Δημοτική Ενότητα Μοιρών
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Μοιρών

Ενσωμ.100,00%
(23 / 23)
Εγγεγρ.10.068
Ψήφισαν6.633
Έγκυρα6.516
Α/Λ1,76%
Αποχή34,12%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 34,93%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 31,58%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 17,93%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 5,08%
ΜέΡΑ25 2,58%
Κ.Κ.Ε. 2,42%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1,69%
Ε.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ 1,53%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,94%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 0,72%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,25%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,12%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,11%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 0,08%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΚΙΝ.ΑΛ.Κ.Κ.Ε.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΟΚΔΕΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.ΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΚΕ (μ-λ)Μ-Λ ΚΚΕΕ.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25δημιουργία, ξανα!ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
191801ΜΟΙΡΩΝ100,00%
9/9
4.978
-
65,87%
3.279
98,11%
3.217
1,89%
62
35,69%
1.148
35,31%
1.136
1,52%
49
11,04%
355
2,52%
81
1,34%
43
0,00%
0
0,00%
0
0,09%
3
0,06%
2
0,03%
1
6,37%
205
0,00%
0
0,03%
1
1,24%
40
0,16%
5
3,45%
111
0,34%
11
0,03%
1
0,78%
25
191802ΓΑΛΙΑΣ100,00%
2/2
1.084
-
66,97%
726
98,35%
714
1,65%
12
23,67%
169
22,41%
160
1,40%
10
39,36%
281
0,84%
6
0,28%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,14%
1
0,00%
0
4,48%
32
0,00%
0
0,00%
0
5,74%
41
0,00%
0
1,26%
9
0,00%
0
0,00%
0
0,42%
3
191803ΑΛΗΘΙΝΗΣ100,00%
1/1
148
-
68,92%
102
99,02%
101
0,98%
1
38,61%
39
22,77%
23
0,99%
1
26,73%
27
1,98%
2
1,98%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,99%
1
0,00%
0
0,99%
1
0,00%
0
0,00%
0
1,98%
2
0,00%
0
0,99%
1
0,00%
0
0,00%
0
1,98%
2
191804ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ100,00%
1/1
482
-
69,71%
336
97,32%
327
2,68%
9
44,65%
146
29,97%
98
0,61%
2
21,71%
71
0,92%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,83%
6
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,31%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
191805ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ100,00%
1/1
378
-
70,37%
266
98,12%
261
1,88%
5
52,11%
136
23,37%
61
0,00%
0
13,41%
35
1,53%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,77%
2
0,38%
1
0,00%
0
7,28%
19
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,77%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,38%
1
191806ΚΟΥΣΕ100,00%
1/1
160
-
58,75%
94
98,94%
93
1,06%
1
25,81%
24
33,33%
31
3,23%
3
13,98%
13
6,45%
6
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
4,30%
4
0,00%
0
0,00%
0
3,23%
3
0,00%
0
8,60%
8
0,00%
0
0,00%
0
1,08%
1
191807ΠΕΡΙΟΥ100,00%
1/1
113
-
73,45%
83
97,59%
81
2,41%
2
37,04%
30
37,04%
30
0,00%
0
18,52%
15
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,47%
2
0,00%
0
0,00%
0
4,94%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
191808ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ100,00%
2/2
590
-
74,07%
437
98,63%
431
1,37%
6
37,82%
163
33,18%
143
1,62%
7
17,40%
75
1,86%
8
0,46%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,55%
11
0,00%
0
0,00%
0
2,32%
10
0,00%
0
2,55%
11
0,23%
1
0,00%
0
0,00%
0
191809ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΩΝ100,00%
1/1
446
-
60,09%
268
100,00%
268
0,00%
0
34,33%
92
22,39%
60
1,87%
5
26,87%
72
8,96%
24
0,75%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,12%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,75%
2
0,00%
0
2,99%
8
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
191810ΠΟΜΠΙΑΣ100,00%
2/2
943
-
60,23%
568
98,06%
557
1,94%
11
36,98%
206
31,06%
173
1,80%
10
15,62%
87
4,13%
23
1,08%
6
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,77%
21
0,00%
0
0,00%
0
0,18%
1
0,18%
1
2,15%
12
0,72%
4
0,00%
0
2,33%
13
191811ΡΟΥΦΑ100,00%
1/1
183
-
64,48%
118
97,46%
115
2,54%
3
45,22%
52
22,61%
26
3,48%
4
13,91%
16
0,00%
0
0,87%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
11,30%
13
0,00%
0
0,00%
0
0,87%
1
0,00%
0
0,87%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,87%
1
191812ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ100,00%
1/1
563
-
63,23%
356
98,60%
351
1,40%
5
20,23%
71
33,33%
117
5,41%
19
34,47%
121
0,28%
1
0,85%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,42%
12
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,57%
2
1,14%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,28%
1