Δημοτική Ενότητα Βιάννου
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Βιάννου

Ενσωμ.100,00%
(19 / 19)
Εγγεγρ.6.149
Ψήφισαν3.686
Έγκυρα3.636
Α/Λ1,36%
Αποχή40,06%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 51,60%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 24,61%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 12,32%
Κ.Κ.Ε. 4,57%
ΜέΡΑ25 2,50%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 0,94%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 0,85%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 0,83%
Ε.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ 0,52%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,39%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,36%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,19%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,17%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 0,08%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΚΙΝ.ΑΛ.Κ.Κ.Ε.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΟΚΔΕΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.ΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΚΕ (μ-λ)Μ-Λ ΚΚΕΕ.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25δημιουργία, ξανα!ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
190501ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ100,00%
1/1
562
-
54,27%
305
98,69%
301
1,31%
4
59,80%
180
22,26%
67
0,00%
0
5,98%
18
2,33%
7
0,66%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,66%
2
0,33%
1
0,00%
0
0,33%
1
0,33%
1
4,65%
14
0,33%
1
0,00%
0
2,33%
7
190502ΑΜΙΡΩΝ100,00%
2/2
671
-
51,86%
348
98,85%
344
1,15%
4
68,02%
234
19,77%
68
0,29%
1
6,98%
24
2,03%
7
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,29%
1
0,00%
0
0,00%
0
1,16%
4
0,00%
0
1,45%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
190503ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ100,00%
3/3
1.281
-
61,28%
785
98,85%
776
1,15%
9
54,64%
424
24,23%
188
0,90%
7
9,54%
74
5,15%
40
0,13%
1
0,00%
0
0,00%
0
1,16%
9
0,00%
0
0,00%
0
0,64%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,13%
1
0,00%
0
2,06%
16
0,64%
5
0,00%
0
0,77%
6
190504ΑΦΡΑΤΙΟΥ100,00%
1/1
191
-
64,40%
123
97,56%
120
2,44%
3
42,50%
51
25,83%
31
2,50%
3
18,33%
22
5,00%
6
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,33%
4
2,50%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
190505ΒΑΧΟΥ100,00%
1/1
141
-
60,28%
85
100,00%
85
0,00%
0
56,47%
48
25,88%
22
0,00%
0
12,94%
11
1,18%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,18%
1
0,00%
0
0,00%
0
1,18%
1
0,00%
0
1,18%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
190506ΕΜΠΑΡΟΥ100,00%
1/1
411
-
67,40%
277
98,56%
273
1,44%
4
43,96%
120
23,44%
64
0,37%
1
19,78%
54
7,69%
21
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,83%
5
0,00%
0
0,00%
0
1,10%
3
0,00%
0
1,83%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
190507ΚΑΛΑΜΙΟΥ100,00%
1/1
375
-
60,27%
226
97,79%
221
2,21%
5
45,70%
101
23,98%
53
0,45%
1
14,93%
33
6,33%
14
0,90%
2
0,00%
0
0,45%
1
1,36%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,17%
7
0,45%
1
0,00%
0
2,26%
5
190508ΚΑΤΩ ΒΙΑΝΝΟΥ100,00%
1/1
146
-
70,55%
103
97,09%
100
2,91%
3
45,00%
45
32,00%
32
2,00%
2
14,00%
14
4,00%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,00%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,00%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
190509ΚΑΤΩ ΣΥΜΗΣ100,00%
1/1
206
-
49,51%
102
99,02%
101
0,98%
1
45,54%
46
40,59%
41
0,00%
0
3,96%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,99%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,99%
1
0,00%
0
4,95%
5
0,99%
1
0,00%
0
1,98%
2
190510ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ100,00%
1/1
270
-
56,67%
153
99,35%
152
0,65%
1
52,63%
80
21,05%
32
1,32%
2
14,47%
22
3,95%
6
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,32%
2
0,00%
0
0,00%
0
1,97%
3
0,00%
0
1,97%
3
0,00%
0
0,00%
0
1,32%
2
190511ΜΑΡΘΑΣ100,00%
1/1
237
-
66,24%
157
98,09%
154
1,91%
3
50,00%
77
22,73%
35
2,60%
4
14,94%
23
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,60%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,65%
1
0,00%
0
5,19%
8
0,00%
0
0,00%
0
1,30%
2
190512ΜΙΛΛΙΑΡΑΔΩΝ100,00%
1/1
196
-
69,90%
137
98,54%
135
1,46%
2
62,22%
84
13,33%
18
0,00%
0
14,07%
19
5,93%
8
0,74%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,74%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,48%
2
0,74%
1
0,00%
0
0,74%
1
190513ΞΕΝΙΑΚΟΥ100,00%
1/1
296
-
60,47%
179
98,88%
177
1,12%
2
57,63%
102
20,90%
37
0,56%
1
9,60%
17
8,47%
15
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,56%
1
0,00%
0
0,56%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,56%
1
0,00%
0
1,13%
2
0,00%
0
0,00%
0
190514ΠΕΥΚΟΥ100,00%
1/1
298
-
57,72%
172
100,00%
172
0,00%
0
66,86%
115
11,63%
20
0,00%
0
2,33%
4
13,95%
24
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,58%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,58%
1
0,58%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,74%
3
0,00%
0
0,00%
0
1,74%
3
190515ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ100,00%
1/1
360
-
61,67%
222
98,20%
218
1,80%
4
26,61%
58
38,07%
83
0,00%
0
25,23%
55
4,59%
10
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,46%
1
0,46%
1
0,00%
0
0,46%
1
0,00%
0
0,00%
0
1,38%
3
0,46%
1
2,29%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
190516ΧΟΝΔΡΟΥ100,00%
1/1
508
-
61,42%
312
98,40%
307
1,60%
5
36,16%
111
33,88%
104
3,91%
12
17,59%
54
0,98%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,95%
6
0,00%
0
0,00%
0
0,33%
1
0,00%
0
3,91%
12
0,65%
2
0,00%
0
0,65%
2