Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 01/04/2023 04:59

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Βιλίων100.00%
(8 / 8)
ΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ)70.61%70.6116%3.5221.8181.7665248.38%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ) 756756 34.41%34.41% 1.247 70.61%
ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 479479 21.80%21.80% 519 29.39%
Ερυθρών100.00%
(7 / 7)
ΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ)63.26%63.2561%3.3041.8261.7695744.73%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ) 869869 41.18%41.18% 1.119 63.26%
ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 655655 31.04%31.04% 650 36.74%
Μάνδρας100.00%
(19 / 19)
ΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ)61.56%61.5641%10.0726.2156.01020538.29%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ) 2.5232.523 36.62%36.62% 3.700 61.56%
ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 1.9561.956 28.39%28.39% 2.310 38.44%
Οινόης100.00%
(2 / 2)
ΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ)76.01%76.0108%7133853711446.00%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ) 162162 33.54%33.54% 282 76.01%
ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 9090 18.63%18.63% 89 23.99%