Εκλ. Περιφ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Πίνακας Δήμοτικών Ενοτήτων

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ενσωμ.100,00%
(253 / 253)
Εγγεγρ.108.768
Ψήφισαν58.060
Έγκυρα54.637
Α/Λ5,90%
Αποχή46,62%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 27,43%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 24,63%
ΚΙΝ.ΑΛ. 7,13%
Κ.Κ.Ε. 6,90%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5,74%
ΜέΡΑ25 5,60%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 3,03%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2,26%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1,90%
ΠΟΛΙΤΕΣ 1,68%
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1,25%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛ. 1,08%
ΛΑ.Ο.Σ. 0,99%
ΟΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ 0,88%
ΑΑΔημ. Ενότ.ΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΠΑ.ΣΟ.Κ.Κ.Κ.Ε.ΠΟΤΑΜΙΑΝΕΞ. ΕΛ.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΠΟΛΙΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΙΕΚΦΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΑΚΚΕΛΝΕΑ ΔΕΞΙΑΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.ΟΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΙΛΑ.Ο.Σ.ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΛΟΙΠΑ
1Αγίου Γεωργίου100,00%
15/15
4.917
-
52,98%
2.605
92,48%
2.409
7,52%
196
22,79%
549
29,51%
711
5,73%
138
8,34%
201
7,80%
188
0,87%
21
0,46%
11
1,87%
45
1,45%
35
3,28%
79
0,00%
0
0,50%
12
0,37%
9
0,50%
12
1,08%
26
0,58%
14
0,54%
13
0,95%
23
0,25%
6
4,61%
111
1,83%
44
6,68%
161
2Αχιλλείων100,00%
26/26
11.440
-
52,09%
5.959
93,79%
5.589
6,21%
370
25,98%
1.452
26,84%
1.500
6,98%
390
5,37%
300
5,56%
311
1,04%
58
0,88%
49
2,33%
130
1,47%
82
2,79%
156
0,00%
0
0,64%
36
0,72%
40
0,25%
14
0,61%
34
0,47%
26
1,00%
56
0,93%
52
0,79%
44
6,58%
368
1,95%
109
6,83%
382
3Ερεικούσσης100,00%
1/1
603
-
27,53%
166
90,36%
150
9,64%
16
10,00%
15
52,00%
78
7,33%
11
4,67%
7
2,00%
3
0,00%
0
0,00%
0
4,00%
6
2,00%
3
4,00%
6
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,67%
1
0,00%
0
0,00%
0
2,00%
3
1,33%
2
1,33%
2
0,00%
0
8,67%
13
4Εσπερίων100,00%
20/20
7.787
-
53,27%
4.148
94,33%
3.913
5,67%
235
25,63%
1.003
31,25%
1.223
4,91%
192
7,00%
274
7,51%
294
0,92%
36
0,89%
35
1,28%
50
1,15%
45
3,04%
119
0,00%
0
0,31%
12
0,74%
29
0,23%
9
0,82%
32
0,28%
11
0,92%
36
1,07%
42
0,49%
19
4,24%
166
1,97%
77
5,34%
209
5Θιναλίου100,00%
13/13
5.517
-
54,38%
3.000
93,93%
2.818
6,07%
182
26,12%
736
25,27%
712
4,54%
128
10,75%
303
8,20%
231
1,53%
43
0,43%
12
1,31%
37
2,02%
57
2,09%
59
0,00%
0
0,46%
13
0,85%
24
0,57%
16
0,75%
21
0,46%
13
0,82%
23
0,82%
23
0,64%
18
5,00%
141
2,06%
58
5,32%
150
6Κασσωπαίων100,00%
6/6
2.458
-
54,84%
1.348
93,92%
1.266
6,08%
82
21,80%
276
33,18%
420
7,19%
91
6,64%
84
4,42%
56
1,26%
16
0,39%
5
1,82%
23
1,18%
15
1,50%
19
0,00%
0
0,24%
3
0,63%
8
0,00%
0
0,87%
11
0,39%
5
0,95%
12
0,87%
11
0,47%
6
6,16%
78
1,74%
22
8,29%
105
7Κερκυραίων100,00%
69/69
34.706
-
51,37%
17.829
94,91%
16.922
5,09%
907
24,99%
4.229
29,89%
5.058
5,18%
876
6,30%
1.066
5,29%
895
1,57%
265
0,79%
134
2,09%
354
1,65%
280
3,11%
526
0,00%
0
0,75%
127
0,53%
90
0,32%
54
0,64%
108
0,67%
114
0,93%
158
1,09%
184
0,63%
106
5,64%
955
2,14%
362
5,80%
981
8Κορισσίων100,00%
17/17
6.155
-
52,27%
3.217
93,32%
3.002
6,68%
215
26,05%
782
22,82%
685
4,53%
136
10,09%
303
8,83%
265
0,83%
25
0,50%
15
1,47%
44
0,90%
27
3,20%
96
0,00%
0
0,17%
5
5,63%
169
0,43%
13
0,57%
17
0,47%
14
0,77%
23
0,77%
23
0,47%
14
4,76%
143
1,97%
59
4,80%
144
9Λευκιμμαίων100,00%
17/17
7.138
-
53,94%
3.850
93,87%
3.614
6,13%
236
20,39%
737
20,72%
749
5,12%
185
9,13%
330
12,20%
441
1,02%
37
0,61%
22
1,33%
48
0,83%
30
3,57%
129
0,00%
0
0,58%
21
3,74%
135
0,36%
13
0,53%
19
0,83%
30
0,64%
23
0,77%
28
1,27%
46
7,58%
274
3,74%
135
5,04%
182
10Μαθρακίου100,00%
1/1
543
-
29,47%
160
96,25%
154
3,75%
6
20,13%
31
35,06%
54
5,19%
8
18,83%
29
3,25%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,65%
1
0,00%
0
3,90%
6
0,00%
0
1,30%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,65%
1
0,00%
0
0,65%
1
1,30%
2
0,00%
0
3,25%
5
0,00%
0
5,84%
9
11Μελιτειέων100,00%
16/16
6.523
-
59,08%
3.854
92,66%
3.571
7,34%
283
22,40%
800
22,60%
807
7,45%
266
6,72%
240
10,78%
385
1,06%
38
0,34%
12
2,63%
94
4,87%
174
3,16%
113
0,00%
0
0,56%
20
0,17%
6
0,31%
11
1,12%
40
0,67%
24
0,48%
17
0,98%
35
0,95%
34
4,40%
157
2,55%
91
5,80%
207
12Οθωνών100,00%
1/1
588
-
42,01%
247
89,07%
220
10,93%
27
18,64%
41
43,18%
95
3,18%
7
7,27%
16
1,36%
3
1,36%
3
3,18%
7
1,36%
3
2,27%
5
1,36%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,91%
2
0,00%
0
0,45%
1
2,73%
6
0,00%
0
3,64%
8
0,45%
1
8,64%
19
13Παλαιοκαστριτών100,00%
13/13
4.327
-
58,45%
2.529
94,70%
2.395
5,30%
134
23,67%
567
29,27%
701
6,26%
150
5,97%
143
5,68%
136
1,46%
35
0,67%
16
1,88%
45
1,71%
41
3,38%
81
0,00%
0
0,46%
11
0,84%
20
0,50%
12
0,50%
12
0,79%
19
1,00%
24
0,71%
17
0,38%
9
6,72%
161
2,05%
49
6,10%
146
14Παξών100,00%
6/6
2.642
-
59,12%
1.562
93,92%
1.467
6,08%
95
23,24%
341
25,56%
375
6,82%
100
7,02%
103
7,36%
108
1,23%
18
0,89%
13
1,36%
20
1,02%
15
2,59%
38
0,00%
0
0,89%
13
0,27%
4
1,02%
15
0,61%
9
0,55%
8
1,09%
16
0,68%
10
1,16%
17
7,43%
109
3,61%
53
5,59%
82
15Παρελίων100,00%
17/17
7.447
-
54,51%
4.059
94,01%
3.816
5,99%
243
26,70%
1.019
23,98%
915
6,66%
254
6,18%
236
6,89%
263
1,18%
45
0,79%
30
2,20%
84
1,83%
70
3,04%
116
0,00%
0
0,94%
36
1,10%
42
0,29%
11
0,94%
36
0,58%
22
1,07%
41
1,47%
56
0,58%
22
5,29%
202
2,36%
90
5,92%
226
16Φαιάκων100,00%
14/14
5.940
-
58,77%
3.491
94,50%
3.299
5,50%
192
25,92%
855
27,25%
899
6,15%
203
7,85%
259
5,64%
186
1,30%
43
1,49%
49
1,70%
56
1,09%
36
3,30%
109
0,00%
0
0,52%
17
0,45%
15
0,48%
16
0,58%
19
0,39%
13
1,18%
39
0,79%
26
0,85%
28
5,46%
180
2,55%
84
5,06%
167
999ΕΤΕΡΟΔ / ΕΙΔΙΚΑ100,00%
1/1
37
-
97,30%
36
88,89%
32
11,11%
4
71,88%
23
12,50%
4
3,13%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,13%
1
3,13%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,13%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,13%
1