Εκλ. Περιφ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Πίνακας Δήμοτικών Ενοτήτων

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠ: ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ενσωμ.100,00%
(105 / 105)
Εγγεγρ.42.493
Ψήφισαν24.026
Έγκυρα22.368
Α/Λ6,90%
Αποχή43,46%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 30,29%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 24,55%
Κ.Κ.Ε. 10,47%
ΚΙΝ.ΑΛ. 8,57%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5,13%
ΜέΡΑ25 2,94%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2,91%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1,56%
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1,25%
ΟΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1,04%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛ. 0,97%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,90%
ΠΟΛΙΤΕΣ 0,71%
ΛΑ.Ο.Σ. 0,71%
ΑΑΔημ. Ενότ.ΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΠΑ.ΣΟ.Κ.Κ.Κ.Ε.ΠΟΤΑΜΙΑΝΕΞ. ΕΛ.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΠΟΛΙΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΙΕΚΦΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΑΚΚΕΛΝΕΑ ΔΕΞΙΑΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.ΟΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΙΛΑ.Ο.Σ.ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΛΟΙΠΑ
1Αλυκών100,00%
16/16
6.017
-
56,47%
3.398
93,32%
3.171
6,68%
227
23,94%
759
31,19%
989
5,77%
183
8,07%
256
11,92%
378
0,91%
29
0,41%
13
1,01%
32
0,54%
17
2,59%
82
0,00%
0
0,47%
15
1,61%
51
0,44%
14
0,60%
19
0,28%
9
0,91%
29
0,32%
10
0,22%
7
2,49%
79
1,61%
51
4,70%
149
2Αρκαδίων100,00%
13/13
5.409
-
59,29%
3.207
93,30%
2.992
6,70%
215
20,89%
625
33,72%
1.009
5,28%
158
7,89%
236
12,77%
382
0,84%
25
0,50%
15
1,10%
33
0,74%
22
2,34%
70
0,00%
0
0,40%
12
0,94%
28
0,33%
10
0,74%
22
0,67%
20
0,77%
23
1,14%
34
0,57%
17
2,57%
77
1,37%
41
4,45%
133
3Αρτεμισίων100,00%
18/18
5.965
-
55,61%
3.317
93,67%
3.107
6,33%
210
24,59%
764
28,16%
875
3,99%
124
9,69%
301
16,74%
520
1,03%
32
0,58%
18
0,77%
24
0,58%
18
2,38%
74
0,00%
0
0,29%
9
0,42%
13
0,68%
21
0,87%
27
0,32%
10
0,97%
30
0,32%
10
0,80%
25
2,54%
79
0,64%
20
3,64%
113
4Ελατίων100,00%
9/9
3.104
-
56,48%
1.753
91,10%
1.597
8,90%
156
22,42%
358
28,05%
448
5,26%
84
5,64%
90
14,65%
234
2,44%
39
0,63%
10
0,81%
13
0,44%
7
3,26%
52
0,00%
0
0,31%
5
0,44%
7
0,50%
8
1,00%
16
0,50%
8
0,81%
13
1,06%
17
0,88%
14
3,01%
48
2,25%
36
5,64%
90
5Ζακυνθίων100,00%
32/32
15.558
-
55,54%
8.641
93,31%
8.063
6,69%
578
26,63%
2.147
30,46%
2.456
4,74%
382
8,72%
703
6,95%
560
1,27%
102
0,71%
57
0,71%
57
0,84%
68
2,96%
239
0,00%
0
0,61%
49
1,07%
86
0,33%
27
0,66%
53
0,82%
66
1,22%
98
0,86%
69
0,58%
47
3,46%
279
1,77%
143
4,65%
375
6Λαγανά100,00%
17/17
6.440
-
57,61%
3.710
92,67%
3.438
7,33%
272
24,37%
838
29,06%
999
6,28%
216
9,66%
332
7,80%
268
1,54%
53
0,26%
9
1,25%
43
0,76%
26
3,93%
135
0,00%
0
0,58%
20
0,96%
33
0,47%
16
0,49%
17
0,76%
26
1,16%
40
0,52%
18
0,47%
16
2,79%
96
1,69%
58
5,21%
179