Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 24/10/2020 09:19

Εκλογικό Τμήμα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
494100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ31.84%31.8421%5283913801125.95%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 121 31.84%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 95 25.00%
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 81 21.32%
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 72 18.95%
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 11 2.89%
495100.00%
(1 / 1)
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ30.70%30.7042%5033673551227.04%
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 109 30.70%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 100 28.17%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 83 23.38%
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 53 14.93%
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 10 2.82%
496100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ29.25%29.2479%475367359822.74%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 105 29.25%
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 91 25.35%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 89 24.79%
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 67 18.66%
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 7 1.95%
497100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ30.64%30.6358%485355346926.80%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 106 30.64%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 90 26.01%
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 89 25.72%
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 54 15.61%
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 7 2.02%
498100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ43.95%43.9528%4953583391927.68%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 149 43.95%
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 75 22.12%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 63 18.58%
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 42 12.39%
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 10 2.95%
499100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ34.30%34.3023%470351344725.32%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 118 34.30%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 83 24.13%
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 77 22.38%
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 57 16.57%
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 9 2.62%
500100.00%
(1 / 1)
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ31.57%31.5663%540419415422.41%
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 131 31.57%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 117 28.19%
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 81 19.52%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 75 18.07%
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 11 2.65%
501100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ32.52%32.5228%477336329729.56%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 107 32.52%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 99 30.09%
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 63 19.15%
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 44 13.37%
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 16 4.86%
502100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ32.51%32.5069%515370363728.16%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 118 32.51%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 98 27.00%
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 92 25.34%
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 45 12.40%
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 10 2.75%
503100.00%
(1 / 1)
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ26.81%26.8097%5183863731325.48%
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 100 26.81%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 95 25.47%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 92 24.66%
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 71 19.03%
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 15 4.02%