Δημοτική Ενότητα Ζαρού
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Ζαρού

Ενσωμ.100,00%
(7 / 7)
Εγγεγρ.2.948
Ψήφισαν1.845
Έγκυρα1.813
Α/Λ1,73%
Αποχή37,42%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 34,64%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 33,54%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 15,17%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 10,09%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1,60%
ΜέΡΑ25 1,38%
Κ.Κ.Ε. 0,99%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 0,66%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,61%
Ε.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ 0,50%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,28%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,22%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,17%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 0,06%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΚΙΝ.ΑΛ.Κ.Κ.Ε.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΟΚΔΕΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.ΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΚΕ (μ-λ)Μ-Λ ΚΚΕΕ.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25δημιουργία, ξανα!ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
191101ΖΑΡΟΥ100,00%
4/4
1.868
-
62,53%
1.168
97,69%
1.141
2,31%
27
30,15%
344
34,53%
394
2,02%
23
16,91%
193
1,58%
18
0,35%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,09%
1
0,09%
1
0,09%
1
10,78%
123
0,00%
0
0,09%
1
0,26%
3
0,26%
3
1,49%
17
0,35%
4
0,00%
0
0,96%
11
191102ΒΟΡΙΖΙΩΝ100,00%
2/2
653
-
64,01%
418
100,00%
418
0,00%
0
41,39%
173
33,49%
140
0,48%
2
9,57%
40
0,00%
0
0,48%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,48%
2
0,00%
0
0,00%
0
12,20%
51
0,00%
0
0,00%
0
1,44%
6
0,00%
0
0,48%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
191103ΜΟΡΟΝΙΟΥ100,00%
1/1
427
-
60,66%
259
98,07%
254
1,93%
5
35,83%
91
37,01%
94
1,57%
4
16,54%
42
0,00%
0
1,97%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,39%
1
0,00%
0
0,00%
0
3,54%
9
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,36%
6
0,39%
1
0,00%
0
0,39%
1