Δημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Αγίου Νικολάου

Ενσωμ.100,00%
(41 / 41)
Εγγεγρ.16.891
Ψήφισαν10.875
Έγκυρα10.097
Α/Λ7,15%
Αποχή35,62%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 31,18%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 26,78%
ΚΙΝ.ΑΛ. 11,71%
Κ.Κ.Ε. 3,57%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 3,24%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 3,19%
ΜέΡΑ25 2,40%
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 2,19%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛ. 1,95%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1,39%
ΟΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1,29%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1,17%
ΑΚΚΕΛ 0,69%
ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ 0,59%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΠΑ.ΣΟ.Κ.Κ.Κ.Ε.ΠΟΤΑΜΙΑΝΕΞ. ΕΛ.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΠΟΛΙΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΙΕΚΦΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΑΚΚΕΛΝΕΑ ΔΕΞΙΑΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.ΟΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΙΛΑ.Ο.Σ.ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΛΟΙΠΑ
340101ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ100,00%
18/18
9.254
-
61,52%
5.693
93,34%
5.314
6,66%
379
27,06%
1.438
33,03%
1.755
3,33%
177
9,54%
507
3,35%
178
2,37%
126
0,56%
30
1,09%
58
0,66%
35
3,01%
160
0,00%
0
0,77%
41
2,28%
121
0,32%
17
0,58%
31
0,45%
24
1,30%
69
0,41%
22
0,64%
34
2,50%
133
1,35%
72
5,38%
286
340102ΒΡΟΥΧΑ100,00%
1/1
239
-
64,02%
153
91,50%
140
8,50%
13
37,86%
53
35,00%
49
2,86%
4
3,57%
5
2,86%
4
1,43%
2
2,14%
3
2,14%
3
0,00%
0
0,71%
1
0,00%
0
0,71%
1
0,00%
0
1,43%
2
1,43%
2
1,43%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,71%
1
5,71%
8
340103ΕΛΟΥΝΤΑΣ100,00%
3/3
1.494
-
66,80%
998
94,09%
939
5,91%
59
21,19%
199
34,82%
327
2,13%
20
24,92%
234
1,92%
18
2,02%
19
0,11%
1
0,53%
5
0,21%
2
1,92%
18
0,00%
0
0,32%
3
0,96%
9
0,43%
4
0,32%
3
0,43%
4
1,28%
12
0,21%
2
0,21%
2
1,49%
14
0,75%
7
3,83%
36
340104ΕΞΩ ΛΑΚΩΝΙΩΝ100,00%
1/1
254
-
75,59%
192
90,10%
173
9,90%
19
31,21%
54
31,21%
54
2,31%
4
11,56%
20
2,31%
4
2,89%
5
1,16%
2
2,89%
5
0,00%
0
4,62%
8
0,00%
0
0,00%
0
1,16%
2
0,58%
1
0,00%
0
0,58%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,58%
1
2,31%
4
4,62%
8
340105ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΩΝ100,00%
1/1
160
-
74,38%
119
96,64%
115
3,36%
4
26,96%
31
28,70%
33
4,35%
5
3,48%
4
0,87%
1
0,87%
1
0,00%
0
0,87%
1
0,87%
1
2,61%
3
0,00%
0
0,00%
0
2,61%
3
20,00%
23
0,00%
0
0,87%
1
0,87%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,87%
1
1,74%
2
3,48%
4
340106ΖΕΝΙΩΝ100,00%
1/1
134
-
73,88%
99
79,80%
79
20,20%
20
25,32%
20
31,65%
25
6,33%
5
8,86%
7
3,80%
3
1,27%
1
1,27%
1
0,00%
0
0,00%
0
7,59%
6
0,00%
0
1,27%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,27%
1
0,00%
0
0,00%
0
2,53%
2
0,00%
0
8,86%
7
340107ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ100,00%
3/3
1.122
-
66,22%
743
93,00%
691
7,00%
52
23,44%
162
24,89%
172
4,05%
28
11,00%
76
2,75%
19
2,17%
15
0,72%
5
1,74%
12
0,43%
3
6,51%
45
0,00%
0
0,29%
2
3,91%
27
1,01%
7
0,72%
5
0,14%
1
2,32%
16
1,01%
7
0,00%
0
3,33%
23
1,88%
13
7,67%
53
340108ΚΡΙΤΣΑΣ100,00%
6/6
2.447
-
67,31%
1.647
92,29%
1.520
7,71%
127
27,37%
416
26,84%
408
2,76%
42
12,43%
189
6,84%
104
2,04%
31
0,53%
8
0,86%
13
0,59%
9
3,95%
60
0,00%
0
0,46%
7
1,05%
16
0,66%
10
0,92%
14
0,46%
7
1,32%
20
0,46%
7
0,79%
12
2,89%
44
1,32%
20
5,46%
83
340109ΚΡΟΥΣΤΑΣ100,00%
2/2
563
-
75,84%
427
90,87%
388
9,13%
39
37,63%
146
25,52%
99
2,06%
8
6,44%
25
4,38%
17
2,32%
9
0,77%
3
2,84%
11
0,26%
1
1,29%
5
0,00%
0
0,26%
1
0,52%
2
0,52%
2
0,00%
0
1,03%
4
0,77%
3
0,52%
2
1,03%
4
2,84%
11
1,29%
5
7,73%
30
340110ΛΙΜΝΩΝ100,00%
1/1
437
-
66,36%
290
92,76%
269
7,24%
21
21,56%
58
32,71%
88
6,69%
18
13,38%
36
2,60%
7
1,12%
3
0,37%
1
1,86%
5
0,37%
1
1,86%
5
0,00%
0
0,37%
1
1,86%
5
0,00%
0
0,00%
0
0,74%
2
1,86%
5
0,74%
2
0,74%
2
1,86%
5
3,72%
10
5,58%
15
340111ΛΟΥΜΑ100,00%
1/1
121
-
46,28%
56
91,07%
51
8,93%
5
23,53%
12
21,57%
11
0,00%
0
31,37%
16
1,96%
1
1,96%
1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,92%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
3,92%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,96%
1
0,00%
0
3,92%
2
5,88%
3
340112ΜΕΣΑ ΛΑΚΩΝΙΩΝ100,00%
1/1
311
-
71,06%
221
91,40%
202
8,60%
19
29,21%
59
34,16%
69
3,96%
8
14,36%
29
0,99%
2
0,00%
0
0,99%
2
0,50%
1
0,00%
0
0,50%
1
0,00%
0
0,00%
0
2,48%
5
0,50%
1
0,99%
2
0,50%
1
1,49%
3
0,00%
0
0,00%
0
2,48%
5
0,50%
1
6,44%
13
340113ΠΡΙΝΑΣ100,00%
1/1
187
-
66,31%
124
88,71%
110
11,29%
14
22,73%
25
26,36%
29
2,73%
3
13,64%
15
0,91%
1
2,73%
3
0,91%
1
1,82%
2
0,00%
0
4,55%
5
0,00%
0
0,00%
0
6,36%
7
0,00%
0
2,73%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,91%
1
0,91%
1
12,73%
14
340114ΣΚΙΝΙΑ100,00%
1/1
168
-
67,26%
113
93,81%
106
6,19%
7
29,25%
31
27,36%
29
4,72%
5
17,92%
19
0,94%
1
4,72%
5
0,94%
1
1,89%
2
0,94%
1
2,83%
3
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,94%
1
0,00%
0
1,89%
2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
1,89%
2
1,89%
2
1,89%
2