Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 27/03/2023 06:47

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Κορώνης100.00%
(17 / 17)
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ63.26%63.2552%6.7382.5102.4337762.75%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.0071.007 34.10%34.10% 1.539 63.26%
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.1451.145 38.77%38.77% 894 36.74%
Μεθώνης100.00%
(11 / 11)
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ80.69%80.6897%3.9101.4811.4503162.12%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 906906 57.31%57.31% 1.170 80.69%
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 301301 19.04%19.04% 280 19.31%
Νέστορος100.00%
(15 / 15)
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ50.14%50.1369%5.2042.2552.1926356.67%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 546546 20.32%20.32% 1.099 50.14%
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.2681.268 47.19%47.19% 1.093 49.86%
Παπαφλέσσα100.00%
(7 / 7)
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ58.94%58.9378%1.9317937722158.93%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 290290 27.65%27.65% 455 58.94%
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 416416 39.66%39.66% 317 41.06%
Πύλου100.00%
(21 / 21)
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ52.43%52.4306%7.1172.9762.8809658.18%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 941941 27.46%27.46% 1.510 52.43%
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.2771.277 37.26%37.26% 1.370 47.57%
Χιλιοχωρίων100.00%
(11 / 11)
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ57.38%57.3813%3.9691.6111.5585359.41%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 595595 30.59%30.59% 894 57.38%
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 686686 35.27%35.27% 664 42.62%