Δημοτική Ενότητα Νίκου Καζαντζάκη
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Νίκου Καζαντζάκη

Ενσωμ.100,00%
(19 / 19)
Εγγεγρ.7.218
Ψήφισαν5.203
Έγκυρα5.125
Α/Λ1,50%
Αποχή27,92%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 45,39%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 28,43%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 13,60%
Κ.Κ.Ε. 4,27%
ΜέΡΑ25 3,24%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 1,17%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 0,86%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 0,78%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,64%
Ε.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ 0,43%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,43%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 0,23%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,23%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,21%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΚΙΝ.ΑΛ.Κ.Κ.Ε.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΟΚΔΕΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.ΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΚΕ (μ-λ)Μ-Λ ΚΚΕΕ.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25δημιουργία, ξανα!ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
192001ΠΕΖΩΝ100,00%
1/1
437
-
72,31%
316
99,05%
313
0,95%
3
44,41%
139
35,78%
112
0,64%
2
7,99%
25
2,88%
9
0,96%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,64%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,32%
1
0,00%
0
2,88%
9
0,96%
3
0,00%
0
2,56%
8
192002ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ100,00%
1/1
469
-
66,31%
311
98,39%
306
1,61%
5
53,92%
165
15,03%
46
0,98%
3
14,38%
44
2,61%
8
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,63%
5
0,00%
0
0,00%
0
1,96%
6
0,00%
0
8,17%
25
1,31%
4
0,00%
0
0,00%
0
192003ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ100,00%
2/2
862
-
70,53%
608
99,01%
602
0,99%
6
49,17%
296
25,58%
154
1,00%
6
7,14%
43
9,14%
55
0,33%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,17%
1
0,33%
2
0,00%
0
2,33%
14
0,17%
1
0,00%
0
0,17%
1
0,66%
4
1,83%
11
0,50%
3
0,00%
0
1,50%
9
192004ΑΛΑΓΝΙΟΥ100,00%
1/1
270
-
69,63%
188
98,94%
186
1,06%
2
48,39%
90
36,02%
67
0,54%
1
4,30%
8
0,00%
0
1,08%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,08%
2
0,00%
0
0,00%
0
1,08%
2
0,00%
0
2,15%
4
4,84%
9
0,00%
0
0,54%
1
192005ΑΣΤΡΑΚΩΝ100,00%
1/1
271
-
70,48%
191
95,81%
183
4,19%
8
39,89%
73
39,89%
73
1,09%
2
13,66%
25
0,55%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,09%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,09%
2
2,19%
4
0,55%
1
0,00%
0
0,00%
0
192006ΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ100,00%
1/1
432
-
68,52%
296
98,65%
292
1,35%
4
37,33%
109
32,19%
94
1,03%
3
19,18%
56
2,40%
7
0,68%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,34%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,68%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,34%
1
0,68%
2
3,42%
10
0,68%
2
0,00%
0
1,03%
3
192007ΔΑΜΑΝΙΩΝ100,00%
1/1
419
-
71,36%
299
99,00%
296
1,00%
3
59,46%
176
25,34%
75
0,34%
1
9,80%
29
0,68%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,34%
1
1,01%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,34%
1
0,00%
0
2,03%
6
0,00%
0
0,00%
0
0,68%
2
192008ΚΑΛΛΟΝΗΣ100,00%
1/1
265
-
75,09%
199
97,99%
195
2,01%
4
41,54%
81
34,87%
68
0,00%
0
8,72%
17
3,59%
7
0,51%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,51%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,51%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,51%
1
0,51%
1
6,67%
13
0,00%
0
0,00%
0
2,05%
4
192009ΚΑΤΑΛΑΓΑΡΙΟΥ100,00%
1/1
323
-
72,14%
233
99,57%
232
0,43%
1
41,38%
96
35,34%
82
0,43%
1
12,93%
30
1,29%
3
1,72%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,43%
1
0,00%
0
0,43%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,43%
1
0,43%
1
3,88%
9
1,29%
3
0,00%
0
0,00%
0
192010ΚΟΥΝΑΒΩΝ100,00%
2/2
827
-
73,64%
609
98,36%
599
1,64%
10
47,75%
286
31,22%
187
0,83%
5
5,68%
34
5,34%
32
0,17%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,33%
2
0,00%
0
0,00%
0
1,67%
10
0,00%
0
0,00%
0
0,17%
1
0,17%
1
6,01%
36
0,00%
0
0,00%
0
0,67%
4
192011ΜΕΛΕΣΩΝ100,00%
1/1
362
-
73,48%
266
98,87%
263
1,13%
3
37,26%
98
28,14%
74
1,14%
3
18,63%
49
6,08%
16
0,38%
1
0,00%
0
0,00%
0
1,14%
3
0,00%
0
0,00%
0
1,14%
3
0,00%
0
0,76%
2
0,76%
2
0,00%
0
4,56%
12
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
192012ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ100,00%
2/2
721
-
72,68%
524
98,09%
514
1,91%
10
41,44%
213
20,23%
104
0,19%
1
32,10%
165
1,95%
10
0,39%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,78%
4
0,00%
0
1,17%
6
0,00%
0
0,00%
0
0,19%
1
0,00%
0
0,78%
4
0,39%
2
0,00%
0
0,39%
2
192013ΜΥΡΤΙΑΣ100,00%
2/2
720
-
71,11%
512
98,24%
503
1,76%
9
43,74%
220
27,63%
139
0,99%
5
20,48%
103
2,39%
12
0,40%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,20%
1
0,80%
4
0,00%
0
0,40%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,20%
1
0,00%
0
1,39%
7
0,80%
4
0,00%
0
0,60%
3
192014ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ100,00%
2/2
840
-
77,50%
651
98,46%
641
1,54%
10
44,31%
284
28,39%
182
1,72%
11
10,76%
69
8,89%
57
0,31%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,31%
2
0,16%
1
0,00%
0
1,09%
7
0,00%
0
0,00%
0
0,47%
3
0,16%
1
2,50%
16
0,31%
2
0,00%
0
0,62%
4