Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Ιεράπετρας

Ενσωμ.100,00%
(49 / 49)
Εγγεγρ.20.802
Ψήφισαν12.804
Έγκυρα11.987
Α/Λ6,38%
Αποχή38,45%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29,56%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 25,54%
ΚΙΝ.ΑΛ. 14,58%
ΜέΡΑ25 3,12%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2,93%
Κ.Κ.Ε. 2,67%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2,44%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛ. 2,34%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 2,04%
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 2,00%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1,74%
ΟΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1,03%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,74%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,72%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΠΑ.ΣΟ.Κ.Κ.Κ.Ε.ΠΟΤΑΜΙΑΝΕΞ. ΕΛ.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΠΟΛΙΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΙΕΚΦΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΑΚΚΕΛΝΕΑ ΔΕΞΙΑΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.ΟΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΙΛΑ.Ο.Σ.ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΛΟΙΠΑ
340201ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ100,00%
26/26
12.906
-
59,78%
7.715
93,39%
7.205
6,61%
510
24,84%
1.790
31,92%
2.300
2,53%
182
12,56%
905
2,78%
200
2,17%
156
0,51%
37
1,79%
129
0,53%
38
2,91%
210
0,00%
0
0,90%
65
2,00%
144
0,25%
18
0,53%
38
0,47%
34
0,96%
69
0,62%
45
0,80%
58
3,55%
256
1,68%
121
5,69%
410
340202ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ100,00%
2/2
921
-
67,64%
623
92,46%
576
7,54%
47
17,01%
98
27,95%
161
3,47%
20
13,19%
76
2,43%
14
2,78%
16
0,52%
3
7,81%
45
0,69%
4
3,65%
21
0,00%
0
0,35%
2
3,65%
21
0,17%
1
0,69%
4
1,04%
6
0,52%
3
1,56%
9
0,35%
2
4,34%
25
2,26%
13
5,56%
32
340203ΑΝΑΤΟΛΗΣ100,00%
2/2
893
-
60,36%
539
93,69%
505
6,31%
34
32,08%
162
19,41%
98
1,78%
9
18,81%
95
1,98%
10
1,98%
10
0,59%
3
1,58%
8
0,59%
3
1,58%
8
0,00%
0
0,40%
2
6,53%
33
0,20%
1
0,00%
0
0,20%
1
0,79%
4
0,59%
3
0,20%
1
2,77%
14
2,77%
14
5,15%
26
340204ΓΔΟΧΙΩΝ100,00%
1/1
114
-
69,30%
79
84,81%
67
15,19%
12
29,85%
20
31,34%
21
0,00%
0
10,45%
7
1,49%
1
2,99%
2
0,00%
0
4,48%
3
0,00%
0
4,48%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,99%
2
1,49%
1
0,00%
0
0,00%
0
1,49%
1
8,96%
6
340205ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ100,00%
2/2
696
-
63,07%
439
92,94%
408
7,06%
31
29,41%
120
25,00%
102
1,72%
7
18,38%
75
4,90%
20
1,72%
7
0,98%
4
1,96%
8
0,25%
1
1,47%
6
0,00%
0
0,25%
1
1,23%
5
0,74%
3
0,49%
2
0,49%
2
2,94%
12
0,49%
2
0,49%
2
1,96%
8
1,72%
7
3,43%
14
340206ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ100,00%
2/2
719
-
59,11%
425
94,35%
401
5,65%
24
28,68%
115
23,44%
94
1,00%
4
18,95%
76
2,49%
10
2,99%
12
0,50%
2
1,50%
6
0,00%
0
4,99%
20
0,00%
0
0,25%
1
2,24%
9
0,25%
1
0,75%
3
0,75%
3
0,75%
3
0,50%
2
0,75%
3
2,00%
8
0,75%
3
6,48%
26
340207ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ100,00%
3/3
1.272
-
65,64%
835
94,97%
793
5,03%
42
22,70%
180
29,13%
231
2,90%
23
14,75%
117
4,54%
36
1,39%
11
0,50%
4
1,13%
9
0,38%
3
2,14%
17
0,00%
0
0,50%
4
2,52%
20
0,13%
1
0,25%
2
0,13%
1
1,39%
11
0,13%
1
0,88%
7
2,77%
22
1,13%
9
10,59%
84
340208ΜΑΚΡΥΛΙΑΣ100,00%
1/1
216
-
85,65%
185
93,51%
173
6,49%
12
16,76%
29
34,68%
60
4,05%
7
15,61%
27
2,89%
5
0,58%
1
0,00%
0
2,89%
5
1,16%
2
3,47%
6
0,00%
0
0,00%
0
1,73%
3
2,89%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,58%
1
0,00%
0
2,31%
4
2,89%
5
1,73%
3
5,78%
10
340209ΜΑΛΩΝ100,00%
1/1
483
-
54,87%
265
95,09%
252
4,91%
13
17,46%
44
22,22%
56
1,59%
4
19,84%
50
0,79%
2
1,59%
4
0,79%
2
1,98%
5
1,59%
4
7,54%
19
0,00%
0
1,59%
4
5,95%
15
0,79%
2
0,00%
0
1,59%
4
1,19%
3
0,40%
1
0,79%
2
1,19%
3
3,97%
10
7,14%
18
340210ΜΕΣΕΛΕΡΩΝ100,00%
1/1
192
-
66,67%
128
93,75%
120
6,25%
8
39,17%
47
12,50%
15
4,17%
5
22,50%
27
4,17%
5
0,83%
1
0,83%
1
1,67%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,33%
4
0,00%
0
0,83%
1
0,83%
1
1,67%
2
0,00%
0
0,00%
0
1,67%
2
2,50%
3
3,33%
4
340211ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ100,00%
1/1
105
-
54,29%
57
87,72%
50
12,28%
7
8,00%
4
40,00%
20
2,00%
1
36,00%
18
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,00%
1
0,00%
0
6,00%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
4,00%
2
2,00%
1
0,00%
0
340212ΜΟΥΡΝΙΩΝ100,00%
1/1
144
-
50,69%
73
95,89%
70
4,11%
3
32,86%
23
24,29%
17
1,43%
1
25,71%
18
0,00%
0
2,86%
2
1,43%
1
1,43%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,43%
1
1,43%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
2,86%
2
0,00%
0
4,29%
3
340213ΜΥΘΩΝ100,00%
1/1
427
-
76,81%
328
96,65%
317
3,35%
11
23,97%
76
41,64%
132
4,10%
13
16,09%
51
1,26%
4
0,00%
0
0,00%
0
2,52%
8
0,32%
1
1,89%
6
0,00%
0
0,00%
0
0,63%
2
0,00%
0
0,32%
1
0,32%
1
0,63%
2
0,00%
0
0,00%
0
1,26%
4
4,42%
14
0,63%
2
340214ΜΥΡΤΟΥ100,00%
1/1
482
-
64,52%
311
96,14%
299
3,86%
12
43,81%
131
22,41%
67
0,33%
1
8,03%
24
0,67%
2
0,33%
1
0,67%
2
1,34%
4
0,00%
0
4,68%
14
0,00%
0
0,67%
2
5,02%
15
0,00%
0
0,67%
2
0,33%
1
1,67%
5
1,67%
5
0,67%
2
2,34%
7
2,01%
6
2,68%
8
340215ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ100,00%
2/2
729
-
68,72%
501
93,41%
468
6,59%
33
33,76%
158
17,52%
82
2,99%
14
19,02%
89
1,07%
5
2,35%
11
0,21%
1
1,92%
9
0,43%
2
4,06%
19
0,00%
0
0,64%
3
1,28%
6
0,85%
4
0,43%
2
0,64%
3
1,07%
5
0,64%
3
0,64%
3
2,56%
12
0,85%
4
7,05%
33
340216ΡΙΖΑΣ100,00%
1/1
145
-
71,03%
103
95,15%
98
4,85%
5
32,65%
32
18,37%
18
0,00%
0
40,82%
40
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,02%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,02%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,02%
1
0,00%
0
0,00%
0
1,02%
1
0,00%
0
4,08%
4
340217ΧΡΙΣΤΟΥ100,00%
1/1
358
-
55,31%
198
93,43%
185
6,57%
13
17,30%
32
37,30%
69
1,08%
2
28,65%
53
3,24%
6
3,24%
6
0,54%
1
0,54%
1
0,00%
0
0,54%
1
0,00%
0
0,54%
1
1,08%
2
1,08%
2
0,00%
0
0,54%
1
0,00%
0
0,54%
1
1,08%
2
1,62%
3
0,00%
0
1,08%
2