Εκλ. Περιφ. ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
Πίνακας Δήμοτικών Ενοτήτων

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠ: ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Ενσωμ.100,00%
(140 / 140)
Εγγεγρ.55.086
Ψήφισαν23.756
Έγκυρα22.272
Α/Λ6,25%
Αποχή56,87%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29,88%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 24,02%
Κ.Κ.Ε. 10,29%
ΚΙΝ.ΑΛ. 6,78%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5,57%
ΜέΡΑ25 3,26%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2,90%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1,90%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1,25%
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1,18%
ΠΟΛΙΤΕΣ 1,07%
ΑΚΚΕΛ 0,95%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛ. 0,92%
ΛΑ.Ο.Σ. 0,84%
ΑΑΔημ. Ενότ.ΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΠΑ.ΣΟ.Κ.Κ.Κ.Ε.ΠΟΤΑΜΙΑΝΕΞ. ΕΛ.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΠΟΛΙΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΙΕΚΦΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΑΚΚΕΛΝΕΑ ΔΕΞΙΑΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.ΟΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΙΛΑ.Ο.Σ.ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΛΟΙΠΑ
1Αργοστολίου100,00%
34/34
15.050
-
45,14%
6.793
93,74%
6.368
6,26%
425
23,54%
1.499
31,36%
1.997
6,14%
391
6,83%
435
8,12%
517
1,41%
90
0,79%
50
1,22%
78
1,08%
69
3,06%
195
0,00%
0
0,74%
47
1,33%
85
0,52%
33
0,58%
37
0,88%
56
0,79%
50
0,86%
55
0,69%
44
3,47%
221
2,06%
131
4,52%
288
2Ελειού - Πρόνων100,00%
17/17
6.210
-
40,00%
2.484
94,24%
2.341
5,76%
143
20,97%
491
37,16%
870
5,89%
138
8,24%
193
6,45%
151
1,15%
27
0,73%
17
1,37%
32
1,15%
27
2,52%
59
0,00%
0
0,43%
10
0,98%
23
0,60%
14
0,81%
19
0,34%
8
0,51%
12
0,64%
15
0,43%
10
2,52%
59
1,96%
46
5,13%
120
3Ερίσου100,00%
14/14
3.071
-
35,85%
1.101
93,37%
1.028
6,63%
73
17,51%
180
37,65%
387
4,77%
49
7,59%
78
7,68%
79
1,46%
15
0,97%
10
1,46%
15
0,97%
10
1,75%
18
0,00%
0
0,58%
6
0,19%
2
0,39%
4
1,46%
15
0,68%
7
0,68%
7
1,17%
12
0,88%
9
3,79%
39
2,33%
24
6,03%
62
4Ιθάκης100,00%
14/14
5.527
-
35,93%
1.986
92,65%
1.840
7,35%
146
23,37%
430
29,13%
536
3,91%
72
6,58%
121
14,57%
268
1,14%
21
0,60%
11
1,30%
24
0,60%
11
2,28%
42
0,00%
0
0,87%
16
0,05%
1
3,37%
62
0,49%
9
1,36%
25
0,87%
16
0,82%
15
0,43%
8
2,93%
54
1,47%
27
3,86%
71
5Λειβαθούς100,00%
16/16
6.377
-
49,05%
3.128
91,88%
2.874
8,12%
254
22,96%
660
27,84%
800
6,96%
200
6,78%
195
7,90%
227
1,36%
39
0,80%
23
1,81%
52
1,43%
41
3,93%
113
0,00%
0
0,56%
16
2,05%
59
0,77%
22
0,49%
14
0,66%
19
1,29%
37
0,80%
23
0,77%
22
3,44%
99
1,67%
48
5,74%
165
6Ομαλών100,00%
3/3
1.424
-
47,47%
676
92,31%
624
7,69%
52
21,31%
133
34,46%
215
12,34%
77
3,37%
21
6,57%
41
1,12%
7
0,00%
0
0,32%
2
1,76%
11
1,76%
11
0,00%
0
0,16%
1
1,28%
8
1,28%
8
0,80%
5
0,00%
0
0,64%
4
0,80%
5
0,00%
0
4,17%
26
1,44%
9
6,41%
40
7Παλικής100,00%
24/24
10.478
-
45,70%
4.788
94,90%
4.544
5,10%
244
28,70%
1.304
23,46%
1.066
4,18%
190
5,83%
265
16,15%
734
0,86%
39
0,79%
36
0,90%
41
0,86%
39
2,86%
130
0,00%
0
0,24%
11
0,35%
16
0,75%
34
0,64%
29
0,51%
23
0,59%
27
0,97%
44
0,97%
44
2,95%
134
1,98%
90
5,46%
248
8Πυλαρέων100,00%
6/6
2.457
-
41,68%
1.024
93,75%
960
6,25%
64
21,46%
206
35,63%
342
6,15%
59
6,88%
66
9,38%
90
0,94%
9
0,31%
3
0,94%
9
0,94%
9
1,04%
10
0,00%
0
0,31%
3
0,10%
1
2,29%
22
0,94%
9
0,94%
9
0,52%
5
0,63%
6
0,31%
3
3,96%
38
0,94%
9
5,42%
52
9Σάμης100,00%
12/12
4.492
-
39,54%
1.776
95,33%
1.693
4,67%
83
26,34%
446
26,11%
442
3,78%
64
8,09%
137
10,87%
184
0,95%
16
0,59%
10
1,54%
26
1,30%
22
3,96%
67
0,00%
0
0,53%
9
0,59%
10
0,77%
13
0,71%
12
0,95%
16
0,53%
9
0,65%
11
0,30%
5
3,31%
56
2,36%
40
5,79%
98