Εκλ. Περιφ. ΛΕΣΒΟΥ
Πίνακας Δήμοτικών Ενοτήτων

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠ: ΛΕΣΒΟΥ

Ενσωμ.100,00%
(256 / 256)
Εγγεγρ.127.803
Ψήφισαν58.839
Έγκυρα55.288
Α/Λ6,04%
Αποχή53,96%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 30,74%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 22,29%
Κ.Κ.Ε. 9,91%
ΚΙΝ.ΑΛ. 8,83%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 6,01%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2,67%
ΑΚΚΕΛ 1,94%
ΜέΡΑ25 1,88%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1,57%
ΛΑ.Ο.Σ. 1,55%
ΟΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1,46%
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1,18%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1,04%
ΑΝ.ΕΛ. 0,90%
ΑΑΔημ. Ενότ.ΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΠΑ.ΣΟ.Κ.Κ.Κ.Ε.ΠΟΤΑΜΙΑΝΕΞ. ΕΛ.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΠΟΛΙΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΙΕΚΦΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΑΚΚΕΛΝΕΑ ΔΕΞΙΑΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.ΟΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΙΛΑ.Ο.Σ.ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΛΟΙΠΑ
1Αγίας Παρασκευής100,00%
6/6
3.323
-
42,82%
1.423
95,08%
1.353
4,92%
70
19,22%
260
36,95%
500
7,46%
101
5,62%
76
12,56%
170
1,33%
18
0,52%
7
2,00%
27
0,30%
4
1,26%
17
0,00%
0
0,37%
5
0,15%
2
3,18%
43
0,89%
12
0,22%
3
0,81%
11
0,89%
12
0,22%
3
0,52%
7
1,03%
14
4,51%
61
2Αγιάσου100,00%
7/7
3.724
-
45,89%
1.709
92,39%
1.579
7,61%
130
21,34%
337
24,76%
391
6,59%
104
6,40%
101
24,51%
387
0,70%
11
0,70%
11
0,70%
11
0,32%
5
1,84%
29
0,00%
0
0,44%
7
0,32%
5
1,90%
30
0,57%
9
0,63%
10
1,08%
17
0,70%
11
0,19%
3
1,14%
18
1,08%
17
4,12%
65
3Αγίου Ευστρατίου100,00%
2/2
898
-
24,05%
216
93,06%
201
6,94%
15
26,87%
54
38,81%
78
4,48%
9
4,48%
9
7,46%
15
1,00%
2
1,00%
2
0,00%
0
1,49%
3
1,99%
4
0,00%
0
0,50%
1
0,00%
0
2,49%
5
1,49%
3
0,00%
0
1,00%
2
0,50%
1
0,50%
1
1,49%
3
1,99%
4
2,49%
5
4Ατσικής100,00%
12/12
4.858
-
38,29%
1.860
93,71%
1.743
6,29%
117
20,94%
365
33,85%
590
5,16%
90
12,62%
220
6,60%
115
1,32%
23
1,03%
18
1,49%
26
0,75%
13
2,70%
47
0,00%
0
0,46%
8
1,09%
19
0,80%
14
0,69%
12
0,29%
5
0,57%
10
0,75%
13
0,34%
6
1,84%
32
0,92%
16
5,79%
101
5Γέρας100,00%
14/14
7.865
-
54,91%
4.319
92,98%
4.016
7,02%
303
21,76%
874
28,41%
1.141
6,27%
252
6,90%
277
9,69%
389
1,00%
40
1,27%
51
1,20%
48
0,40%
16
3,24%
130
0,00%
0
0,32%
13
0,12%
5
9,39%
377
0,65%
26
0,42%
17
0,95%
38
1,05%
42
0,50%
20
1,27%
51
0,75%
30
4,46%
179
6Ερεσού - Αντίσσης100,00%
14/14
7.264
-
40,21%
2.921
94,32%
2.755
5,68%
166
23,23%
640
32,38%
892
4,72%
130
10,60%
292
12,38%
341
0,94%
26
0,44%
12
1,20%
33
0,33%
9
1,89%
52
0,00%
0
0,33%
9
0,11%
3
1,92%
53
0,73%
20
1,05%
29
0,91%
25
1,02%
28
0,51%
14
1,09%
30
0,47%
13
3,77%
104
7Ευεργέτουλα100,00%
9/9
3.577
-
61,98%
2.217
91,61%
2.031
8,39%
186
22,90%
465
28,61%
581
6,70%
136
10,09%
205
8,96%
182
0,74%
15
1,53%
31
1,53%
31
0,54%
11
3,25%
66
0,00%
0
0,54%
11
0,25%
5
2,22%
45
0,39%
8
0,44%
9
1,18%
24
1,67%
34
0,25%
5
1,82%
37
1,08%
22
5,32%
108
8Καλλονής100,00%
20/20
9.938
-
50,64%
5.033
95,97%
4.830
4,03%
203
20,25%
978
29,83%
1.441
4,04%
195
13,17%
636
11,26%
544
0,97%
47
0,75%
36
1,49%
72
0,39%
19
2,09%
101
0,00%
0
0,46%
22
0,14%
7
2,34%
113
0,70%
34
0,43%
21
0,81%
39
3,81%
184
0,50%
24
1,68%
81
1,08%
52
3,81%
184
9Λουτροπόλεως Θερμής100,00%
8/8
3.710
-
59,38%
2.203
92,46%
2.037
7,54%
166
23,32%
475
33,63%
685
6,19%
126
6,68%
136
13,30%
271
0,88%
18
0,93%
19
0,69%
14
0,59%
12
2,55%
52
0,00%
0
0,54%
11
0,15%
3
1,18%
24
0,44%
9
0,25%
5
0,93%
19
0,44%
9
0,44%
9
1,62%
33
0,98%
20
4,27%
87
10Μανταμάδου100,00%
8/8
3.435
-
51,85%
1.781
94,44%
1.682
5,56%
99
21,82%
367
21,17%
356
4,10%
69
4,22%
71
27,41%
461
0,95%
16
1,19%
20
1,43%
24
0,18%
3
3,21%
54
0,00%
0
0,83%
14
0,12%
2
2,79%
47
0,36%
6
0,30%
5
1,01%
17
1,25%
21
0,83%
14
2,02%
34
0,59%
10
4,22%
71
11Μήθυμνας100,00%
6/6
2.863
-
49,67%
1.422
93,53%
1.330
6,47%
92
22,93%
305
36,17%
481
2,48%
33
10,08%
134
9,40%
125
2,56%
34
0,53%
7
1,80%
24
0,30%
4
1,58%
21
0,00%
0
0,68%
9
0,08%
1
0,83%
11
0,83%
11
0,23%
3
1,20%
16
0,60%
8
0,45%
6
1,28%
17
1,05%
14
4,96%
66
12Μούδρου100,00%
16/16
6.236
-
39,11%
2.439
92,78%
2.263
7,22%
176
21,92%
496
30,45%
689
5,66%
128
14,14%
320
5,21%
118
1,28%
29
1,10%
25
1,99%
45
0,88%
20
2,87%
65
0,00%
0
0,49%
11
0,40%
9
0,88%
20
0,71%
16
0,75%
17
1,33%
30
1,46%
33
0,31%
7
1,99%
45
1,15%
26
5,04%
114
13Μύρινας100,00%
17/17
9.251
-
43,88%
4.059
94,68%
3.843
5,32%
216
19,70%
757
34,45%
1.324
5,31%
204
8,56%
329
10,07%
387
1,43%
55
1,09%
42
1,51%
58
1,17%
45
2,86%
110
0,00%
0
0,62%
24
0,70%
27
0,70%
27
0,65%
25
0,44%
17
0,88%
34
0,83%
32
0,42%
16
1,74%
67
0,96%
37
5,88%
226
14Μυτιλήνης100,00%
63/63
35.874
-
47,30%
16.967
94,24%
15.989
5,76%
978
22,91%
3.663
31,63%
5.058
7,21%
1.153
6,94%
1.109
7,58%
1.212
1,28%
205
0,78%
124
1,71%
273
0,94%
151
2,98%
476
0,00%
0
0,56%
90
0,28%
45
0,76%
121
0,45%
72
0,54%
87
2,65%
423
1,62%
259
0,67%
107
2,43%
388
1,12%
179
4,97%
794
15Νέας Κούταλης100,00%
11/11
4.749
-
35,75%
1.698
92,76%
1.575
7,24%
123
18,29%
288
28,89%
455
6,03%
95
12,13%
191
5,78%
91
1,14%
18
1,65%
26
2,16%
34
0,57%
9
3,56%
56
0,00%
0
0,25%
4
0,13%
2
1,59%
25
0,83%
13
0,89%
14
1,59%
25
1,02%
16
0,76%
12
1,21%
19
1,33%
21
10,22%
161
16Πέτρας100,00%
11/11
4.871
-
48,14%
2.345
95,48%
2.239
4,52%
106
25,77%
577
26,31%
589
5,81%
130
9,07%
203
6,52%
146
1,12%
25
0,80%
18
2,99%
67
0,40%
9
2,81%
63
0,00%
0
1,30%
29
0,49%
11
1,30%
29
1,43%
32
0,94%
21
1,12%
25
4,11%
92
0,40%
9
2,01%
45
1,25%
28
4,06%
91
17Πλωμαρίου100,00%
18/18
9.171
-
37,07%
3.400
92,15%
3.133
7,85%
267
21,80%
683
29,17%
914
5,55%
174
11,52%
361
7,79%
244
1,50%
47
0,77%
24
1,18%
37
0,73%
23
2,71%
85
0,00%
0
0,26%
8
0,03%
1
1,98%
62
0,51%
16
0,54%
17
1,21%
38
1,53%
48
0,64%
20
2,68%
84
1,47%
46
6,42%
201
18Πολιχνίτου100,00%
14/14
6.196
-
45,63%
2.827
95,12%
2.689
4,88%
138
27,56%
741
30,87%
830
7,18%
193
7,88%
212
10,52%
283
0,82%
22
0,82%
22
1,71%
46
0,71%
19
1,71%
46
0,00%
0
0,33%
9
0,15%
4
1,00%
27
0,48%
13
0,26%
7
0,45%
12
0,56%
15
0,33%
9
1,71%
46
0,89%
24
4,05%
109