Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Μακρύ Γιαλού

Ενσωμ.100,00%
(6 / 6)
Εγγεγρ.2.739
Ψήφισαν1.733
Έγκυρα1.634
Α/Λ5,71%
Αποχή36,73%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 31,33%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 21,05%
ΚΙΝ.ΑΛ. 15,24%
ΜέΡΑ25 5,32%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 5,02%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 3,61%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 2,02%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1,71%
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1,71%
Κ.Κ.Ε. 1,47%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛ. 0,92%
ΟΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ 0,86%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,80%
ΠΟΛΙΤΕΣ 0,73%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΠΑ.ΣΟ.Κ.Κ.Κ.Ε.ΠΟΤΑΜΙΑΝΕΞ. ΕΛ.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΠΟΛΙΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΙΕΚΦΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΑΚΚΕΛΝΕΑ ΔΕΞΙΑΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.ΟΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΙΛΑ.Ο.Σ.ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΛΟΙΠΑ
340501ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ100,00%
2/2
829
-
61,04%
506
94,07%
476
5,93%
30
20,38%
97
33,82%
161
3,36%
16
15,13%
72
0,63%
3
0,84%
4
0,21%
1
2,52%
12
0,42%
2
5,88%
28
0,00%
0
0,00%
0
0,63%
3
0,21%
1
0,21%
1
0,00%
0
1,05%
5
0,63%
3
1,26%
6
5,67%
27
1,47%
7
5,67%
27
340503ΟΡΕΙΝΟΥ100,00%
1/1
402
-
66,67%
268
94,40%
253
5,60%
15
26,48%
67
28,46%
72
4,35%
11
11,86%
30
1,58%
4
3,16%
8
1,19%
3
2,37%
6
0,79%
2
5,14%
13
0,00%
0
0,00%
0
2,77%
7
1,19%
3
0,79%
2
0,79%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,40%
1
1,19%
3
1,19%
3
6,32%
16
340506ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ100,00%
2/2
1.019
-
62,61%
638
95,30%
608
4,70%
30
19,74%
120
31,91%
194
3,45%
21
17,93%
109
2,30%
14
1,81%
11
0,66%
4
1,15%
7
0,99%
6
4,28%
26
0,00%
0
0,33%
2
0,49%
3
0,49%
3
0,00%
0
0,66%
4
0,99%
6
0,16%
1
0,16%
1
6,25%
38
0,99%
6
5,26%
32
340507ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΩΝ100,00%
1/1
489
-
65,64%
321
92,52%
297
7,48%
24
20,20%
60
28,62%
85
3,70%
11
12,79%
38
1,01%
3
1,68%
5
0,34%
1
2,69%
8
0,67%
2
5,05%
15
0,00%
0
0,34%
1
0,67%
2
0,67%
2
0,34%
1
0,34%
1
1,01%
3
1,35%
4
1,68%
5
6,40%
19
4,04%
12
6,40%
19