Δημοτική Ενότητα Νεάπολης
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Νεάπολης

Ενσωμ.100,00%
(17 / 17)
Εγγεγρ.4.890
Ψήφισαν3.029
Έγκυρα2.819
Α/Λ6,93%
Αποχή38,06%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29,80%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 28,70%
ΚΙΝ.ΑΛ. 13,62%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2,70%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2,55%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2,34%
Κ.Κ.Ε. 2,20%
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1,84%
ΜέΡΑ25 1,60%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1,31%
ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ 0,96%
ΑΝ.ΕΛ. 0,78%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛ. 0,74%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,67%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΠΑ.ΣΟ.Κ.Κ.Κ.Ε.ΠΟΤΑΜΙΑΝΕΞ. ΕΛ.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΠΟΛΙΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΙΕΚΦΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΑΚΚΕΛΝΕΑ ΔΕΞΙΑΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.ΟΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΙΛΑ.Ο.Σ.ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΛΟΙΠΑ
340601ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ100,00%
8/8
2.809
-
61,37%
1.724
92,46%
1.594
7,54%
130
30,18%
481
29,86%
476
3,07%
49
10,98%
175
2,63%
42
2,20%
35
0,88%
14
1,82%
29
0,25%
4
3,20%
51
0,00%
0
1,13%
18
0,69%
11
0,56%
9
0,88%
14
0,44%
7
0,69%
11
0,63%
10
0,25%
4
1,51%
24
1,51%
24
6,65%
106
340602ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ100,00%
1/1
111
-
58,56%
65
95,38%
62
4,62%
3
40,32%
25
25,81%
16
4,84%
3
16,13%
10
0,00%
0
1,61%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,61%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
4,84%
3
4,84%
3
340603ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ100,00%
1/1
321
-
67,91%
218
92,20%
201
7,80%
17
23,38%
47
25,87%
52
1,99%
4
21,39%
43
1,99%
4
3,48%
7
1,00%
2
1,99%
4
0,50%
1
3,48%
7
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,50%
1
0,50%
1
0,00%
0
1,00%
2
1,99%
4
0,00%
0
3,98%
8
2,49%
5
4,48%
9
340605ΒΡΥΣΩΝ100,00%
1/1
333
-
60,96%
203
88,67%
180
11,33%
23
23,33%
42
52,78%
95
2,22%
4
5,00%
9
1,67%
3
0,56%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,56%
1
2,22%
4
0,00%
0
0,56%
1
0,00%
0
0,00%
0
1,11%
2
0,00%
0
0,56%
1
0,56%
1
0,00%
0
2,22%
4
2,78%
5
3,89%
7
340606ΚΑΡΥΔΙΟΥ100,00%
1/1
139
-
71,94%
100
93,00%
93
7,00%
7
35,48%
33
9,68%
9
2,15%
2
8,60%
8
2,15%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,08%
1
0,00%
0
0,00%
0
1,08%
1
1,08%
1
2,15%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,15%
2
1,08%
1
33,33%
31
340607ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ100,00%
1/1
206
-
56,31%
116
96,55%
112
3,45%
4
21,43%
24
41,07%
46
0,00%
0
24,11%
27
0,89%
1
0,00%
0
0,89%
1
0,89%
1
0,00%
0
0,89%
1
0,00%
0
0,00%
0
1,79%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,89%
1
4,46%
5
2,68%
3
340608ΛΑΤΣΙΔΑΣ100,00%
1/1
340
-
62,06%
211
96,68%
204
3,32%
7
27,94%
57
27,45%
56
2,94%
6
9,80%
20
0,98%
2
1,96%
4
0,98%
2
0,49%
1
0,98%
2
3,43%
7
0,00%
0
0,00%
0
1,96%
4
1,96%
4
1,96%
4
0,49%
1
0,49%
1
0,49%
1
0,98%
2
0,49%
1
2,94%
6
11,27%
23
340610ΝΙΚΗΘΙΑΝΟΥ100,00%
1/1
99
-
67,68%
67
97,01%
65
2,99%
2
23,08%
15
32,31%
21
0,00%
0
29,23%
19
1,54%
1
0,00%
0
0,00%
0
1,54%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,54%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,54%
1
7,69%
5
1,54%
1
340611ΦΟΥΡΝΗΣ100,00%
1/1
318
-
60,69%
193
95,34%
184
4,66%
9
22,28%
41
22,28%
41
2,72%
5
33,70%
62
2,17%
4
1,63%
3
1,09%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,54%
1
0,00%
0
0,54%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,63%
3
5,98%
11
5,43%
10
340612ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΥ100,00%
1/1
214
-
61,68%
132
93,94%
124
6,06%
8
35,48%
44
22,58%
28
2,42%
3
8,87%
11
2,42%
3
0,81%
1
0,81%
1
0,81%
1
0,81%
1
0,81%
1
0,00%
0
0,00%
0
1,61%
2
1,61%
2
2,42%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,81%
1
0,81%
1
0,81%
1
0,81%
1
15,32%
19