Εκλ. Περιφ. ΔΡΑΜΑ
Πίνακας Δήμοτικών Ενοτήτων

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠ: ΔΡΑΜΑ

Ενσωμ.100,00%
(257 / 257)
Εγγεγρ.117.012
Ψήφισαν61.629
Έγκυρα58.473
Α/Λ5,12%
Αποχή47,33%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 35,23%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 17,37%
ΚΙΝ.ΑΛ. 10,46%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 7,68%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5,12%
ΜέΡΑ25 3,02%
Κ.Κ.Ε. 2,72%
ΛΑ.Ο.Σ. 2,10%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1,58%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1,41%
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1,16%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,92%
ΑΚΚΕΛ 0,91%
ΠΟΛΙΤΕΣ 0,78%
ΑΑΔημ. Ενότ.ΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΠΑ.ΣΟ.Κ.Κ.Κ.Ε.ΠΟΤΑΜΙΑΝΕΞ. ΕΛ.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΠΟΛΙΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΙΕΚΦΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΑΚΚΕΛΝΕΑ ΔΕΞΙΑΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.ΟΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΙΛΑ.Ο.Σ.ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΛΟΙΠΑ
1Δοξάτου100,00%
27/27
12.786
-
49,37%
6.312
94,85%
5.987
5,15%
325
19,36%
1.159
32,45%
1.943
5,23%
313
10,64%
637
2,69%
161
0,90%
54
0,37%
22
1,75%
105
0,95%
57
10,17%
609
0,02%
1
0,70%
42
0,38%
23
0,60%
36
0,50%
30
0,38%
23
0,48%
29
1,52%
91
0,45%
27
2,62%
157
1,45%
87
6,36%
381
2Δράμας100,00%
106/106
51.806
-
55,93%
28.973
94,68%
27.431
5,32%
1.542
18,77%
5.150
33,82%
9.278
5,22%
1.431
9,28%
2.546
2,87%
786
1,36%
373
0,65%
178
1,64%
450
0,92%
252
6,98%
1.914
0,03%
9
1,08%
296
0,50%
137
0,52%
143
0,73%
199
0,38%
104
0,89%
245
1,96%
537
0,40%
109
3,53%
969
1,59%
435
6,89%
1.890
3Καλαμπακίου100,00%
17/17
7.371
-
56,53%
4.167
94,98%
3.958
5,02%
209
14,22%
563
35,65%
1.411
6,01%
238
14,38%
569
2,60%
103
1,24%
49
0,56%
22
1,59%
63
0,71%
28
8,74%
346
0,05%
2
0,53%
21
0,20%
8
1,01%
40
0,68%
27
0,28%
11
0,63%
25
2,40%
95
0,18%
7
1,97%
78
0,93%
37
5,43%
215
4Κάτω Νευροκοπίου100,00%
30/30
12.225
-
50,23%
6.141
94,81%
5.822
5,19%
319
14,57%
848
38,27%
2.228
6,18%
360
11,44%
666
1,68%
98
0,52%
30
0,57%
33
1,27%
74
0,53%
31
9,07%
528
0,09%
5
1,22%
71
0,48%
28
1,79%
104
0,76%
44
0,19%
11
0,43%
25
1,89%
110
0,38%
22
2,13%
124
1,70%
99
4,86%
283
5Νικηφόρου100,00%
16/16
6.111
-
47,88%
2.926
95,11%
2.783
4,89%
143
13,87%
386
41,83%
1.164
4,96%
138
9,52%
265
2,62%
73
0,90%
25
0,61%
17
1,58%
44
0,97%
27
8,08%
225
0,04%
1
0,29%
8
0,75%
21
1,04%
29
0,32%
9
0,22%
6
0,40%
11
2,55%
71
0,29%
8
2,34%
65
0,83%
23
6,00%
167
6Παρανεστίου100,00%
7/7
2.689
-
46,19%
1.242
94,36%
1.172
5,64%
70
16,64%
195
40,44%
474
5,38%
63
11,35%
133
1,37%
16
0,51%
6
0,60%
7
1,19%
14
0,26%
3
8,02%
94
0,00%
0
0,43%
5
0,26%
3
1,96%
23
0,68%
8
0,60%
7
0,77%
9
2,13%
25
0,26%
3
1,54%
18
1,37%
16
4,27%
50
7Προσοτσάνης100,00%
35/35
16.340
-
46,27%
7.561
95,08%
7.189
4,92%
372
14,87%
1.069
38,82%
2.791
4,13%
297
11,11%
799
2,52%
181
1,52%
109
0,65%
47
1,60%
115
0,49%
35
6,43%
462
0,06%
4
0,88%
63
1,17%
84
1,74%
125
0,81%
58
0,50%
36
0,58%
42
2,30%
165
0,26%
19
3,16%
227
1,13%
81
5,29%
380
8Σιδηρονέρου100,00%
3/3
948
-
64,77%
614
97,23%
597
2,77%
17
15,08%
90
31,83%
190
4,52%
27
6,87%
41
7,37%
44
0,84%
5
1,01%
6
1,34%
8
0,50%
3
6,53%
39
0,00%
0
0,84%
5
0,34%
2
0,34%
2
0,67%
4
1,34%
8
0,50%
3
6,20%
37
0,17%
1
4,19%
25
0,84%
5
8,71%
52
9Σιταγρών100,00%
16/16
6.736
-
54,82%
3.693
95,69%
3.534
4,31%
159
19,78%
699
31,72%
1.121
3,65%
129
13,07%
462
3,68%
130
0,76%
27
0,40%
14
1,44%
51
0,54%
19
7,81%
276
0,00%
0
0,79%
28
1,25%
44
0,79%
28
0,45%
16
0,40%
14
0,99%
35
2,72%
96
0,23%
8
2,91%
103
1,25%
44
5,38%
190