Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 27/03/2023 06:59

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Άσσου-Λεχαίου100.00%
(14 / 14)
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ63.29%63.2903%6.3333.0662.94212451.59%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.0241.024 27.48%27.48% 1.862 63.29%
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 934934 25.06%25.06% 1.080 36.71%
Κορινθίων100.00%
(62 / 62)
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ61.56%61.5575%32.03216.14415.38476049.60%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4.4904.490 22.57%22.57% 9.470 61.56%
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4.3974.397 22.10%22.10% 5.914 38.44%
Σαρωνικού100.00%
(10 / 10)
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ61.69%61.6926%4.6342.5212.4467545.60%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 865865 27.63%27.63% 1.509 61.69%
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 862862 27.53%27.53% 937 38.31%
Σολυγείας100.00%
(6 / 6)
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ66.64%66.643%3.0001.4431.4063751.90%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 843843 44.72%44.72% 937 66.64%
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 439439 23.29%23.29% 469 33.36%
Τενέας100.00%
(13 / 13)
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ56.70%56.7042%5.0623.0172.9318640.40%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.0021.002 27.97%27.97% 1.662 56.70%
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1.0191.019 28.45%28.45% 1.269 43.30%