Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 01/04/2023 03:30

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Βαλτετσίου100.00%
(14 / 14)
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ52.13%52.1323%3.7891.1841.1493568.75%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 578578 38.95%38.95% 599 52.13%
ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 359359 24.19%24.19% 550 47.87%
Κορυθίου100.00%
(6 / 6)
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ50.26%50.2626%3.1241.3851.3335255.67%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 525525 32.01%32.01% 670 50.26%
ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 476476 29.02%29.02% 663 49.74%
Λεβιδίου100.00%
(20 / 20)
ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ52.01%52.0098%8.6212.0932.0405375.72%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 873873 30.07%30.07% 1.061 52.01%
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.0021.002 34.52%34.52% 979 47.99%
Μαντινείας100.00%
(15 / 15)
ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ52.83%52.8269%7.1741.7551.6985775.54%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 553553 25.00%25.00% 897 52.83%
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 653653 29.52%29.52% 801 47.17%
Σκυρίτιδας100.00%
(9 / 9)
ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ50.24%50.2398%2.9868588342471.27%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 204204 18.13%18.13% 419 50.24%
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 281281 24.98%24.98% 415 49.76%
Τεγέας100.00%
(18 / 18)
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ50.75%50.7456%6.0482.4442.3479759.59%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 937937 31.88%31.88% 1.191 50.75%
ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 734734 24.97%24.97% 1.156 49.25%
Τρίπολης100.00%
(52 / 52)
ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ51.84%51.8444%25.87913.55312.98556847.63%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4.5374.537 29.32%29.32% 6.732 51.84%
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5.0505.050 32.63%32.63% 6.253 48.16%
Φαλάνθου100.00%
(7 / 7)
ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ57.34%57.3407%2.2807537223166.97%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 327327 32.73%32.73% 414 57.34%
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 311311 31.13%31.13% 308 42.66%