Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 09/08/2022 01:33

Εκλογικό Τμήμα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
45100.00%
(1 / 1)
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ53.33%53.3333%4872362251151.54%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 122 43.88% 120 53.33%
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 78 28.06% 105 46.67%
46100.00%
(1 / 1)
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ58.96%58.9623%450220212851.11%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 130 48.51% 125 58.96%
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 81 30.22% 87 41.04%
47100.00%
(1 / 1)
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ52.43%52.4324%4421961851155.66%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 91 39.39% 97 52.43%
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 89 38.53% 88 47.57%
48100.00%
(1 / 1)
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ57.07%57.0652%4411991841554.88%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 100 41.84% 105 57.07%
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 78 32.64% 79 42.93%
49100.00%
(1 / 1)
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ53.93%53.9267%4422041911353.85%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 98 40.83% 103 53.93%
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 83 34.58% 88 46.07%
50100.00%
(1 / 1)
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ59.00%59%4472122001252.57%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 93 36.05% 118 59.00%
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 86 33.33% 82 41.00%
51100.00%
(1 / 1)
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ79.17%79.1667%882424072.73%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 19 50.00% 19 79.17%
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 11 28.95% 5 20.83%