Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 09/08/2022 00:40

Εκλογικό Τμήμα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
487100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ52.50%52.5%526283280346.20%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 75 20.05% 147 52.50%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 104 27.81% 133 47.50%
488100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ59.23%59.2275%461235233249.02%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 67 20.24% 138 59.23%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 82 24.77% 95 40.77%
489100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ51.29%51.2931%4512422321046.34%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 103 30.84% 119 51.29%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 49 14.67% 113 48.71%
490100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ58.82%58.8235%453210204653.64%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 67 22.19% 120 58.82%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 73 24.17% 84 41.18%