Δημοτική Ενότητα Γουβών
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Γουβών

Ενσωμ.100,00%
(15 / 15)
Εγγεγρ.6.550
Ψήφισαν4.601
Έγκυρα4.509
Α/Λ2,00%
Αποχή29,76%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 42,23%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 32,82%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 7,43%
ΜέΡΑ25 5,39%
Κ.Κ.Ε. 2,84%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2,66%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2,44%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1,46%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,82%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,47%
Ε.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ 0,35%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 0,33%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,29%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,22%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΚΙΝ.ΑΛ.Κ.Κ.Ε.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΟΚΔΕΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.ΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΚΕ (μ-λ)Μ-Λ ΚΚΕΕ.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25δημιουργία, ξανα!ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
190901ΑΝΩΠΟΛΗΣ100,00%
4/4
2.049
-
72,08%
1.477
97,77%
1.444
2,23%
33
42,73%
617
32,06%
463
2,63%
38
6,58%
95
3,32%
48
0,69%
10
0,00%
0
0,00%
0
0,21%
3
0,14%
2
0,14%
2
2,77%
40
0,14%
2
0,00%
0
0,28%
4
0,48%
7
5,82%
84
0,48%
7
0,00%
0
1,52%
22
190902ΓΟΥΒΩΝ100,00%
4/4
1.833
-
69,07%
1.266
98,10%
1.242
1,90%
24
40,90%
508
34,38%
427
3,54%
44
5,96%
74
3,78%
47
0,81%
10
0,00%
0
0,00%
0
0,32%
4
0,24%
3
0,00%
0
2,01%
25
0,40%
5
0,00%
0
0,48%
6
0,24%
3
4,91%
61
0,48%
6
0,00%
0
1,53%
19
190903ΕΛΑΙΑΣ100,00%
2/2
1.121
-
68,51%
768
97,66%
750
2,34%
18
48,13%
361
29,87%
224
2,80%
21
7,07%
53
1,47%
11
0,93%
7
0,00%
0
0,00%
0
0,27%
2
0,93%
7
0,00%
0
2,27%
17
0,00%
0
0,00%
0
0,13%
1
0,13%
1
4,67%
35
0,27%
2
0,00%
0
1,07%
8
190904ΕΠΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ100,00%
1/1
214
-
72,43%
155
98,06%
152
1,94%
3
38,82%
59
28,95%
44
0,66%
1
17,11%
26
3,29%
5
0,66%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,97%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,66%
1
0,66%
1
7,24%
11
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
190905ΚΑΤΩ ΒΑΘΕΙΑΣ100,00%
1/1
524
-
73,28%
384
98,70%
379
1,30%
5
44,59%
169
31,40%
119
0,53%
2
7,65%
29
1,32%
5
0,26%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,26%
1
0,00%
0
2,11%
8
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
9,23%
35
0,26%
1
0,00%
0
2,37%
9
190906ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ100,00%
1/1
354
-
66,67%
236
97,88%
231
2,12%
5
42,86%
99
32,03%
74
2,16%
5
6,49%
15
3,46%
8
1,73%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,46%
8
0,43%
1
0,00%
0
0,87%
2
0,00%
0
4,33%
10
0,87%
2
0,00%
0
1,30%
3
190907ΚΟΞΑΡΗΣ100,00%
1/1
269
-
75,09%
202
98,02%
198
1,98%
4
24,75%
49
43,94%
87
2,53%
5
18,69%
37
1,52%
3
1,01%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,51%
1
0,00%
0
0,00%
0
1,01%
2
0,51%
1
1,52%
3
1,52%
3
0,00%
0
2,53%
5
190908ΧΑΡΑΣΟΥ100,00%
1/1
186
-
60,75%
113
100,00%
113
0,00%
0
37,17%
42
37,17%
42
3,54%
4
5,31%
6
0,88%
1
1,77%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,88%
1
1,77%
2
0,88%
1
7,08%
8
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,54%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0