Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 27/03/2023 07:41

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Αγίου Κηρύκου100.00%
(10 / 10)
ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ63.31%63.3133%4.7061.8961.8296759.71%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 907907 46.49%46.49% 1.158 63.31%
ΛΑΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 561561 28.75%28.75% 671 36.69%
Ευδήλου100.00%
(10 / 10)
ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ54.90%54.8987%3.8481.8821.8275551.09%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 814814 43.86%43.86% 1.003 54.90%
ΛΑΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 689689 37.12%37.12% 824 45.10%
Ραχών100.00%
(7 / 7)
ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ52.16%52.1647%3.0721.4611.4095252.44%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 544544 36.17%36.17% 735 52.16%
ΛΑΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 554554 36.84%36.84% 674 47.84%