Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Ηρακλείου

Ενσωμ.100,00%
(207 / 207)
Εγγεγρ.110.763
Ψήφισαν75.203
Έγκυρα73.814
Α/Λ1,85%
Αποχή32,10%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 45,88%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 28,82%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 8,44%
ΜέΡΑ25 4,84%
Κ.Κ.Ε. 4,10%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 1,89%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1,50%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1,12%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,94%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,78%
Ε.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ 0,53%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,38%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,34%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 0,22%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΚΙΝ.ΑΛ.Κ.Κ.Ε.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΟΚΔΕΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.ΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΚΕ (μ-λ)Μ-Λ ΚΚΕΕ.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25δημιουργία, ξανα!ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
11ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ100,00%
7/7
3.560
-
58,40%
2.079
98,17%
2.041
1,83%
38
45,91%
937
29,05%
593
1,37%
28
7,99%
163
4,90%
100
0,88%
18
0,00%
0
0,00%
0
0,10%
2
0,20%
4
0,00%
0
2,06%
42
0,15%
3
0,05%
1
0,29%
6
0,29%
6
4,56%
93
0,93%
19
0,00%
0
1,27%
26
22ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ100,00%
11/11
6.063
-
67,64%
4.101
98,54%
4.041
1,46%
60
48,92%
1.977
24,82%
1.003
1,73%
70
9,68%
391
3,14%
127
1,24%
50
0,00%
0
0,00%
0
0,17%
7
0,37%
15
0,02%
1
1,91%
77
0,02%
1
0,02%
1
0,47%
19
0,35%
14
5,02%
203
0,72%
29
0,00%
0
1,39%
56
33ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ100,00%
10/10
5.576
-
68,40%
3.814
97,95%
3.736
2,05%
78
50,37%
1.882
24,89%
930
1,53%
57
8,97%
335
3,83%
143
0,88%
33
0,00%
0
0,00%
0
0,35%
13
0,21%
8
0,13%
5
1,90%
71
0,11%
4
0,00%
0
0,64%
24
0,27%
10
4,42%
165
0,59%
22
0,00%
0
0,91%
34
44ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ100,00%
16/16
8.558
-
68,17%
5.834
97,77%
5.704
2,23%
130
48,95%
2.792
24,46%
1.395
2,54%
145
8,19%
467
3,77%
215
0,91%
52
0,00%
0
0,00%
0
0,44%
25
0,42%
24
0,04%
2
2,35%
134
0,11%
6
0,00%
0
0,74%
42
0,37%
21
4,72%
269
0,77%
44
0,00%
0
1,24%
71
1414ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ100,00%
10/10
5.542
-
70,59%
3.912
97,85%
3.828
2,15%
84
44,46%
1.702
28,87%
1.105
1,07%
41
8,93%
342
4,44%
170
1,28%
49
0,00%
0
0,03%
1
0,29%
11
0,16%
6
0,00%
0
1,85%
71
0,03%
1
0,00%
0
0,63%
24
0,37%
14
5,80%
222
0,81%
31
0,00%
0
0,99%
38
55ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ100,00%
11/11
5.680
-
66,02%
3.750
97,95%
3.673
2,05%
77
49,20%
1.807
24,91%
915
1,69%
62
8,77%
322
3,95%
145
0,95%
35
0,00%
0
0,00%
0
0,38%
14
0,35%
13
0,00%
0
2,48%
91
0,35%
13
0,00%
0
0,46%
17
0,35%
13
4,41%
162
0,68%
25
0,00%
0
1,06%
39
66ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ100,00%
12/12
6.271
-
67,33%
4.222
98,51%
4.159
1,49%
63
49,36%
2.053
25,78%
1.072
2,33%
97
8,73%
363
3,53%
147
0,53%
22
0,00%
0
0,00%
0
0,26%
11
0,31%
13
0,05%
2
2,00%
83
0,19%
8
0,05%
2
0,34%
14
0,36%
15
4,50%
187
0,55%
23
0,00%
0
1,13%
47
77ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ100,00%
11/11
5.938
-
66,12%
3.926
97,68%
3.835
2,32%
91
50,48%
1.936
24,15%
926
2,22%
85
8,19%
314
4,28%
164
0,76%
29
0,00%
0
0,05%
2
0,42%
16
0,16%
6
0,05%
2
1,96%
75
0,08%
3
0,08%
3
0,42%
16
0,29%
11
4,51%
173
0,81%
31
0,00%
0
1,12%
43
88ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ100,00%
10/10
5.614
-
69,26%
3.888
98,25%
3.820
1,75%
68
42,91%
1.639
31,36%
1.198
1,44%
55
8,66%
331
4,14%
158
0,79%
30
0,00%
0
0,00%
0
0,39%
15
0,24%
9
0,03%
1
2,07%
79
0,16%
6
0,10%
4
0,65%
25
0,31%
12
5,13%
196
0,76%
29
0,00%
0
0,86%
33
99ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ100,00%
15/15
8.242
-
74,21%
6.116
98,36%
6.016
1,64%
100
47,17%
2.838
27,09%
1.630
1,11%
67
9,23%
555
4,21%
253
0,83%
50
0,00%
0
0,00%
0
0,32%
19
0,27%
16
0,08%
5
1,76%
106
0,08%
5
0,05%
3
0,62%
37
0,33%
20
4,95%
298
0,70%
42
0,00%
0
1,20%
72
1010ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ100,00%
6/6
3.251
-
63,92%
2.078
98,70%
2.051
1,30%
27
49,15%
1.008
25,21%
517
1,85%
38
8,04%
165
5,90%
121
1,07%
22
0,00%
0
0,00%
0
0,24%
5
0,24%
5
0,00%
0
2,10%
43
0,29%
6
0,00%
0
0,49%
10
0,20%
4
3,36%
69
0,59%
12
0,00%
0
1,27%
26
1111ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ100,00%
16/16
8.660
-
70,40%
6.097
97,95%
5.972
2,05%
125
46,42%
2.772
29,10%
1.738
1,14%
68
7,94%
474
4,20%
251
1,05%
63
0,00%
0
0,00%
0
0,28%
17
0,27%
16
0,00%
0
2,03%
121
0,18%
11
0,02%
1
0,35%
21
0,64%
38
4,71%
281
0,65%
39
0,00%
0
1,02%
61
1717ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ100,00%
17/17
9.281
-
71,81%
6.665
98,09%
6.538
1,91%
127
43,97%
2.875
30,58%
1.999
1,32%
86
8,34%
545
3,70%
242
1,02%
67
0,00%
0
0,02%
1
0,37%
24
0,08%
5
0,08%
5
1,50%
98
0,15%
10
0,03%
2
0,69%
45
0,35%
23
5,57%
364
1,06%
69
0,00%
0
1,19%
78
1818ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ100,00%
13/13
7.175
-
73,03%
5.240
98,30%
5.151
1,70%
89
44,03%
2.268
31,55%
1.625
0,82%
42
8,29%
427
3,92%
202
1,07%
55
0,00%
0
0,00%
0
0,43%
22
0,06%
3
0,06%
3
1,67%
86
0,14%
7
0,04%
2
0,54%
28
0,50%
26
4,60%
237
1,28%
66
0,00%
0
1,01%
52
1212ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ100,00%
10/10
5.429
-
70,62%
3.834
98,28%
3.768
1,72%
66
38,75%
1.460
37,34%
1.407
1,38%
52
6,42%
242
4,19%
158
0,72%
27
0,00%
0
0,05%
2
0,21%
8
0,11%
4
0,03%
1
1,73%
65
0,19%
7
0,11%
4
0,48%
18
0,40%
15
5,81%
219
0,88%
33
0,00%
0
1,22%
46
1313ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ100,00%
8/8
3.989
-
61,17%
2.440
98,20%
2.396
1,80%
44
40,65%
974
33,60%
805
1,38%
33
7,47%
179
4,30%
103
1,46%
35
0,00%
0
0,00%
0
0,58%
14
0,33%
8
0,00%
0
2,00%
48
0,08%
2
0,04%
1
0,33%
8
0,38%
9
5,47%
131
0,71%
17
0,00%
0
1,21%
29
1515ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ100,00%
6/6
3.315
-
55,72%
1.847
97,73%
1.805
2,27%
42
36,57%
660
39,78%
718
1,39%
25
6,81%
123
4,43%
80
0,78%
14
0,00%
0
0,11%
2
0,28%
5
0,06%
1
0,00%
0
1,55%
28
0,06%
1
0,00%
0
0,66%
12
0,66%
12
5,48%
99
0,61%
11
0,00%
0
0,78%
14
1616ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ100,00%
6/6
3.252
-
49,42%
1.607
98,94%
1.590
1,06%
17
39,31%
625
39,62%
630
0,57%
9
6,35%
101
4,40%
70
0,88%
14
0,00%
0
0,00%
0
0,63%
10
0,25%
4
0,13%
2
0,75%
12
0,06%
1
0,00%
0
0,44%
7
0,38%
6
4,21%
67
0,75%
12
0,00%
0
1,26%
20
20ΒΟΥΤΩΝ100,00%
2/2
737
-
62,14%
458
98,69%
452
1,31%
6
40,04%
181
27,43%
124
1,11%
5
14,16%
64
10,18%
46
0,44%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,66%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,44%
2
0,22%
1
2,88%
13
0,44%
2
0,00%
0
1,99%
9
21ΔΑΦΝΩΝ100,00%
3/3
1.222
-
66,45%
812
98,15%
797
1,85%
15
45,67%
364
29,61%
236
1,13%
9
14,05%
112
1,63%
13
0,88%
7
0,00%
0
0,00%
0
0,25%
2
0,38%
3
0,00%
0
2,89%
23
0,13%
1
0,00%
0
0,50%
4
0,13%
1
1,88%
15
0,50%
4
0,00%
0
0,38%
3
22ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ100,00%
2/2
948
-
73,42%
696
98,56%
686
1,44%
10
40,09%
275
31,78%
218
2,33%
16
8,89%
61
7,14%
49
0,15%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,58%
4
0,29%
2
0,00%
0
1,75%
12
0,15%
1
0,00%
0
0,58%
4
0,00%
0
4,23%
29
0,44%
3
0,00%
0
1,60%
11
23ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ100,00%
2/2
795
-
72,33%
575
98,78%
568
1,22%
7
48,24%
274
30,28%
172
1,23%
7
11,09%
63
0,35%
2
0,70%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,35%
2
0,00%
0
0,00%
0
1,41%
8
0,18%
1
0,00%
0
0,18%
1
0,18%
1
3,52%
20
0,53%
3
0,00%
0
1,76%
10
24ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ100,00%
3/3
1.665
-
72,79%
1.212
97,94%
1.187
2,06%
25
47,94%
569
26,79%
318
1,10%
13
7,58%
90
5,48%
65
1,18%
14
0,00%
0
0,00%
0
0,42%
5
0,08%
1
0,08%
1
1,35%
16
0,67%
8
0,17%
2
0,42%
5
0,59%
7
4,89%
58
0,59%
7
0,00%
0
0,67%
8