Δημοτική Ενότητα Καστελλίου
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Καστελλίου

Ενσωμ.100,00%
(16 / 16)
Εγγεγρ.5.526
Ψήφισαν3.597
Έγκυρα3.538
Α/Λ1,64%
Αποχή34,91%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 40,14%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 30,89%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 16,34%
ΜέΡΑ25 3,45%
Κ.Κ.Ε. 3,00%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 1,72%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1,41%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 0,79%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,65%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,59%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,37%
Ε.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ 0,23%
ΚΚΕ (μ-λ) 0,14%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,11%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΚΙΝ.ΑΛ.Κ.Κ.Ε.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΟΚΔΕΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.ΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΚΕ (μ-λ)Μ-Λ ΚΚΕΕ.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25δημιουργία, ξανα!ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
191401ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ100,00%
3/3
1.494
-
69,28%
1.035
98,45%
1.019
1,55%
16
35,53%
362
32,19%
328
2,36%
24
16,29%
166
3,73%
38
0,69%
7
0,00%
0
0,00%
0
0,39%
4
0,10%
1
0,20%
2
2,06%
21
0,20%
2
0,10%
1
0,29%
3
0,00%
0
4,42%
45
0,59%
6
0,00%
0
0,88%
9
191402ΚΑΡΟΥΖΑΝΟΥ100,00%
1/1
132
-
62,88%
83
97,59%
81
2,41%
2
40,74%
33
28,40%
23
1,23%
1
11,11%
9
6,17%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,23%
1
0,00%
0
0,00%
0
2,47%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,47%
2
2,47%
2
0,00%
0
0,00%
0
3,70%
3
191403ΛΙΛΙΑΝΟΥ100,00%
1/1
208
-
53,85%
112
99,11%
111
0,89%
1
37,84%
42
27,03%
30
0,00%
0
22,52%
25
1,80%
2
0,90%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
5,41%
6
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
4,50%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
191404ΠΟΛΥΘΕΑΣ100,00%
1/1
262
-
61,45%
161
98,76%
159
1,24%
2
39,62%
63
27,67%
44
0,63%
1
25,16%
40
1,26%
2
0,63%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,63%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,89%
3
0,00%
0
0,00%
0
2,52%
4
191405ΓΕΡΑΚΙΟΥ100,00%
1/1
527
-
63,57%
335
100,00%
335
0,00%
0
40,90%
137
33,13%
111
0,60%
2
20,30%
68
0,90%
3
0,90%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,60%
2
0,30%
1
0,00%
0
0,60%
2
0,00%
0
0,90%
3
0,90%
3
0,00%
0
0,00%
0
191406ΑΜΑΡΙΑΝΟΥ100,00%
1/1
263
-
55,89%
147
99,32%
146
0,68%
1
54,11%
79
19,18%
28
1,37%
2
11,64%
17
0,68%
1
0,68%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
9,59%
14
1,37%
2
0,00%
0
1,37%
2
191407ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ100,00%
1/1
392
-
62,50%
245
98,37%
241
1,63%
4
41,49%
100
28,22%
68
0,83%
2
12,86%
31
7,05%
17
0,41%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,83%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,83%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,41%
1
0,00%
0
4,56%
11
1,24%
3
0,00%
0
1,24%
3
191408ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ100,00%
1/1
315
-
69,52%
219
98,17%
215
1,83%
4
38,14%
82
30,23%
65
2,79%
6
18,14%
39
2,33%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,33%
5
0,47%
1
0,47%
1
0,00%
0
0,00%
0
3,26%
7
0,93%
2
0,00%
0
0,93%
2
191409ΑΣΚΩΝ100,00%
1/1
317
-
62,15%
197
99,49%
196
0,51%
1
77,04%
151
13,27%
26
1,02%
2
4,59%
9
1,02%
2
0,51%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,02%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,51%
1
1,02%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
191410ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ100,00%
1/1
325
-
69,54%
226
94,69%
214
5,31%
12
27,10%
58
47,66%
102
0,47%
1
14,02%
30
2,80%
6
0,93%
2
0,00%
0
0,00%
0
2,34%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,93%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,47%
1
0,00%
0
2,34%
5
0,93%
2
0,00%
0
0,00%
0
191411ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑΣ100,00%
1/1
401
-
60,35%
242
99,59%
241
0,41%
1
35,27%
85
29,46%
71
2,49%
6
20,33%
49
3,32%
8
0,41%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,41%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,41%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
5,81%
14
1,24%
3
0,00%
0
0,83%
2
191412ΛΥΤΤΟΥ100,00%
1/1
314
-
63,06%
198
96,46%
191
3,54%
7
45,03%
86
32,98%
63
0,52%
1
13,61%
26
2,09%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
4,19%
8
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,52%
1
1,05%
2
0,00%
0
0,00%
0
191413ΜΑΘΙΑΣ100,00%
1/1
246
-
77,24%
190
98,42%
187
1,58%
3
36,36%
68
38,50%
72
1,07%
2
13,90%
26
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,21%
6
0,00%
0
0,00%
0
0,53%
1
0,53%
1
4,81%
9
0,00%
0
0,00%
0
1,07%
2
191414ΣΜΑΡΙΟΥ100,00%
1/1
330
-
62,73%
207
97,58%
202
2,42%
5
36,63%
74
30,69%
62
0,00%
0
21,29%
43
6,44%
13
1,49%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,49%
3
0,50%
1
0,50%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,50%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,50%
1