Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 01/04/2023 04:45

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Αγίου Γεωργίου100.00%
(15 / 15)
ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ53.96%53.9612%4.9141.9121.80510761.09%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 863863 36.08%36.08% 974 53.96%
ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 820820 34.28%34.28% 831 46.04%
Εσπερίων100.00%
(20 / 20)
ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ66.86%66.8598%7.7842.9132.76115262.58%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.8251.825 46.85%46.85% 1.846 66.86%
ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 976976 25.06%25.06% 915 33.14%
Θιναλίου100.00%
(13 / 13)
ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ76.41%76.4093%5.5372.2492.11113859.38%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.5141.514 52.62%52.62% 1.613 76.41%
ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 324324 11.26%11.26% 498 23.59%
Κασσωπαίων100.00%
(6 / 6)
ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ72.14%72.1378%2.4591.0769878956.24%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 683683 53.91%53.91% 712 72.14%
ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 240240 18.94%18.94% 275 27.86%