Εκλ. Περιφ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Πίνακας Δήμοτικών Ενοτήτων

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠ: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ενσωμ.100,00%
(180 / 180)
Εγγεγρ.69.298
Ψήφισαν43.852
Έγκυρα41.179
Α/Λ6,10%
Αποχή36,72%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 30,03%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 26,80%
ΚΙΝ.ΑΛ. 15,10%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2,95%
Κ.Κ.Ε. 2,79%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2,72%
ΜέΡΑ25 2,68%
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 2,05%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1,51%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1,51%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛ. 1,50%
ΟΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ 0,90%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,56%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,52%
ΑΑΔημ. Ενότ.ΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΠΑ.ΣΟ.Κ.Κ.Κ.Ε.ΠΟΤΑΜΙΑΝΕΞ. ΕΛ.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΠΟΛΙΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΙΕΚΦΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΑΚΚΕΛΝΕΑ ΔΕΞΙΑΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.ΟΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΙΛΑ.Ο.Σ.ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΛΟΙΠΑ
1Αγίου Νικολάου100,00%
41/41
16.891
-
64,38%
10.875
92,85%
10.097
7,15%
778
26,78%
2.704
31,18%
3.148
3,24%
327
11,71%
1.182
3,57%
360
2,19%
221
0,57%
58
1,17%
118
0,52%
53
3,19%
322
0,00%
0
0,56%
57
1,95%
197
0,69%
70
0,59%
60
0,49%
49
1,29%
130
0,42%
42
0,54%
55
2,40%
242
1,39%
140
5,57%
562
2Ιεράπετρας100,00%
49/49
20.802
-
61,55%
12.804
93,62%
11.987
6,38%
817
25,54%
3.061
29,56%
3.543
2,44%
293
14,58%
1.748
2,67%
320
2,00%
240
0,51%
61
2,04%
244
0,48%
58
2,93%
351
0,00%
0
0,74%
89
2,34%
281
0,32%
38
0,46%
55
0,48%
58
1,03%
123
0,61%
73
0,72%
86
3,12%
374
1,74%
209
5,69%
682
3Ιτάνου100,00%
6/6
2.409
-
66,71%
1.607
95,52%
1.535
4,48%
72
24,89%
382
25,86%
397
1,76%
27
21,11%
324
3,45%
53
3,91%
60
0,85%
13
1,50%
23
0,52%
8
2,41%
37
0,00%
0
0,46%
7
2,21%
34
0,59%
9
0,20%
3
0,52%
8
0,85%
13
0,39%
6
0,20%
3
1,89%
29
0,91%
14
5,54%
85
4Λεύκης100,00%
7/7
2.112
-
64,82%
1.369
95,25%
1.304
4,75%
65
24,69%
322
30,90%
403
2,38%
31
25,38%
331
1,46%
19
2,22%
29
0,46%
6
1,23%
16
0,38%
5
1,99%
26
0,00%
0
0,31%
4
0,15%
2
0,84%
11
0,15%
2
0,31%
4
0,31%
4
0,46%
6
0,08%
1
1,99%
26
1,00%
13
3,30%
43
5Μακρύ Γιαλού100,00%
6/6
2.739
-
63,27%
1.733
94,29%
1.634
5,71%
99
21,05%
344
31,33%
512
3,61%
59
15,24%
249
1,47%
24
1,71%
28
0,55%
9
2,02%
33
0,73%
12
5,02%
82
0,00%
0
0,18%
3
0,92%
15
0,55%
9
0,24%
4
0,43%
7
0,86%
14
0,49%
8
0,80%
13
5,32%
87
1,71%
28
5,75%
94
6Νεάπολης100,00%
17/17
4.890
-
61,94%
3.029
93,07%
2.819
6,93%
210
28,70%
809
29,80%
840
2,70%
76
13,62%
384
2,20%
62
1,84%
52
0,78%
22
1,31%
37
0,32%
9
2,55%
72
0,00%
0
0,67%
19
0,74%
21
0,64%
18
0,96%
27
0,32%
9
0,53%
15
0,60%
17
0,25%
7
1,60%
45
2,34%
66
7,52%
212
7Οροπεδίου Λασιθίου100,00%
13/13
3.391
-
65,97%
2.237
95,62%
2.139
4,38%
98
24,78%
530
28,38%
607
2,43%
52
28,38%
607
2,62%
56
1,96%
42
0,33%
7
1,64%
35
0,28%
6
0,89%
19
0,00%
0
0,14%
3
0,09%
2
1,26%
27
0,56%
12
0,23%
5
0,42%
9
0,19%
4
0,23%
5
1,31%
28
0,51%
11
3,37%
72
8Σητείας100,00%
34/34
13.621
-
63,50%
8.650
94,75%
8.196
5,25%
454
29,76%
2.439
30,47%
2.497
2,32%
190
14,78%
1.211
2,59%
212
1,77%
145
0,41%
34
1,17%
96
0,54%
44
3,03%
248
0,00%
0
0,51%
42
0,68%
56
0,34%
28
0,43%
35
0,28%
23
0,65%
53
0,63%
52
0,43%
35
2,78%
228
1,43%
117
5,01%
411
9Βραχασίου100,00%
3/3
1.296
-
63,89%
828
95,05%
787
4,95%
41
35,71%
281
30,62%
241
5,46%
43
5,46%
43
4,32%
34
2,16%
17
0,38%
3
1,14%
9
0,25%
2
2,03%
16
0,00%
0
0,51%
4
0,76%
6
0,25%
2
0,38%
3
0,13%
1
0,64%
5
0,76%
6
0,76%
6
2,54%
20
1,52%
12
4,19%
33
20Αναλήψεως100,00%
4/4
1.147
-
62,77%
720
94,58%
681
5,42%
39
23,94%
163
26,28%
179
3,52%
24
20,70%
141
1,32%
9
1,62%
11
0,29%
2
1,76%
12
0,29%
2
5,87%
40
0,00%
0
0,15%
1
0,59%
4
0,15%
1
0,29%
2
0,59%
4
0,73%
5
0,00%
0
0,73%
5
3,52%
24
1,62%
11
6,02%
41