Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Αρκαλοχωρίου

Ενσωμ.100,00%
(27 / 27)
Εγγεγρ.10.544
Ψήφισαν7.133
Έγκυρα7.047
Α/Λ1,21%
Αποχή32,35%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 42,34%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 28,52%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 18,33%
ΜέΡΑ25 2,55%
Κ.Κ.Ε. 2,55%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 1,93%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 0,95%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 0,75%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,50%
Ε.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ 0,37%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,31%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 0,27%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,24%
ΚΚΕ (μ-λ) 0,16%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΚΙΝ.ΑΛ.Κ.Κ.Ε.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΟΚΔΕΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.ΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΚΕ (μ-λ)Μ-Λ ΚΚΕΕ.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25δημιουργία, ξανα!ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
190201ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ100,00%
7/7
3.649
-
67,25%
2.454
98,53%
2.418
1,47%
36
41,15%
995
26,26%
635
0,74%
18
20,06%
485
3,10%
75
0,66%
16
0,00%
0
0,00%
0
0,12%
3
0,17%
4
0,00%
0
2,03%
49
0,17%
4
0,00%
0
0,62%
15
0,25%
6
3,27%
79
0,50%
12
0,00%
0
0,91%
22
190202ΠΑΤΣΙΔΕΡΟΥ100,00%
1/1
242
-
73,97%
179
98,32%
176
1,68%
3
54,55%
96
21,59%
38
2,27%
4
12,50%
22
4,55%
8
1,14%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,84%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,57%
1
0,00%
0
0,00%
0
190203ΓΑΡΙΠΑΣ100,00%
2/2
628
-
69,90%
439
98,63%
433
1,37%
6
44,80%
194
33,26%
144
0,46%
2
13,86%
60
2,31%
10
0,23%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,23%
1
0,23%
1
0,00%
0
2,54%
11
0,00%
0
0,00%
0
0,46%
2
0,00%
0
0,46%
2
0,23%
1
0,00%
0
0,92%
4
190204ΔΕΜΑΤΙΟΥ100,00%
1/1
420
-
63,81%
268
99,25%
266
0,75%
2
39,85%
106
37,97%
101
1,13%
3
16,17%
43
0,75%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,38%
1
0,00%
0
1,88%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,38%
1
0,75%
2
0,38%
1
0,00%
0
0,38%
1
190205ΙΝΙΟΥ100,00%
2/2
698
-
64,47%
450
99,11%
446
0,89%
4
30,49%
136
35,87%
160
1,12%
5
21,97%
98
2,02%
9
0,67%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,22%
1
0,22%
1
0,00%
0
1,57%
7
0,22%
1
0,00%
0
0,45%
2
0,22%
1
3,59%
16
0,00%
0
0,00%
0
1,35%
6
190206ΚΑΡΑΒΑΔΩ100,00%
1/1
265
-
76,98%
204
99,51%
203
0,49%
1
56,16%
114
22,17%
45
0,00%
0
11,82%
24
3,45%
7
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,49%
1
0,99%
2
0,00%
0
0,49%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,49%
1
2,46%
5
0,49%
1
0,00%
0
0,99%
2
190207ΚΑΣΑΝΟΙ100,00%
1/1
520
-
66,92%
348
99,71%
347
0,29%
1
41,21%
143
31,41%
109
1,73%
6
15,27%
53
0,86%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,58%
2
0,29%
1
3,17%
11
0,29%
1
0,00%
0
0,58%
2
0,58%
2
3,46%
12
0,29%
1
0,00%
0
0,29%
1
190208ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ100,00%
2/2
612
-
66,67%
408
99,26%
405
0,74%
3
45,93%
186
30,86%
125
0,99%
4
15,31%
62
2,96%
12
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,25%
1
0,25%
1
0,00%
0
0,25%
1
0,74%
3
0,25%
1
0,25%
1
0,00%
0
1,73%
7
0,25%
1
0,00%
0
0,00%
0
190209ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ100,00%
1/1
440
-
68,18%
300
99,33%
298
0,67%
2
37,92%
113
37,92%
113
1,01%
3
13,09%
39
4,03%
12
0,34%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,34%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
4,03%
12
0,34%
1
0,00%
0
0,00%
0
190210ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ100,00%
2/2
572
-
71,33%
408
98,77%
403
1,23%
5
42,68%
172
22,58%
91
0,99%
4
23,57%
95
4,71%
19
0,25%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,25%
1
0,25%
1
0,00%
0
0,25%
1
1,49%
6
1,49%
6
0,25%
1
0,00%
0
1,24%
5
190211ΠΑΝΑΓΙΑΣ100,00%
2/2
588
-
64,46%
379
99,21%
376
0,79%
3
30,85%
116
34,31%
129
1,60%
6
21,81%
82
2,39%
9
1,60%
6
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,06%
4
0,27%
1
2,66%
10
0,27%
1
0,00%
0
0,53%
2
0,00%
0
2,13%
8
0,27%
1
0,00%
0
0,27%
1
190212ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ100,00%
1/1
544
-
65,26%
355
98,03%
348
1,97%
7
56,61%
197
20,98%
73
0,86%
3
12,07%
42
1,15%
4
0,29%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,29%
1
3,74%
13
0,00%
0
0,29%
1
0,29%
1
0,00%
0
2,59%
9
0,00%
0
0,00%
0
0,86%
3
190213ΠΑΡΤΙΡΑ100,00%
2/2
639
-
68,54%
438
98,40%
431
1,60%
7
48,26%
208
21,11%
91
0,70%
3
22,97%
99
1,39%
6
0,23%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,23%
1
0,00%
0
1,39%
6
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,02%
13
0,00%
0
0,00%
0
0,70%
3
190214ΣΚΙΝΙΑ100,00%
2/2
727
-
69,19%
503
98,81%
497
1,19%
6
41,85%
208
31,39%
156
1,21%
6
17,71%
88
0,80%
4
0,60%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,60%
3
0,40%
2
0,00%
0
2,41%
12
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,81%
9
0,20%
1
0,00%
0
1,01%
5