Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Χερσονήσου

Ενσωμ.100,00%
(14 / 14)
Εγγεγρ.6.117
Ψήφισαν4.104
Έγκυρα4.044
Α/Λ1,46%
Αποχή32,91%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 38,08%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 30,46%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 10,66%
ΜέΡΑ25 7,69%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2,60%
Κ.Κ.Ε. 2,52%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2,13%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1,51%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 1,11%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,96%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 0,74%
Ε.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ 0,64%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,45%
ΚΚΕ (μ-λ) 0,15%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΚΙΝ.ΑΛ.Κ.Κ.Ε.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΟΚΔΕΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.ΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΚΕ (μ-λ)Μ-Λ ΚΚΕΕ.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25δημιουργία, ξανα!ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
192601ΑΒΔΟΥ100,00%
2/2
609
-
63,71%
388
97,94%
380
2,06%
8
26,84%
102
27,63%
105
0,79%
3
13,95%
53
1,05%
4
0,26%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,79%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,53%
2
0,26%
1
26,58%
101
0,53%
2
0,00%
0
0,79%
3
192602ΓΩΝΙΕΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ100,00%
1/1
528
-
67,05%
354
99,44%
352
0,56%
2
40,91%
144
38,07%
134
0,57%
2
10,51%
37
1,14%
4
1,14%
4
0,00%
0
0,28%
1
0,85%
3
0,00%
0
0,00%
0
2,27%
8
0,00%
0
0,00%
0
0,28%
1
0,00%
0
1,99%
7
1,14%
4
0,00%
0
0,85%
3
192603ΚΕΡΑ100,00%
1/1
128
-
75,00%
96
95,83%
92
4,17%
4
34,78%
32
51,09%
47
0,00%
0
6,52%
6
1,09%
1
2,17%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,26%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,09%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
192604ΛΙΜΑΝΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ100,00%
5/5
2.709
-
65,52%
1.775
98,59%
1.750
1,41%
25
26,00%
455
45,66%
799
3,71%
65
7,20%
126
2,29%
40
0,86%
15
0,00%
0
0,00%
0
0,23%
4
1,31%
23
0,23%
4
2,00%
35
0,23%
4
0,00%
0
0,63%
11
0,17%
3
6,34%
111
1,03%
18
0,00%
0
2,11%
37
192605ΠΟΤΑΜΙΕΣ100,00%
2/2
568
-
68,66%
390
98,21%
383
1,79%
7
44,39%
170
22,72%
87
1,57%
6
15,40%
59
3,92%
15
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,26%
1
0,26%
1
0,00%
0
1,31%
5
0,00%
0
0,00%
0
1,31%
5
0,00%
0
5,22%
20
3,13%
12
0,00%
0
0,52%
2
192606ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ100,00%
3/3
1.575
-
69,90%
1.101
98,73%
1.087
1,27%
14
30,27%
329
33,85%
368
2,67%
29
13,80%
150
3,50%
38
1,56%
17
0,00%
0
0,00%
0
0,92%
10
0,55%
6
0,18%
2
2,94%
32
0,18%
2
0,00%
0
0,64%
7
0,09%
1
6,53%
71
0,83%
9
0,00%
0
1,47%
16