Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 01/04/2023 04:35

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Αβίας100.00%
(9 / 9)
ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ50.11%50.1065%3.0351.5221.40911349.85%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 381381 19.67%19.67% 706 50.11%
ΜΑΡΑΜΠΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 376376 19.41%19.41% 703 49.89%
Λεύκτρου100.00%
(21 / 21)
ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ50.84%50.8366%6.7572.4722.33114163.42%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 663663 21.74%21.74% 1.185 50.84%
ΜΑΡΑΜΠΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.0671.067 35.00%35.00% 1.146 49.16%