Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 27/03/2023 06:35

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Αγίου Μηνά100.00%
(7 / 7)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ54.67%54.674%3.1161.7021.6267645.38%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 481481 24.70%24.70% 889 54.67%
ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 494494 25.37%25.37% 737 45.33%
Αμανής100.00%
(16 / 16)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ51.07%51.0695%3.3237807483276.53%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 342342 32.14%32.14% 382 51.07%
ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 226226 21.24%21.24% 366 48.93%
Ιωνίας100.00%
(18 / 18)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ50.26%50.2639%5.4482.4002.27412655.95%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 689689 25.09%25.09% 1.143 50.26%
ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 700700 25.49%25.49% 1.131 49.74%
Καμποχώρων100.00%
(12 / 12)
ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ57.70%57.7014%4.0551.7611.6887356.57%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 552552 28.11%28.11% 974 57.70%
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 485485 24.69%24.69% 714 42.30%
Καρδαμύλων100.00%
(13 / 13)
ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ56.94%56.9412%6.0311.3391.2756477.80%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 553553 34.31%34.31% 726 56.94%
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 295295 18.30%18.30% 549 43.06%
Μαστιχοχωρίων100.00%
(15 / 15)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ56.56%56.5607%5.8252.3212.2338860.15%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 684684 25.48%25.48% 1.263 56.56%
ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 740740 27.57%27.57% 970 43.44%
Ομηρούπολης100.00%
(21 / 21)
ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ53.79%53.79%9.2963.8313.56226958.79%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1.2791.279 28.17%28.17% 1.916 53.79%
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.0871.087 23.94%23.94% 1.646 46.21%
Χίου100.00%
(46 / 46)
ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ52.90%52.8967%23.4729.4558.99346259.72%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 3.2923.292 29.17%29.17% 4.757 52.90%
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.6642.664 23.61%23.61% 4.236 47.10%