
0,00%
0
0,43%
4
340104ΕΞΩ ΛΑΚΩΝΙΩΝ100,00%
1/1
252
-
67,06%
169
98,22%
166
1,78%
3
42,77%
71
33,73%
56
1,20%
2
13,86%
23
3,01%
5
0,60%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,61%
6
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,60%
1
0,00%
0
0,60%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
340105ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΩΝ100,00%
1/1
155
-
70,32%
109
97,25%
106
2,75%
3
34,91%
37
38,68%
41
0,00%
0
16,04%
17
0,94%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,94%
1
1,89%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
6,60%
7
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
340106ΖΕΝΙΩΝ100,00%
1/1
129
-
48,84%
63
98,41%
62
1,59%
1
25,81%
16
33,87%
21
0,00%
0
32,26%
20
1,61%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,23%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,61%
1
0,00%
0
1,61%
1
340107ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ100,00%
2/2
1.096
-
61,95%
679
96,76%
657
3,24%
22
35,16%
231
29,22%
192
1,67%
11
13,24%
87
1,98%
13
0,76%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,89%
19
0,00%
0
5,33%
35
0,30%
2
0,00%
0
1,22%
8
0,61%
4
5,33%
35
0,00%
0
0,00%
0
2,28%
15
340108ΚΡΙΤΣΑΣ100,00%
6/6
2.428
-
67,01%
1.627
97,17%
1.581
2,83%
46
35,29%
558
26,38%
417
1,58%
25
21,76%
344
4,74%
75
0,57%
9
0,00%
0
0,19%
3
0,25%
4
0,63%
10
0,00%
0
3,23%
51
0,19%
3
0,13%
2
0,57%
9
1,01%
16
1,77%
28
0,51%
8
0,00%
0
1,20%
19
340109ΚΡΟΥΣΤΑΣ100,00%
1/1
554
-
71,30%
395
97,22%
384
2,78%
11
53,13%
204
22,14%
85
1,56%
6
9,11%
35
4,69%
18
0,78%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,26%
1
0,26%
1
0,00%
0
1,04%
4
0,26%
1
0,00%
0
0,78%
3
1,04%
4
2,86%
11
0,78%
3
0,00%
0
1,30%
5
340110ΛΙΜΝΩΝ100,00%
1/1
433
-
64,20%
278
98,20%
273
1,80%
5
27,11%
74
26,37%
72
6,23%
17
25,27%
69
3,30%
9
0,73%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,37%
1
2,56%
7
0,00%
0
1,83%
5
0,00%
0
0,37%
1
1,47%
4
0,00%
0
2,20%
6
0,37%
1
0,00%
0
1,83%
5
340111ΛΟΥΜΑ100,00%
1/1
119
-
44,54%
53
94,34%
50
5,66%
3
40,00%
20
24,00%
12
0,00%
0
24,00%
12
4,00%
2
2,00%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,00%
1
0,00%
0
2,00%
1
0,00%
0
2,00%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
340112ΜΕΣΑ ΛΑΚΩΝΙΩΝ100,00%
1/1
307
-
68,40%
210
98,57%
207
1,43%
3
40,10%
83
33,33%
69
2,42%
5
17,39%
36
1,45%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,45%
3
0,00%
0
1,45%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,97%
2
0,00%
0
0,48%
1
0,48%
1
0,00%
0
0,48%
1
340113ΠΡΙΝΑΣ100,00%
1/1
180
-
61,11%
110
98,18%
108
1,82%
2
40,74%
44
31,48%
34
1,85%
2
14,81%
16
2,78%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,93%
1
0,93%
1
2,78%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,93%
1
0,00%
0
0,00%
0
2,78%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
340114ΣΚΙΝΙΑ100,00%
1/1
168
-
61,90%
104
94,23%
98
5,77%
6
34,69%
34
26,53%
26
5,10%
5
22,45%
22
0,00%
0
2,04%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,04%
2
0,00%
0
2,04%
2
0,00%
0
0,00%
0
2,04%
2
0,00%
0
2,04%
2
0,00%
0
0,00%
0
1,02%
1