Δήμος Καρύστου
Πίνακας Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΗΜΟΣ: Καρύστου

Ενσωμ.100,00%
(41 / 41)
Εγγεγρ.15.330
Ψήφισαν9.132
Έγκυρα8.608
Α/Λ5,74%
Αποχή40,43%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 33,72%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 23,72%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 6,09%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 5,47%
Κ.Κ.Ε. 4,43%
ΚΙΝ.ΑΛ. 4,33%
ΜέΡΑ25 1,99%
ΛΑ.Ο.Σ. 1,78%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1,75%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1,34%
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1,25%
ΑΝ.ΕΛ. 1,00%
ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ 0,84%
ΟΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ 0,76%
ΑΑΔημ. Ενότ.ΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΠΑ.ΣΟ.Κ.Κ.Κ.Ε.ΠΟΤΑΜΙΑΝΕΞ. ΕΛ.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΠΟΛΙΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΙΕΚΦΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΑΚΚΕΛΝΕΑ ΔΕΞΙΑΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.ΟΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΙΛΑ.Ο.Σ.ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΛΟΙΠΑ
12Καρύστου100,00%
17/17
7.220
-
63,56%
4.589
94,44%
4.334
5,56%
255
25,29%
1.096
28,45%
1.233
6,46%
280
4,64%
201
4,82%
209
1,41%
61
0,90%
39
1,52%
66
0,72%
31
4,98%
216
0,00%
0
0,88%
38
0,39%
17
0,65%
28
0,76%
33
0,74%
32
0,81%
35
2,28%
99
0,42%
18
2,19%
95
1,75%
76
9,94%
431
13Καφηρέως100,00%
4/4
608
-
65,13%
396
95,71%
379
4,29%
17
28,23%
107
32,19%
122
5,01%
19
2,90%
11
2,90%
11
1,85%
7
1,85%
7
2,37%
9
0,53%
2
7,65%
29
0,00%
0
0,26%
1
0,53%
2
0,53%
2
0,79%
3
0,00%
0
0,53%
2
2,37%
9
0,53%
2
1,06%
4
1,32%
5
6,60%
25
19Μαρμαρίου100,00%
11/11
3.669
-
57,18%
2.098
92,61%
1.943
7,39%
155
19,61%
381
37,67%
732
7,46%
145
3,60%
70
5,87%
114
0,98%
19
0,72%
14
1,18%
23
0,57%
11
4,89%
95
0,00%
0
0,05%
1
0,46%
9
1,13%
22
0,57%
11
0,77%
15
0,82%
16
1,39%
27
0,62%
12
1,75%
34
1,44%
28
8,44%
164
24Στυραίων100,00%
9/9
3.833
-
53,46%
2.049
95,27%
1.952
4,73%
97
23,46%
458
41,80%
816
4,10%
80
4,66%
91
2,41%
47
1,08%
21
1,33%
26
0,87%
17
0,31%
6
6,71%
131
0,00%
0
0,20%
4
0,26%
5
0,51%
10
1,28%
25
0,26%
5
0,61%
12
0,92%
18
0,15%
3
1,95%
38
2,15%
42
4,97%
97