Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 09/08/2022 02:18

Εκλογικό Τμήμα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
518100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ56.22%56.2162%326187185242.64%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 64 25.91% 104 56.22%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 61 24.70% 81 43.78%
519100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ61.27%61.2676%239142142040.59%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 50 27.32% 87 61.27%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 41 22.40% 55 38.73%