Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Τυμπακίου

Ενσωμ.100,00%
(20 / 20)
Εγγεγρ.8.802
Ψήφισαν5.649
Έγκυρα5.561
Α/Λ1,56%
Αποχή35,82%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 41,83%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 31,79%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 12,14%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 3,31%
ΜέΡΑ25 3,20%
Κ.Κ.Ε. 2,54%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1,46%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 0,92%
Ε.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ 0,90%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,83%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 0,52%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,32%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,13%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,05%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΚΙΝ.ΑΛ.Κ.Κ.Ε.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΟΚΔΕΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.ΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΚΕ (μ-λ)Μ-Λ ΚΚΕΕ.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25δημιουργία, ξανα!ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
192501ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ100,00%
8/8
4.180
-
66,46%
2.778
98,81%
2.745
1,19%
33
29,65%
814
42,30%
1.161
2,08%
57
11,58%
318
3,57%
98
0,69%
19
0,00%
0
0,07%
2
0,11%
3
0,87%
24
0,00%
0
3,68%
101
0,00%
0
0,00%
0
0,80%
22
0,00%
0
2,99%
82
0,40%
11
0,00%
0
1,20%
33
192502ΒΩΡΩΝ100,00%
2/2
743
-
66,22%
492
97,56%
480
2,44%
12
38,33%
184
33,54%
161
0,42%
2
12,71%
61
2,92%
14
0,83%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
5,83%
28
0,00%
0
0,00%
0
0,63%
3
0,00%
0
4,17%
20
0,42%
2
0,00%
0
0,21%
1
192503ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ100,00%
1/1
291
-
52,92%
154
100,00%
154
0,00%
0
42,21%
65
41,56%
64
0,65%
1
10,39%
16
0,00%
0
1,30%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,30%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,65%
1
0,00%
0
1,95%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
192504ΚΑΜΑΡΩΝ100,00%
1/1
566
-
64,13%
363
98,90%
359
1,10%
4
25,35%
91
56,55%
203
0,84%
3
10,86%
39
0,28%
1
0,28%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,84%
3
0,00%
0
2,79%
10
0,00%
0
0,00%
0
0,28%
1
0,28%
1
0,56%
2
0,00%
0
0,00%
0
1,11%
4
192505ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ100,00%
1/1
446
-
59,42%
265
97,74%
259
2,26%
6
28,19%
73
40,54%
105
1,93%
5
11,58%
30
4,25%
11
0,77%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,39%
1
0,39%
1
0,00%
0
2,70%
7
0,00%
0
0,00%
0
0,77%
2
0,00%
0
8,11%
21
0,39%
1
0,00%
0
0,00%
0
192506ΚΛΗΜΑΤΟΣ100,00%
1/1
272
-
61,03%
166
98,80%
164
1,20%
2
25,00%
41
45,12%
74
1,22%
2
15,85%
26
0,00%
0
0,61%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
4,27%
7
0,00%
0
0,00%
0
0,61%
1
0,00%
0
7,32%
12
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
192507ΛΑΓΟΛΙΟΥ100,00%
1/1
105
-
69,52%
73
98,63%
72
1,37%
1
25,00%
18
54,17%
39
0,00%
0
6,94%
5
2,78%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
8,33%
6
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,78%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
192508ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ100,00%
1/1
524
-
53,44%
280
96,79%
271
3,21%
9
43,54%
118
39,11%
106
0,74%
2
9,96%
27
1,48%
4
0,74%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,37%
1
0,00%
0
0,00%
0
1,11%
3
0,37%
1
1,85%
5
0,37%
1
0,00%
0
0,37%
1
192509ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ100,00%
2/2
721
-
66,02%
476
97,90%
466
2,10%
10
30,90%
144
49,14%
229
0,86%
4
12,02%
56
0,00%
0
0,43%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,21%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,64%
3
0,21%
1
0,21%
1
0,86%
4
0,00%
0
3,43%
16
0,43%
2
0,00%
0
0,64%
3
192510ΣΙΒΑ100,00%
1/1
432
-
62,96%
272
97,79%
266
2,21%
6
39,10%
104
30,83%
82
0,00%
0
13,16%
35
3,76%
10
1,88%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,75%
2
0,00%
0
0,00%
0
2,26%
6
0,00%
0
0,00%
0
3,01%
8
0,38%
1
3,38%
9
0,38%
1
0,00%
0
1,13%
3
192511ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ100,00%
1/1
522
-
63,22%
330
98,48%
325
1,52%
5
35,69%
116
31,38%
102
1,54%
5
19,08%
62
0,31%
1
2,46%
8
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,31%
1
0,00%
0
4,00%
13
0,00%
0
0,00%
0
1,54%
5
0,00%
0
1,85%
6
0,00%
0
0,00%
0
1,85%
6