Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 27/03/2023 06:46

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Βυτίνας100.00%
(9 / 9)
ΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ78.55%78.5479%2.7899369092766.44%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 764764 57.36%57.36% 714 78.55%
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 287287 21.55%21.55% 195 21.45%
Δημητσάνας100.00%
(8 / 8)
ΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ72.29%72.2944%2.1067086931566.38%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 573573 56.40%56.40% 501 72.29%
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 302302 29.72%29.72% 192 27.71%
Ηραίας100.00%
(17 / 17)
ΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ58.60%58.6041%3.2228508311973.62%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 692692 46.95%46.95% 487 58.60%
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 525525 35.62%35.62% 344 41.40%
Κλείτορος100.00%
(10 / 10)
ΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ61.05%61.0516%3.4071.0541.0272769.06%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 624624 39.44%39.44% 627 61.05%
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 561561 35.46%35.46% 400 38.95%
Κοντοβαζαίνης100.00%
(10 / 10)
ΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ69.69%69.6934%3.1358668481872.38%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 718718 50.46%50.46% 591 69.69%
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 414414 29.09%29.09% 257 30.31%
Λαγκαδίων100.00%
(8 / 8)
ΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ82.80%82.8004%2.6099289072164.43%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 772772 69.49%69.49% 751 82.80%
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 210210 18.90%18.90% 156 17.20%
Τρικολώνων100.00%
(6 / 6)
ΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ53.94%53.9379%1.4194324191369.56%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 182182 27.62%27.62% 226 53.94%
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 300300 45.52%45.52% 193 46.06%
Τροπαίων100.00%
(17 / 17)
ΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ63.99%63.9908%5.4981.8361.7449266.61%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1.2651.265 42.15%42.15% 1.116 63.99%
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 767767 25.56%25.56% 628 36.01%