Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 30/05/2023 04:32

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Αετού100.00%
(14 / 14)
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ61.28%61.277%3.6031.0209714971.69%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 167167 10.62%10.62% 595 61.28%
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 293293 18.63%18.63% 376 38.72%
Αυλώνος100.00%
(11 / 11)
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ69.92%69.9187%2.8801.0319844764.20%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 225225 14.70%14.70% 688 69.92%
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 318318 20.77%20.77% 296 30.08%
Γαργαλιάνων100.00%
(19 / 19)
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ52.30%52.3001%8.5273.7993.65214755.45%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 881881 19.79%19.79% 1.910 52.30%
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.1871.187 26.67%26.67% 1.742 47.70%
Κυπαρισσίας100.00%
(23 / 23)
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ73.96%73.9628%8.9083.6833.49518858.66%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 869869 17.62%17.62% 2.585 73.96%
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 706706 14.32%14.32% 910 26.04%
Τριπύλας100.00%
(7 / 7)
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ68.03%68.0297%1.244272269378.14%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9999 20.54%20.54% 183 68.03%
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9494 19.50%19.50% 86 31.97%
Φιλιατρών100.00%
(19 / 19)
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ85.00%85.0015%7.8783.4303.32710356.46%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.2372.237 61.35%61.35% 2.828 85.00%
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 379379 10.40%10.40% 499 15.00%