Δημοτική Ενότητα Σητείας
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Σητείας

Ενσωμ.100,00%
(34 / 34)
Εγγεγρ.13.621
Ψήφισαν8.650
Έγκυρα8.196
Α/Λ5,25%
Αποχή36,50%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 30,47%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 29,76%
ΚΙΝ.ΑΛ. 14,78%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 3,03%
ΜέΡΑ25 2,78%
Κ.Κ.Ε. 2,59%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2,32%
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1,77%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1,43%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1,17%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛ. 0,68%
ΟΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ 0,65%
ΛΑ.Ο.Σ. 0,63%
ΠΟΛΙΤΕΣ 0,54%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΠΑ.ΣΟ.Κ.Κ.Κ.Ε.ΠΟΤΑΜΙΑΝΕΞ. ΕΛ.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΠΟΛΙΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΙΕΚΦΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΑΚΚΕΛΝΕΑ ΔΕΞΙΑΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.ΟΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΙΛΑ.Ο.Σ.ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΛΟΙΠΑ
340801ΣΗΤΕΙΑΣ100,00%
15/15
7.767
-
62,28%
4.837
94,46%
4.569
5,54%
268
30,38%
1.388
28,30%
1.293
2,71%
124
13,44%
614
2,74%
125
2,12%
97
0,42%
19
1,23%
56
0,68%
31
3,26%
149
0,00%
0
0,55%
25
0,61%
28
0,31%
14
0,44%
20
0,33%
15
0,85%
39
0,63%
29
0,59%
27
3,41%
156
1,55%
71
5,45%
249
340802ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ100,00%
1/1
205
-
63,90%
131
93,89%
123
6,11%
8
30,08%
37
17,89%
22
0,81%
1
30,08%
37
1,63%
2
2,44%
3
0,00%
0
0,81%
1
0,81%
1
2,44%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,81%
1
0,00%
0
0,81%
1
0,00%
0
2,44%
3
1,63%
2
0,00%
0
1,63%
2
0,81%
1
4,88%
6
340803ΑΧΛΑΔΙΩΝ100,00%
1/1
331
-
67,98%
225
95,11%
214
4,89%
11
32,71%
70
35,51%
76
2,34%
5
14,95%
32
1,40%
3
0,93%
2
0,93%
2
0,93%
2
0,00%
0
3,27%
7
0,00%
0
0,47%
1
0,00%
0
0,47%
1
0,00%
0
0,47%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,74%
8
0,00%
0
1,87%
4
340804ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ100,00%
1/1
341
-
65,10%
222
97,30%
216
2,70%
6
28,24%
61
34,26%
74
0,93%
2
20,37%
44
2,78%
6
0,46%
1
0,46%
1
0,93%
2
0,00%
0
3,70%
8
0,00%
0
0,00%
0
1,39%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,46%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,85%
4
0,93%
2
3,24%
7
340805ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΟΥ100,00%
1/1
167
-
77,84%
130
99,23%
129
0,77%
1
31,78%
41
26,36%
34
1,55%
2
20,93%
27
0,00%
0
1,55%
2
0,78%
1
0,78%
1
0,00%
0
0,78%
1
0,00%
0
1,55%
2
0,78%
1
0,78%
1
0,78%
1
0,00%
0
0,78%
1
0,00%
0
0,78%
1
0,78%
1
2,33%
3
6,98%
9
340806ΚΡΥΩΝ100,00%
1/1
233
-
73,82%
172
96,51%
166
3,49%
6
21,69%
36
48,19%
80
0,60%
1
6,63%
11
2,41%
4
2,41%
4
0,00%
0
0,00%
0
1,20%
2
1,81%
3
0,00%
0
0,60%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,60%
1
0,60%
1
0,60%
1
3,61%
6
0,00%
0
0,60%
1
1,81%
3
6,63%
11
340807ΛΑΣΤΡΟΥ100,00%
1/1
146
-
45,89%
67
95,52%
64
4,48%
3
29,69%
19
21,88%
14
3,13%
2
29,69%
19
0,00%
0
3,13%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,56%
1
1,56%
1
9,38%
6
340808ΜΑΡΩΝΙΑΣ100,00%
1/1
258
-
69,38%
179
94,41%
169
5,59%
10
30,77%
52
34,91%
59
0,59%
1
8,28%
14
5,92%
10
0,59%
1
0,00%
0
1,18%
2
1,18%
2
4,73%
8
0,00%
0
0,59%
1
2,37%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,59%
1
0,59%
1
0,00%
0
1,78%
3
1,78%
3
4,14%
7
340809ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ100,00%
1/1
302
-
67,55%
204
95,59%
195
4,41%
9
34,36%
67
27,18%
53
0,51%
1
11,79%
23
6,67%
13
2,05%
4
1,03%
2
3,59%
7
0,00%
0
3,08%
6
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,51%
1
0,00%
0
0,51%
1
0,00%
0
1,03%
2
0,51%
1
0,51%
1
3,59%
7
3,08%
6
340810ΜΥΡΣΙΝΗΣ100,00%
1/1
193
-
69,95%
135
97,78%
132
2,22%
3
32,58%
43
27,27%
36
1,52%
2
22,73%
30
0,76%
1
1,52%
2
0,00%
0
0,76%
1
0,76%
1
3,03%
4
0,00%
0
0,76%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,52%
2
2,27%
3
1,52%
2
0,00%
0
0,76%
1
0,76%
1
1,52%
2
340811ΠΙΣΤΟΚΕΦΑΛΟΥ100,00%
2/2
840
-
65,71%
552
92,39%
510
7,61%
42
32,16%
164
29,22%
149
2,55%
13
10,59%
54
3,33%
17
2,94%
15
0,59%
3
1,37%
7
0,20%
1
3,73%
19
0,00%
0
0,39%
2
0,78%
4
0,98%
5
0,20%
1
0,20%
1
0,20%
1
0,98%
5
0,00%
0
1,96%
10
1,96%
10
5,69%
29
340812ΠΡΑΙΣΣΟΥ100,00%
1/1
94
-
62,77%
59
94,92%
56
5,08%
3
21,43%
12
17,86%
10
5,36%
3
39,29%
22
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,79%
1
0,00%
0
1,79%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,79%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,57%
2
0,00%
0
7,14%
4
340813ΡΟΥΣΣΑΣ ΕΚΛΗΣΙΑΣ100,00%
1/1
241
-
71,78%
173
95,38%
165
4,62%
8
20,61%
34
33,33%
55
0,61%
1
28,48%
47
2,42%
4
1,21%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,61%
1
0,61%
1
0,00%
0
0,61%
1
1,21%
2
0,00%
0
1,82%
3
0,00%
0
0,61%
1
0,00%
0
0,00%
0
2,42%
4
2,42%
4
3,03%
5
340814ΣΚΟΠΗΣ100,00%
2/2
990
-
59,19%
586
95,39%
559
4,61%
27
23,08%
129
44,72%
250
2,33%
13
16,99%
95
0,89%
5
0,36%
2
0,18%
1
1,25%
7
0,36%
2
4,11%
23
0,00%
0
0,36%
2
0,54%
3
0,36%
2
0,72%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,18%
1
0,72%
4
0,89%
5
1,97%
11
340815ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ100,00%
1/1
265
-
56,23%
149
93,96%
140
6,04%
9
27,14%
38
33,57%
47
2,14%
3
14,29%
20
1,43%
2
0,00%
0
1,43%
2
2,86%
4
0,00%
0
2,14%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,71%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,71%
1
2,86%
4
0,71%
1
0,71%
1
9,29%
13
340816ΣΦΑΚΑΣ100,00%
1/1
452
-
64,38%
291
95,88%
279
4,12%
12
34,41%
96
28,32%
79
2,15%
6
13,26%
37
6,45%
18
1,08%
3
0,72%
2
0,00%
0
0,72%
2
1,43%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,72%
2
0,36%
1
0,00%
0
0,36%
1
0,00%
0
0,72%
2
0,36%
1
2,51%
7
0,36%
1
6,09%
17
340817ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ100,00%
1/1
384
-
69,27%
266
96,24%
256
3,76%
10
31,64%
81
32,42%
83
3,13%
8
19,53%
50
0,00%
0
0,39%
1
0,00%
0
1,17%
3
0,00%
0
1,56%
4
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,39%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,39%
1
0,78%
2
0,00%
0
3,52%
9
1,17%
3
3,91%
10
340818ΧΑΜΕΖΙΟΥ100,00%
1/1
412
-
66,02%
272
93,38%
254
6,62%
18
27,95%
71
32,68%
83
0,79%
2
13,78%
35
0,79%
2
1,57%
4
0,39%
1
0,79%
2
0,39%
1
1,57%
4
0,00%
0
2,36%
6
3,15%
8
0,79%
2
0,79%
2
0,00%
0
0,79%
2
0,00%
0
0,00%
0
5,12%
13
0,39%
1
5,91%
15