Δημοτική Ενότητα Κόφινα
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Κόφινα

Ενσωμ.100,00%
(15 / 15)
Εγγεγρ.4.920
Ψήφισαν3.303
Έγκυρα3.266
Α/Λ1,12%
Αποχή32,87%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 37,35%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 36,04%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 17,09%
ΜέΡΑ25 2,05%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 1,87%
Κ.Κ.Ε. 1,84%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1,26%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 0,86%
Ε.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ 0,49%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,46%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,21%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 0,21%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,09%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,09%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΚΙΝ.ΑΛ.Κ.Κ.Ε.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΟΚΔΕΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.ΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΚΕ (μ-λ)Μ-Λ ΚΚΕΕ.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25δημιουργία, ξανα!ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
191501ΑΣΗΜΙ100,00%
2/2
978
-
69,73%
682
98,09%
669
1,91%
13
40,06%
268
36,47%
244
1,35%
9
10,76%
72
2,24%
15
0,75%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,30%
2
0,15%
1
0,00%
0
1,94%
13
0,00%
0
0,00%
0
0,45%
3
0,00%
0
3,74%
25
0,30%
2
0,00%
0
1,49%
10
191502ΑΝΩ ΑΚΡΙΑ100,00%
2/2
728
-
65,93%
480
99,79%
479
0,21%
1
43,63%
209
38,62%
185
0,84%
4
10,86%
52
0,42%
2
0,42%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,21%
1
0,21%
1
0,00%
0
2,30%
11
0,00%
0
0,00%
0
0,21%
1
0,00%
0
1,46%
7
0,00%
0
0,00%
0
0,84%
4
191503ΔΙΟΝΥΣΙ100,00%
2/2
483
-
69,36%
335
99,40%
333
0,60%
2
33,63%
112
32,43%
108
2,70%
9
24,92%
83
2,10%
7
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,60%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,90%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,30%
1
0,00%
0
1,80%
6
0,30%
1
0,00%
0
0,30%
1
191504ΛΟΥΡΕΣ100,00%
1/1
312
-
66,99%
209
98,56%
206
1,44%
3
38,83%
80
36,41%
75
2,43%
5
13,59%
28
0,00%
0
1,46%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,91%
6
0,49%
1
0,00%
0
0,97%
2
0,49%
1
2,43%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
191505ΣΟΚΑΡΑΣ100,00%
3/3
915
-
65,68%
601
98,50%
592
1,50%
9
42,57%
252
29,05%
172
1,01%
6
18,24%
108
3,72%
22
0,17%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,17%
1
0,17%
1
1,69%
10
0,00%
0
0,17%
1
0,51%
3
0,00%
0
1,52%
9
0,00%
0
0,00%
0
1,01%
6
191506ΣΤΑΒΙΕΣ100,00%
2/2
542
-
69,74%
378
98,68%
373
1,32%
5
32,44%
121
45,04%
168
0,27%
1
15,55%
58
1,07%
4
0,54%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,80%
3
0,00%
0
1,61%
6
0,00%
0
0,00%
0
0,27%
1
0,00%
0
1,88%
7
0,00%
0
0,00%
0
0,54%
2
191507ΣΤΕΡΝΕΣ100,00%
1/1
382
-
69,11%
264
98,86%
261
1,14%
3
36,02%
94
30,65%
80
0,38%
1
25,29%
66
2,30%
6
0,38%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,38%
1
0,00%
0
1,92%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,77%
2
0,00%
0
1,15%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,77%
2
191508ΣΤΟΛΟΙ100,00%
2/2
580
-
61,03%
354
99,72%
353
0,28%
1
23,80%
84
41,08%
145
1,70%
6
25,78%
91
1,13%
4
0,28%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,57%
2
0,00%
0
0,00%
0
1,98%
7
0,00%
0
0,00%
0
0,85%
3
0,57%
2
1,42%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,85%
3