Δημοτική Ενότητα Μαλλίων
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Μαλλίων

Ενσωμ.100,00%
(10 / 10)
Εγγεγρ.4.751
Ψήφισαν3.020
Έγκυρα2.941
Α/Λ2,62%
Αποχή36,43%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 39,54%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 28,53%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 13,97%
ΜέΡΑ25 5,54%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 3,26%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1,80%
Κ.Κ.Ε. 1,73%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 1,43%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1,22%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,82%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 0,78%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,71%
Ε.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ 0,41%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,14%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΚΙΝ.ΑΛ.Κ.Κ.Ε.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΟΚΔΕΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.ΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΚΕ (μ-λ)Μ-Λ ΚΚΕΕ.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25δημιουργία, ξανα!ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
191701ΜΑΛΛΙΩΝ100,00%
5/5
2.784
-
65,30%
1.818
98,18%
1.785
1,82%
33
26,50%
473
40,34%
720
3,53%
63
13,84%
247
1,79%
32
1,62%
29
0,00%
0
0,06%
1
0,17%
3
0,73%
13
0,06%
1
1,68%
30
0,00%
0
0,00%
0
0,56%
10
0,34%
6
5,71%
102
0,90%
16
0,00%
0
2,18%
39
191702ΚΡΑΣΙΟΥ100,00%
1/1
254
-
56,69%
144
99,31%
143
0,69%
1
45,45%
65
20,98%
30
0,00%
0
18,88%
27
2,10%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,50%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,70%
1
0,00%
0
8,39%
12
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
191703ΜΟΧΟΥ100,00%
4/4
1.713
-
61,76%
1.058
95,75%
1.013
4,25%
45
29,71%
301
40,77%
413
3,26%
33
13,52%
137
1,58%
16
0,69%
7
0,00%
0
0,00%
0
0,10%
1
0,49%
5
0,00%
0
1,18%
12
0,10%
1
0,00%
0
0,10%
1
1,48%
15
4,84%
49
0,79%
8
0,00%
0
1,38%
14