Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 09/08/2022 01:40

Εκλογικό Τμήμα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
494100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ57.48%57.4751%528307301641.86%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 95 25.00% 173 57.48%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 121 31.84% 128 42.52%
495100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ58.04%58.042%503293286741.75%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 83 23.38% 166 58.04%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 100 28.17% 120 41.96%
496100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ56.38%56.3758%4753082981035.16%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 89 24.79% 168 56.38%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 105 29.25% 130 43.62%
497100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ57.44%57.4394%485297289838.76%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 90 26.01% 166 57.44%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 106 30.64% 123 42.56%
498100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ53.93%53.9286%28128128010.00%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 149 43.95% 151 53.93%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 63 18.58% 129 46.07%
499100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ58.76%58.7591%470279274540.64%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 83 24.13% 161 58.76%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 118 34.30% 113 41.24%
500100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ53.82%53.8226%540336327937.78%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 75 18.07% 176 53.82%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 117 28.19% 151 46.18%
501100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ54.51%54.5113%477272266642.98%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 99 30.09% 145 54.51%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 107 32.52% 121 45.49%
502100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ53.58%53.5836%515301293841.55%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 98 27.00% 157 53.58%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 118 32.51% 136 46.42%
503100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ60.31%60.3077%519334325935.65%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 95 25.47% 196 60.31%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 92 24.66% 129 39.69%