Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Κρουσώνα

Ενσωμ.100,00%
(9 / 9)
Εγγεγρ.3.947
Ψήφισαν2.767
Έγκυρα2.731
Α/Λ1,30%
Αποχή29,90%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 45,70%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 34,09%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 10,33%
ΜέΡΑ25 2,49%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 1,83%
Κ.Κ.Ε. 1,72%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1,14%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,59%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 0,51%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,51%
Ε.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ 0,44%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,18%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,18%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 0,15%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΚΙΝ.ΑΛ.Κ.Κ.Ε.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΟΚΔΕΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.ΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΚΕ (μ-λ)Μ-Λ ΚΚΕΕ.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25δημιουργία, ξανα!ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
191601ΚΡΟΥΣΩΝΑ100,00%
6/6
3.065
-
70,64%
2.165
98,75%
2.138
1,25%
27
46,96%
1.004
34,80%
744
1,12%
24
8,42%
180
1,96%
42
0,37%
8
0,00%
0
0,00%
0
0,14%
3
0,19%
4
0,00%
0
1,78%
38
0,14%
3
0,05%
1
0,47%
10
0,51%
11
2,39%
51
0,23%
5
0,00%
0
0,47%
10
191602ΚΟΡΦΩΝ100,00%
1/1
439
-
68,34%
300
98,67%
296
1,33%
4
38,85%
115
31,08%
92
1,01%
3
21,28%
63
1,35%
4
1,01%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,35%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,34%
1
0,68%
2
2,70%
8
0,00%
0
0,00%
0
0,34%
1
191603ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ100,00%
1/1
234
-
65,81%
154
97,40%
150
2,60%
4
54,00%
81
22,00%
33
1,33%
2
8,00%
12
0,67%
1
1,33%
2
0,00%
0
0,00%
0
1,33%
2
0,00%
0
0,00%
0
5,33%
8
0,00%
0
0,00%
0
0,67%
1
0,67%
1
4,00%
6
0,00%
0
0,00%
0
0,67%
1
191604ΣΑΡΧΟΥ100,00%
1/1
209
-
70,81%
148
99,32%
147
0,68%
1
32,65%
48
42,18%
62
1,36%
2
18,37%
27
0,00%
0
2,04%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,04%
3
0,00%
0
0,00%
0
1,36%
2